LYV612TM0GB1…

Volvo

S60

LYV612TM0GB124946 | LYV612TM0GB153640 | LYV612TM0GB185374 | LYV612TM0GB145456 | LYV612TM0GB169739; LYV612TM0GB194236 | LYV612TM0GB115759 | LYV612TM0GB172978

LYV612TM0GB120685 | LYV612TM0GB189487; LYV612TM0GB105894 | LYV612TM0GB131217; LYV612TM0GB157591; LYV612TM0GB189229 | LYV612TM0GB102381 | LYV612TM0GB199338; LYV612TM0GB163813; LYV612TM0GB115289 | LYV612TM0GB148924; LYV612TM0GB156392 | LYV612TM0GB186072 | LYV612TM0GB111730 | LYV612TM0GB168932 | LYV612TM0GB199405 | LYV612TM0GB115387;

LYV612TM0GB109430

; LYV612TM0GB118984 | LYV612TM0GB120489 | LYV612TM0GB162984; LYV612TM0GB162922; LYV612TM0GB194270 | LYV612TM0GB142878

LYV612TM0GB178537 | LYV612TM0GB117009 | LYV612TM0GB130827 | LYV612TM0GB120315

LYV612TM0GB171488

LYV612TM0GB173077; LYV612TM0GB155808;

LYV612TM0GB193572

| LYV612TM0GB160314 | LYV612TM0GB169773

LYV612TM0GB158272; LYV612TM0GB102865; LYV612TM0GB105619 | LYV612TM0GB165657 | LYV612TM0GB113302; LYV612TM0GB128513 | LYV612TM0GB103241; LYV612TM0GB168266 | LYV612TM0GB101263 | LYV612TM0GB108858 | LYV612TM0GB131413; LYV612TM0GB172768 | LYV612TM0GB194737 | LYV612TM0GB112814 | LYV612TM0GB189702 | LYV612TM0GB114367 | LYV612TM0GB191059 | LYV612TM0GB139284; LYV612TM0GB125997 | LYV612TM0GB153637 | LYV612TM0GB152388; LYV612TM0GB111503 | LYV612TM0GB169837; LYV612TM0GB125613; LYV612TM0GB168817

LYV612TM0GB170289 | LYV612TM0GB181535; LYV612TM0GB111288 | LYV612TM0GB108939 | LYV612TM0GB119097 | LYV612TM0GB136384; LYV612TM0GB167232; LYV612TM0GB151340; LYV612TM0GB162371 | LYV612TM0GB191000 | LYV612TM0GB149426 | LYV612TM0GB145117; LYV612TM0GB112747 | LYV612TM0GB145375 | LYV612TM0GB114594 | LYV612TM0GB178814 | LYV612TM0GB121383; LYV612TM0GB134859 | LYV612TM0GB133968 | LYV612TM0GB186783

LYV612TM0GB102204 | LYV612TM0GB126373

LYV612TM0GB103899 | LYV612TM0GB197489; LYV612TM0GB196942; LYV612TM0GB166369; LYV612TM0GB175489; LYV612TM0GB115910 | LYV612TM0GB116278; LYV612TM0GB131539; LYV612TM0GB169398 | LYV612TM0GB123036

LYV612TM0GB193491 | LYV612TM0GB130505 | LYV612TM0GB162838 | LYV612TM0GB170387 | LYV612TM0GB177257; LYV612TM0GB119746 | LYV612TM0GB187030; LYV612TM0GB181549 | LYV612TM0GB173533; LYV612TM0GB130424; LYV612TM0GB194978

LYV612TM0GB125112; LYV612TM0GB191658; LYV612TM0GB182782 | LYV612TM0GB145540

LYV612TM0GB150883 | LYV612TM0GB152617 | LYV612TM0GB127121 | LYV612TM0GB189327; LYV612TM0GB181700 | LYV612TM0GB131475 | LYV612TM0GB109508 | LYV612TM0GB183978; LYV612TM0GB171913 | LYV612TM0GB162001 | LYV612TM0GB169143 | LYV612TM0GB127555 | LYV612TM0GB182992; LYV612TM0GB157428; LYV612TM0GB128608; LYV612TM0GB169806 | LYV612TM0GB115924 | LYV612TM0GB134117; LYV612TM0GB166873 | LYV612TM0GB194253 | LYV612TM0GB196987 | LYV612TM0GB169028 | LYV612TM0GB159146; LYV612TM0GB198657; LYV612TM0GB110688 | LYV612TM0GB198805; LYV612TM0GB151449; LYV612TM0GB159857 | LYV612TM0GB113560 | LYV612TM0GB102591 | LYV612TM0GB120413 | LYV612TM0GB135591

LYV612TM0GB104762 | LYV612TM0GB106043 | LYV612TM0GB149099; LYV612TM0GB124798

LYV612TM0GB175654 | LYV612TM0GB138880; LYV612TM0GB178487; LYV612TM0GB183849; LYV612TM0GB180241; LYV612TM0GB167893 | LYV612TM0GB170308 | LYV612TM0GB137776; LYV612TM0GB112845; LYV612TM0GB176366 | LYV612TM0GB177887; LYV612TM0GB134456 | LYV612TM0GB149703 | LYV612TM0GB184208; LYV612TM0GB115485 | LYV612TM0GB170499; LYV612TM0GB121559 | LYV612TM0GB100291; LYV612TM0GB199940; LYV612TM0GB198352 | LYV612TM0GB159485 | LYV612TM0GB175458 | LYV612TM0GB177128; LYV612TM0GB161527

LYV612TM0GB167778

LYV612TM0GB112084; LYV612TM0GB187044; LYV612TM0GB194110 | LYV612TM0GB188419 | LYV612TM0GB106771 | LYV612TM0GB144064 | LYV612TM0GB156201 | LYV612TM0GB139916 | LYV612TM0GB180109; LYV612TM0GB131718 | LYV612TM0GB107564; LYV612TM0GB129399 | LYV612TM0GB105961 | LYV612TM0GB107709 |

LYV612TM0GB184998

| LYV612TM0GB190459; LYV612TM0GB114093 | LYV612TM0GB185729 | LYV612TM0GB116538 | LYV612TM0GB149085; LYV612TM0GB170616; LYV612TM0GB169000; LYV612TM0GB136482

LYV612TM0GB165643

LYV612TM0GB195970; LYV612TM0GB178456

LYV612TM0GB107516; LYV612TM0GB101196 | LYV612TM0GB146316 | LYV612TM0GB121304 | LYV612TM0GB101408 | LYV612TM0GB135400 | LYV612TM0GB188176; LYV612TM0GB133226 | LYV612TM0GB122565; LYV612TM0GB195130 | LYV612TM0GB160507 | LYV612TM0GB175783 | LYV612TM0GB121416 | LYV612TM0GB107547; LYV612TM0GB109086; LYV612TM0GB198027 | LYV612TM0GB155274 | LYV612TM0GB150396 | LYV612TM0GB121187 | LYV612TM0GB100565; LYV612TM0GB142847 | LYV612TM0GB160474 | LYV612TM0GB156537 | LYV612TM0GB108830 | LYV612TM0GB127202 | LYV612TM0GB180577 |

LYV612TM0GB193474

; LYV612TM0GB122405 |

LYV612TM0GB186976

| LYV612TM0GB165335 | LYV612TM0GB118354 | LYV612TM0GB157333 | LYV612TM0GB136949 | LYV612TM0GB189988 | LYV612TM0GB199968 | LYV612TM0GB167473 | LYV612TM0GB177288 | LYV612TM0GB157204; LYV612TM0GB138460

LYV612TM0GB118032

LYV612TM0GB169899; LYV612TM0GB151564 | LYV612TM0GB173757; LYV612TM0GB140788 | LYV612TM0GB194463; LYV612TM0GB135087 | LYV612TM0GB150558; LYV612TM0GB169790; LYV612TM0GB179929 | LYV612TM0GB107595; LYV612TM0GB192213; LYV612TM0GB141505 | LYV612TM0GB128429; LYV612TM0GB170082; LYV612TM0GB169031; LYV612TM0GB161723; LYV612TM0GB158546; LYV612TM0GB104423 | LYV612TM0GB189392; LYV612TM0GB166811

LYV612TM0GB100369; LYV612TM0GB151385 | LYV612TM0GB194446 | LYV612TM0GB111839 | LYV612TM0GB186864 | LYV612TM0GB158840 | LYV612TM0GB144467; LYV612TM0GB169627; LYV612TM0GB135011 | LYV612TM0GB142167; LYV612TM0GB123201; LYV612TM0GB139124; LYV612TM0GB171250 | LYV612TM0GB161477; LYV612TM0GB192924; LYV612TM0GB144596

LYV612TM0GB126583 | LYV612TM0GB187691 | LYV612TM0GB194351 | LYV612TM0GB150768; LYV612TM0GB131377; LYV612TM0GB176903; LYV612TM0GB169353 |

LYV612TM0GB175041

| LYV612TM0GB129614 | LYV612TM0GB152942 | LYV612TM0GB159583

LYV612TM0GB162967 |

LYV612TM0GB103384

; LYV612TM0GB117799

LYV612TM0GB185133 | LYV612TM0GB187478 | LYV612TM0GB123425; LYV612TM0GB173063 | LYV612TM0GB155288 | LYV612TM0GB101327; LYV612TM0GB115437 | LYV612TM0GB112392 | LYV612TM0GB105359 | LYV612TM0GB139642 | LYV612TM0GB152309 | LYV612TM0GB105538; LYV612TM0GB155677 | LYV612TM0GB158868 | LYV612TM0GB137471 | LYV612TM0GB109749; LYV612TM0GB167716

LYV612TM0GB159776 | LYV612TM0GB134179 | LYV612TM0GB111565; LYV612TM0GB140726; LYV612TM0GB165271;

LYV612TM0GB170292

; LYV612TM0GB105040 | LYV612TM0GB122999 | LYV612TM0GB168431; LYV612TM0GB178408 | LYV612TM0GB156103; LYV612TM0GB166694; LYV612TM0GB181793; LYV612TM0GB192406;

LYV612TM0GB183527

; LYV612TM0GB198058

LYV612TM0GB115308; LYV612TM0GB165058 | LYV612TM0GB158093 | LYV612TM0GB169546; LYV612TM0GB147059 | LYV612TM0GB110190 | LYV612TM0GB188839 | LYV612TM0GB177615 | LYV612TM0GB172267; LYV612TM0GB141942; LYV612TM0GB181714 | LYV612TM0GB124154 | LYV612TM0GB116572 | LYV612TM0GB168249; LYV612TM0GB173645 | LYV612TM0GB119973; LYV612TM0GB114692 | LYV612TM0GB179042; LYV612TM0GB173984 | LYV612TM0GB190736 | LYV612TM0GB128088 | LYV612TM0GB160281 | LYV612TM0GB188159; LYV612TM0GB149619 | LYV612TM0GB153461 | LYV612TM0GB148891 |

LYV612TM0GB151452LYV612TM0GB149006; LYV612TM0GB130908 | LYV612TM0GB158403 | LYV612TM0GB152293 | LYV612TM0GB106933 | LYV612TM0GB112215 | LYV612TM0GB196777 | LYV612TM0GB116491 | LYV612TM0GB119374 | LYV612TM0GB138104; LYV612TM0GB140807; LYV612TM0GB137843 | LYV612TM0GB109315; LYV612TM0GB199128

LYV612TM0GB117463; LYV612TM0GB166209

LYV612TM0GB177159 | LYV612TM0GB116085; LYV612TM0GB104020; LYV612TM0GB120847 | LYV612TM0GB115129 | LYV612TM0GB164976; LYV612TM0GB122730

LYV612TM0GB162824

LYV612TM0GB119309; LYV612TM0GB168980 | LYV612TM0GB176223; LYV612TM0GB108732 | LYV612TM0GB196682 | LYV612TM0GB133789

LYV612TM0GB165514; LYV612TM0GB190428 | LYV612TM0GB137647; LYV612TM0GB156893; LYV612TM0GB102400 | LYV612TM0GB162676 | LYV612TM0GB155792 | LYV612TM0GB189747 | LYV612TM0GB198173 | LYV612TM0GB152424 | LYV612TM0GB113851 | LYV612TM0GB120671

LYV612TM0GB177209 | LYV612TM0GB105006 | LYV612TM0GB152536 | LYV612TM0GB167487 | LYV612TM0GB181812 | LYV612TM0GB161009; LYV612TM0GB185813 | LYV612TM0GB196522; LYV612TM0GB152634

LYV612TM0GB197153; LYV612TM0GB197427 | LYV612TM0GB179316

LYV612TM0GB138345 | LYV612TM0GB177940; LYV612TM0GB171328 | LYV612TM0GB123134 | LYV612TM0GB107581; LYV612TM0GB184449; LYV612TM0GB180949; LYV612TM0GB156151 | LYV612TM0GB151127 | LYV612TM0GB184726 | LYV612TM0GB162340 | LYV612TM0GB176335 | LYV612TM0GB191031 | LYV612TM0GB134151; LYV612TM0GB115230 | LYV612TM0GB188050; LYV612TM0GB142718 | LYV612TM0GB198982

LYV612TM0GB141746; LYV612TM0GB138555; LYV612TM0GB100601; LYV612TM0GB192342 | LYV612TM0GB154254 | LYV612TM0GB107449 | LYV612TM0GB181101; LYV612TM0GB171720 | LYV612TM0GB171703; LYV612TM0GB117012; LYV612TM0GB130228 | LYV612TM0GB165223 | LYV612TM0GB100808; LYV612TM0GB125661 | LYV612TM0GB174147 | LYV612TM0GB100856 | LYV612TM0GB136921

LYV612TM0GB117768; LYV612TM0GB197556; LYV612TM0GB107256; LYV612TM0GB114935; LYV612TM0GB116734; LYV612TM0GB190123 | LYV612TM0GB119410 | LYV612TM0GB197363

LYV612TM0GB142489; LYV612TM0GB150009 | LYV612TM0GB124610 | LYV612TM0GB188243; LYV612TM0GB140922; LYV612TM0GB196312 | LYV612TM0GB141214 | LYV612TM0GB114787 | LYV612TM0GB158854 | LYV612TM0GB173354; LYV612TM0GB104034

LYV612TM0GB114580 | LYV612TM0GB145876 | LYV612TM0GB136966 | LYV612TM0GB172561 | LYV612TM0GB163682 | LYV612TM0GB116619 | LYV612TM0GB153430 | LYV612TM0GB174536 | LYV612TM0GB112179 | LYV612TM0GB167120 | LYV612TM0GB127748; LYV612TM0GB114465; LYV612TM0GB193183; LYV612TM0GB146610; LYV612TM0GB197721 | LYV612TM0GB100498

LYV612TM0GB108200 | LYV612TM0GB196018 | LYV612TM0GB131640 | LYV612TM0GB178280 | LYV612TM0GB191157;

LYV612TM0GB185438

; LYV612TM0GB109248 | LYV612TM0GB136093; LYV612TM0GB118709; LYV612TM0GB179350 | LYV612TM0GB181065 | LYV612TM0GB191403 | LYV612TM0GB140631; LYV612TM0GB133453; LYV612TM0GB156912 | LYV612TM0GB153301 | LYV612TM0GB149636; LYV612TM0GB172107 | LYV612TM0GB158174; LYV612TM0GB138524 | LYV612TM0GB100730 | LYV612TM0GB109539 | LYV612TM0GB184239; LYV612TM0GB130004 | LYV612TM0GB130262; LYV612TM0GB153864; LYV612TM0GB125370 | LYV612TM0GB178232

LYV612TM0GB161365

LYV612TM0GB195600 | LYV612TM0GB184645 | LYV612TM0GB120850; LYV612TM0GB193815 | LYV612TM0GB192244 | LYV612TM0GB134053; LYV612TM0GB101831; LYV612TM0GB124705 | LYV612TM0GB168977; LYV612TM0GB176657;

LYV612TM0GB103269

; LYV612TM0GB178201 | LYV612TM0GB144663; LYV612TM0GB123568 | LYV612TM0GB117964 | LYV612TM0GB107614; LYV612TM0GB151998; LYV612TM0GB104003 | LYV612TM0GB160538 | LYV612TM0GB135879 | LYV612TM0GB171295; LYV612TM0GB111789 | LYV612TM0GB116958 | LYV612TM0GB124803; LYV612TM0GB177226 | LYV612TM0GB129760; LYV612TM0GB179882; LYV612TM0GB196892; LYV612TM0GB119195 | LYV612TM0GB162273; LYV612TM0GB187299; LYV612TM0GB100405 | LYV612TM0GB192339 | LYV612TM0GB105586; LYV612TM0GB143075; LYV612TM0GB115034 | LYV612TM0GB119942; LYV612TM0GB174276; LYV612TM0GB187089; LYV612TM0GB161849 | LYV612TM0GB149894 | LYV612TM0GB169613 | LYV612TM0GB159115 | LYV612TM0GB165884; LYV612TM0GB168834

LYV612TM0GB165402; LYV612TM0GB156831; LYV612TM0GB189103 | LYV612TM0GB169692; LYV612TM0GB116099 | LYV612TM0GB115633; LYV612TM0GB189781; LYV612TM0GB195757 | LYV612TM0GB144811 | LYV612TM0GB186301; LYV612TM0GB148826 | LYV612TM0GB191272 | LYV612TM0GB165867; LYV612TM0GB157249

LYV612TM0GB103465 | LYV612TM0GB184452; LYV612TM0GB149815; LYV612TM0GB136045 | LYV612TM0GB122470 | LYV612TM0GB131945; LYV612TM0GB134294 | LYV612TM0GB160894 |

LYV612TM0GB193362

| LYV612TM0GB181695 | LYV612TM0GB197315 |

LYV612TM0GB106379

; LYV612TM0GB127197; LYV612TM0GB114739 | LYV612TM0GB117205; LYV612TM0GB181311 | LYV612TM0GB112652 | LYV612TM0GB199288; LYV612TM0GB158952 | LYV612TM0GB103563 | LYV612TM0GB144288; LYV612TM0GB100114

LYV612TM0GB173807; LYV612TM0GB158594 | LYV612TM0GB172740; LYV612TM0GB197055; LYV612TM0GB190249 | LYV612TM0GB186461; LYV612TM0GB199257; LYV612TM0GB146915 | LYV612TM0GB143870; LYV612TM0GB169501 | LYV612TM0GB152956

LYV612TM0GB149796; LYV612TM0GB140306; LYV612TM0GB138846; LYV612TM0GB124073 | LYV612TM0GB139530 | LYV612TM0GB167425; LYV612TM0GB196567 | LYV612TM0GB184354; LYV612TM0GB123182 | LYV612TM0GB188646 | LYV612TM0GB158448; LYV612TM0GB129824 | LYV612TM0GB173953 | LYV612TM0GB183771; LYV612TM0GB100064; LYV612TM0GB129922

LYV612TM0GB142296 | LYV612TM0GB130634 | LYV612TM0GB177498 | LYV612TM0GB107015 | LYV612TM0GB173306 | LYV612TM0GB149457; LYV612TM0GB193992; LYV612TM0GB117981; LYV612TM0GB136210 | LYV612TM0GB182331 | LYV612TM0GB159373; LYV612TM0GB137163 | LYV612TM0GB160765 | LYV612TM0GB139320; LYV612TM0GB162077

LYV612TM0GB141407; LYV612TM0GB183026 | LYV612TM0GB140354 | LYV612TM0GB168963 |

LYV612TM0GB137888

| LYV612TM0GB138166 | LYV612TM0GB166145; LYV612TM0GB126731; LYV612TM0GB131881 | LYV612TM0GB188694 | LYV612TM0GB169336 | LYV612TM0GB122503 | LYV612TM0GB132089 | LYV612TM0GB142749 | LYV612TM0GB195550; LYV612TM0GB174326; LYV612TM0GB175895; LYV612TM0GB115079; LYV612TM0GB127149; LYV612TM0GB196309

LYV612TM0GB157932; LYV612TM0GB135865 | LYV612TM0GB146901 | LYV612TM0GB161933

LYV612TM0GB172205; LYV612TM0GB120945 | LYV612TM0GB185178 | LYV612TM0GB182958 | LYV612TM0GB127779; LYV612TM0GB103319; LYV612TM0GB134828 | LYV612TM0GB182541; LYV612TM0GB107855 | LYV612TM0GB111615 | LYV612TM0GB177582; LYV612TM0GB189151 | LYV612TM0GB140595; LYV612TM0GB156019 | LYV612TM0GB145814 | LYV612TM0GB164833 | LYV612TM0GB184158 | LYV612TM0GB104535 | LYV612TM0GB154075 | LYV612TM0GB150267 | LYV612TM0GB115986; LYV612TM0GB170258 | LYV612TM0GB174780 | LYV612TM0GB179297 | LYV612TM0GB175704; LYV612TM0GB193698 | LYV612TM0GB112182 | LYV612TM0GB190414; LYV612TM0GB179784 | LYV612TM0GB109234; LYV612TM0GB116247; LYV612TM0GB168638; LYV612TM0GB115051 | LYV612TM0GB158787; LYV612TM0GB182393; LYV612TM0GB173774 | LYV612TM0GB134036 | LYV612TM0GB181244; LYV612TM0GB116541 | LYV612TM0GB105331 | LYV612TM0GB118239 | LYV612TM0GB128740 | LYV612TM0GB137907 | LYV612TM0GB133534

LYV612TM0GB167411 | LYV612TM0GB172317 | LYV612TM0GB124784; LYV612TM0GB146266; LYV612TM0GB192390; LYV612TM0GB110948; LYV612TM0GB107161 | LYV612TM0GB185245; LYV612TM0GB100176 | LYV612TM0GB181938 | LYV612TM0GB171992 | LYV612TM0GB140077 | LYV612TM0GB124106 | LYV612TM0GB105555; LYV612TM0GB112540 | LYV612TM0GB113767 | LYV612TM0GB170583; LYV612TM0GB190753 | LYV612TM0GB163018 | LYV612TM0GB140919 | LYV612TM0GB173659

LYV612TM0GB173760 | LYV612TM0GB167456; LYV612TM0GB145294 | LYV612TM0GB155176; LYV612TM0GB102395 | LYV612TM0GB199646 | LYV612TM0GB120430; LYV612TM0GB136725; LYV612TM0GB175881 | LYV612TM0GB163830 | LYV612TM0GB119052 | LYV612TM0GB198223 | LYV612TM0GB143657; LYV612TM0GB176030 | LYV612TM0GB163892 | LYV612TM0GB199565 | LYV612TM0GB179803; LYV612TM0GB107970 | LYV612TM0GB157140

LYV612TM0GB185407 | LYV612TM0GB149698 | LYV612TM0GB158420 | LYV612TM0GB131461 | LYV612TM0GB106253 | LYV612TM0GB161222; LYV612TM0GB100307 | LYV612TM0GB114756; LYV612TM0GB192941 | LYV612TM0GB152911 | LYV612TM0GB176240;

LYV612TM0GB190915

; LYV612TM0GB130892 | LYV612TM0GB117334; LYV612TM0GB104390 | LYV612TM0GB101926 | LYV612TM0GB187190 | LYV612TM0GB143920

LYV612TM0GB193247; LYV612TM0GB123960 | LYV612TM0GB108102

LYV612TM0GB194902 | LYV612TM0GB199307 | LYV612TM0GB141553; LYV612TM0GB190641; LYV612TM0GB143559

LYV612TM0GB102431 | LYV612TM0GB125336 | LYV612TM0GB130732 | LYV612TM0GB143593 | LYV612TM0GB150415 | LYV612TM0GB155565;

LYV612TM0GB173080

| LYV612TM0GB115423 | LYV612TM0GB192132; LYV612TM0GB119438; LYV612TM0GB109444 | LYV612TM0GB103658 | LYV612TM0GB169188

LYV612TM0GB199291 | LYV612TM0GB111162; LYV612TM0GB102798; LYV612TM0GB177002; LYV612TM0GB134196 | LYV612TM0GB126843; LYV612TM0GB136224

LYV612TM0GB160300 | LYV612TM0GB163410; LYV612TM0GB116670 | LYV612TM0GB150897 | LYV612TM0GB165528 | LYV612TM0GB196584 | LYV612TM0GB196410; LYV612TM0GB185195; LYV612TM0GB147532; LYV612TM0GB197220; LYV612TM0GB150219 | LYV612TM0GB170440

LYV612TM0GB159440; LYV612TM0GB101215 | LYV612TM0GB152164 | LYV612TM0GB170521 | LYV612TM0GB142881; LYV612TM0GB180806

LYV612TM0GB155744 | LYV612TM0GB174374 | LYV612TM0GB192275 | LYV612TM0GB101814; LYV612TM0GB138281; LYV612TM0GB121173 | LYV612TM0GB187755; LYV612TM0GB156294 | LYV612TM0GB193555

LYV612TM0GB152665; LYV612TM0GB140810; LYV612TM0GB103823

LYV612TM0GB146509 | LYV612TM0GB116779 | LYV612TM0GB129063 | LYV612TM0GB185827; LYV612TM0GB138572; LYV612TM0GB132187; LYV612TM0GB131573 | LYV612TM0GB162550 | LYV612TM0GB171698; LYV612TM0GB129435; LYV612TM0GB180742 | LYV612TM0GB173368 | LYV612TM0GB127619 | LYV612TM0GB176447 | LYV612TM0GB110013 | LYV612TM0GB144629

LYV612TM0GB150088 | LYV612TM0GB101313 | LYV612TM0GB196455 | LYV612TM0GB154156 | LYV612TM0GB147143; LYV612TM0GB108665 | LYV612TM0GB109945

LYV612TM0GB101893; LYV612TM0GB178697 | LYV612TM0GB104292 | LYV612TM0GB170728 | LYV612TM0GB101571 | LYV612TM0GB166923 | LYV612TM0GB100632 | LYV612TM0GB184743

LYV612TM0GB175234 | LYV612TM0GB168137 | LYV612TM0GB160412 | LYV612TM0GB148714 |

LYV612TM0GB167781

| LYV612TM0GB119505 | LYV612TM0GB125854 | LYV612TM0GB101912; LYV612TM0GB104387 | LYV612TM0GB175265; LYV612TM0GB116636; LYV612TM0GB144114 | LYV612TM0GB168445 | LYV612TM0GB152648 | LYV612TM0GB155923; LYV612TM0GB172088; LYV612TM0GB172026 | LYV612TM0GB194589 | LYV612TM0GB118287 | LYV612TM0GB184435 | LYV612TM0GB178053; LYV612TM0GB129502

LYV612TM0GB118127; LYV612TM0GB199324 | LYV612TM0GB133520; LYV612TM0GB145599 | LYV612TM0GB190574 | LYV612TM0GB139270; LYV612TM0GB194074 | LYV612TM0GB125630 | LYV612TM0GB132416 | LYV612TM0GB176349

LYV612TM0GB163052 | LYV612TM0GB180076; LYV612TM0GB179011 | LYV612TM0GB104244 | LYV612TM0GB168669 | LYV612TM0GB113963 | LYV612TM0GB153993

LYV612TM0GB186430 | LYV612TM0GB138829; LYV612TM0GB158367; LYV612TM0GB117625; LYV612TM0GB127717 | LYV612TM0GB156330 | LYV612TM0GB182118; LYV612TM0GB102039; LYV612TM0GB145490; LYV612TM0GB179946 | LYV612TM0GB147689 | LYV612TM0GB179817; LYV612TM0GB175105; LYV612TM0GB151354; LYV612TM0GB113946

LYV612TM0GB136398

LYV612TM0GB178635; LYV612TM0GB101425 | LYV612TM0GB134912; LYV612TM0GB138863; LYV612TM0GB118192 | LYV612TM0GB117611; LYV612TM0GB193622 | LYV612TM0GB159888; LYV612TM0GB168719

LYV612TM0GB163763 | LYV612TM0GB154352; LYV612TM0GB162225; LYV612TM0GB107628; LYV612TM0GB127541 | LYV612TM0GB103806 | LYV612TM0GB184662

LYV612TM0GB160720 | LYV612TM0GB119407 | LYV612TM0GB149295 | LYV612TM0GB130164 | LYV612TM0GB192874 | LYV612TM0GB117348; LYV612TM0GB119455 | LYV612TM0GB135672 | LYV612TM0GB159096 | LYV612TM0GB106964 | LYV612TM0GB166727 | LYV612TM0GB150477; LYV612TM0GB171409 | LYV612TM0GB119875 | LYV612TM0GB161690 | LYV612TM0GB104955 | LYV612TM0GB147417 | LYV612TM0GB171121 | LYV612TM0GB157039 | LYV612TM0GB104485; LYV612TM0GB122940 | LYV612TM0GB168400;

LYV612TM0GB112103

; LYV612TM0GB162094 | LYV612TM0GB160250 | LYV612TM0GB195760 | LYV612TM0GB147739 | LYV612TM0GB190185 | LYV612TM0GB192521 | LYV612TM0GB120041; LYV612TM0GB149166 |

LYV612TM0GB159874

| LYV612TM0GB175279 | LYV612TM0GB168929 | LYV612TM0GB154321; LYV612TM0GB115390 | LYV612TM0GB154626 | LYV612TM0GB110805 | LYV612TM0GB159311 | LYV612TM0GB145036; LYV612TM0GB174018 | LYV612TM0GB114191 | LYV612TM0GB165237 | LYV612TM0GB141312; LYV612TM0GB139088 | LYV612TM0GB157252; LYV612TM0GB118855; LYV612TM0GB154304 | LYV612TM0GB118015 | LYV612TM0GB117284 | LYV612TM0GB113431 | LYV612TM0GB146753; LYV612TM0GB125482; LYV612TM0GB100985 | LYV612TM0GB119892; LYV612TM0GB141598 | LYV612TM0GB176397; LYV612TM0GB156585 | LYV612TM0GB124168; LYV612TM0GB176206 | LYV612TM0GB107208; LYV612TM0GB140502 | LYV612TM0GB135090 | LYV612TM0GB173399 | LYV612TM0GB155131; LYV612TM0GB196102 | LYV612TM0GB156540 | LYV612TM0GB111825 | LYV612TM0GB150575 | LYV612TM0GB104616; LYV612TM0GB176285; LYV612TM0GB131895 | LYV612TM0GB101036 | LYV612TM0GB124638 | LYV612TM0GB143271; LYV612TM0GB154397; LYV612TM0GB185794 | LYV612TM0GB127636 | LYV612TM0GB146445 | LYV612TM0GB150236 | LYV612TM0GB184533; LYV612TM0GB136305 | LYV612TM0GB136580; LYV612TM0GB106009; LYV612TM0GB112442 | LYV612TM0GB124087; LYV612TM0GB161561 | LYV612TM0GB155100

LYV612TM0GB126292; LYV612TM0GB140855 | LYV612TM0GB138670; LYV612TM0GB164072; LYV612TM0GB183463 | LYV612TM0GB149913 | LYV612TM0GB107418

LYV612TM0GB175993 | LYV612TM0GB133405 | LYV612TM0GB123747; LYV612TM0GB191420; LYV612TM0GB160751; LYV612TM0GB194639; LYV612TM0GB176402 | LYV612TM0GB133713; LYV612TM0GB178778; LYV612TM0GB124137; LYV612TM0GB171376 | LYV612TM0GB166047 | LYV612TM0GB185293 | LYV612TM0GB163567; LYV612TM0GB157364 | LYV612TM0GB167229; LYV612TM0GB111548; LYV612TM0GB115857; LYV612TM0GB148275; LYV612TM0GB131850 | LYV612TM0GB125868 | LYV612TM0GB132545 | LYV612TM0GB199873; LYV612TM0GB185388

LYV612TM0GB164783; LYV612TM0GB144839 | LYV612TM0GB138300 |

LYV612TM0GB158126

| LYV612TM0GB100677 | LYV612TM0GB123571 | LYV612TM0GB193295 | LYV612TM0GB149068 | LYV612TM0GB152360; LYV612TM0GB196536 | LYV612TM0GB175136 | LYV612TM0GB143447 | LYV612TM0GB166095 | LYV612TM0GB127300 | LYV612TM0GB107371 | LYV612TM0GB147319; LYV612TM0GB124221; LYV612TM0GB159728 | LYV612TM0GB121948 | LYV612TM0GB170762 | LYV612TM0GB183852 | LYV612TM0GB164430; LYV612TM0GB144405 | LYV612TM0GB145568 | LYV612TM0GB180904

LYV612TM0GB164296 | LYV612TM0GB175296 | LYV612TM0GB108651; LYV612TM0GB136126 | LYV612TM0GB165898 | LYV612TM0GB125806 | LYV612TM0GB133985; LYV612TM0GB136188; LYV612TM0GB145618 | LYV612TM0GB150138 | LYV612TM0GB193653

LYV612TM0GB112621 | LYV612TM0GB170857 | LYV612TM0GB127720 | LYV612TM0GB150785 | LYV612TM0GB135249; LYV612TM0GB130830; LYV612TM0GB131072; LYV612TM0GB186671;

LYV612TM0GB101554

; LYV612TM0GB134554 | LYV612TM0GB178912 | LYV612TM0GB160295; LYV612TM0GB123909 | LYV612TM0GB162421 | LYV612TM0GB180059 | LYV612TM0GB161799; LYV612TM0GB157123 | LYV612TM0GB150916

LYV612TM0GB153332 | LYV612TM0GB134523; LYV612TM0GB177811 | LYV612TM0GB181874 |

LYV612TM0GB101635

; LYV612TM0GB117740 | LYV612TM0GB148003 | LYV612TM0GB142654 | LYV612TM0GB157560 | LYV612TM0GB163973 | LYV612TM0GB144291 | LYV612TM0GB146851 | LYV612TM0GB102347 | LYV612TM0GB162323; LYV612TM0GB192681 | LYV612TM0GB188453; LYV612TM0GB180272 | LYV612TM0GB191109; LYV612TM0GB176996

LYV612TM0GB179753 | LYV612TM0GB156649 | LYV612TM0GB194883 | LYV612TM0GB106057 | LYV612TM0GB132268

LYV612TM0GB119603 | LYV612TM0GB120900; LYV612TM0GB162483 | LYV612TM0GB179574 | LYV612TM0GB199503 | LYV612TM0GB100825; LYV612TM0GB162919; LYV612TM0GB180739 | LYV612TM0GB114207 | LYV612TM0GB147644 | LYV612TM0GB161673; LYV612TM0GB194334 | LYV612TM0GB189280 | LYV612TM0GB156313 | LYV612TM0GB195256 | LYV612TM0GB165500; LYV612TM0GB189490; LYV612TM0GB179249; LYV612TM0GB166565 | LYV612TM0GB156134 | LYV612TM0GB122873; LYV612TM0GB141701 | LYV612TM0GB167800; LYV612TM0GB139432 | LYV612TM0GB123893; LYV612TM0GB153170 | LYV612TM0GB137342; LYV612TM0GB155985 | LYV612TM0GB164217 |

LYV612TM0GB105779

|

LYV612TM0GB127314

| LYV612TM0GB125448 | LYV612TM0GB165707 | LYV612TM0GB185584

LYV612TM0GB191644 | LYV612TM0GB168414 | LYV612TM0GB133386 | LYV612TM0GB108066 | LYV612TM0GB107886 | LYV612TM0GB106818; LYV612TM0GB151550; LYV612TM0GB190638 | LYV612TM0GB148261

LYV612TM0GB179560; LYV612TM0GB175220; LYV612TM0GB182796; LYV612TM0GB125191; LYV612TM0GB142105; LYV612TM0GB182376 | LYV612TM0GB156411 | LYV612TM0GB110304 | LYV612TM0GB146574 | LYV612TM0GB187660 | LYV612TM0GB112294 | LYV612TM0GB122484; LYV612TM0GB139558 | LYV612TM0GB171863 | LYV612TM0GB114451 | LYV612TM0GB102526; LYV612TM0GB124414 | LYV612TM0GB117558 | LYV612TM0GB186492 | LYV612TM0GB135347; LYV612TM0GB168350 | LYV612TM0GB127927 | LYV612TM0GB164587 | LYV612TM0GB121111 | LYV612TM0GB101392 | LYV612TM0GB114434; LYV612TM0GB127989; LYV612TM0GB103059 | LYV612TM0GB192860; LYV612TM0GB112943; LYV612TM0GB177601; LYV612TM0GB121870; LYV612TM0GB194544 | LYV612TM0GB165755; LYV612TM0GB191398 | LYV612TM0GB189179; LYV612TM0GB186752 | LYV612TM0GB112053 | LYV612TM0GB198769 | LYV612TM0GB130665 | LYV612TM0GB175976 | LYV612TM0GB152052 | LYV612TM0GB197377; LYV612TM0GB178036 | LYV612TM0GB183804 | LYV612TM0GB166761 | LYV612TM0GB120704 | LYV612TM0GB184760; LYV612TM0GB137969 | LYV612TM0GB114126 | LYV612TM0GB150818; LYV612TM0GB132593 | LYV612TM0GB154464 | LYV612TM0GB126793 | LYV612TM0GB186024;

LYV612TM0GB131685

; LYV612TM0GB171412; LYV612TM0GB130360 | LYV612TM0GB151158 | LYV612TM0GB175427; LYV612TM0GB152357 | LYV612TM0GB188632; LYV612TM0GB145747 | LYV612TM0GB191353 | LYV612TM0GB154416; LYV612TM0GB158577 | LYV612TM0GB137146 | LYV612TM0GB109105; LYV612TM0GB125353 | LYV612TM0GB176609; LYV612TM0GB135817; LYV612TM0GB144162 | LYV612TM0GB171877 | LYV612TM0GB154691 | LYV612TM0GB113171 | LYV612TM0GB180398 | LYV612TM0GB137549; LYV612TM0GB116118 | LYV612TM0GB102123 | LYV612TM0GB183317 | LYV612TM0GB186315 | LYV612TM0GB174908 | LYV612TM0GB165481 | LYV612TM0GB108150; LYV612TM0GB118497 | LYV612TM0GB130178 | LYV612TM0GB161656; LYV612TM0GB195807; LYV612TM0GB144601 | LYV612TM0GB172947; LYV612TM0GB126471; LYV612TM0GB197525 | LYV612TM0GB107368

LYV612TM0GB101473; LYV612TM0GB162516

LYV612TM0GB165741 |

LYV612TM0GB160183

| LYV612TM0GB191191 | LYV612TM0GB193913 | LYV612TM0GB135364

LYV612TM0GB192762 | LYV612TM0GB166663 | LYV612TM0GB186329 | LYV612TM0GB113395 | LYV612TM0GB104745 | LYV612TM0GB111646 | LYV612TM0GB192440 | LYV612TM0GB158031

LYV612TM0GB155694; LYV612TM0GB149412 | LYV612TM0GB110724 | LYV612TM0GB192793 | LYV612TM0GB180417 | LYV612TM0GB169871

LYV612TM0GB186587; LYV612TM0GB150981 | LYV612TM0GB164525 | LYV612TM0GB140287 | LYV612TM0GB161074

LYV612TM0GB179347; LYV612TM0GB131086 | LYV612TM0GB141567; LYV612TM0GB104566; LYV612TM0GB156988 | LYV612TM0GB172964 | LYV612TM0GB123313; LYV612TM0GB188498 | LYV612TM0GB161303; LYV612TM0GB166744; LYV612TM0GB165724; LYV612TM0GB180319; LYV612TM0GB181552 | LYV612TM0GB155601 | LYV612TM0GB163276 | LYV612TM0GB169983 | LYV612TM0GB149054 | LYV612TM0GB146378 | LYV612TM0GB140094 | LYV612TM0GB167294; LYV612TM0GB102686 | LYV612TM0GB153220; LYV612TM0GB166937; LYV612TM0GB158451 | LYV612TM0GB143674; LYV612TM0GB127958; LYV612TM0GB185035 | LYV612TM0GB175072 | LYV612TM0GB198240 | LYV612TM0GB142556 | LYV612TM0GB146493 | LYV612TM0GB128432 | LYV612TM0GB119133; LYV612TM0GB157042; LYV612TM0GB138894; LYV612TM0GB111775 | LYV612TM0GB179669 | LYV612TM0GB144498 | LYV612TM0GB133792 | LYV612TM0GB197038 | LYV612TM0GB195693 | LYV612TM0GB160233 | LYV612TM0GB194303 | LYV612TM0GB189005; LYV612TM0GB109492 | LYV612TM0GB156070 | LYV612TM0GB176254 | LYV612TM0GB151189 | LYV612TM0GB157798 | LYV612TM0GB110223 | LYV612TM0GB118970 | LYV612TM0GB176576 | LYV612TM0GB125093

LYV612TM0GB173287 | LYV612TM0GB155503 | LYV612TM0GB116992 | LYV612TM0GB163553

LYV612TM0GB184421 | LYV612TM0GB179283; LYV612TM0GB184919 | LYV612TM0GB157655; LYV612TM0GB126857; LYV612TM0GB128365 | LYV612TM0GB133761 | LYV612TM0GB185777 | LYV612TM0GB132948; LYV612TM0GB195189

LYV612TM0GB197010; LYV612TM0GB119021 | LYV612TM0GB101537 | LYV612TM0GB193944 | LYV612TM0GB112764 | LYV612TM0GB129712 | LYV612TM0GB173211 | LYV612TM0GB142413 | LYV612TM0GB188517 | LYV612TM0GB183916 | LYV612TM0GB131234; LYV612TM0GB143397 | LYV612TM0GB145019 | LYV612TM0GB126924; LYV612TM0GB180093 | LYV612TM0GB168008; LYV612TM0GB146719 | LYV612TM0GB185665 | LYV612TM0GB150351; LYV612TM0GB194298 | LYV612TM0GB175640 | LYV612TM0GB189862; LYV612TM0GB126356 | LYV612TM0GB157705 | LYV612TM0GB166971 | LYV612TM0GB174987 | LYV612TM0GB191563

LYV612TM0GB156036 | LYV612TM0GB130844; LYV612TM0GB100193 | LYV612TM0GB169482 | LYV612TM0GB119178 | LYV612TM0GB117561 | LYV612TM0GB171541

LYV612TM0GB141231 | LYV612TM0GB193149; LYV612TM0GB188548; LYV612TM0GB186735 | LYV612TM0GB165769 | LYV612TM0GB165979 | LYV612TM0GB181258 | LYV612TM0GB178893 |

LYV612TM0GB175542

; LYV612TM0GB191093 | LYV612TM0GB106768 | LYV612TM0GB157820 | LYV612TM0GB162614 | LYV612TM0GB173290 | LYV612TM0GB198268 | LYV612TM0GB198349 | LYV612TM0GB107726; LYV612TM0GB187352 | LYV612TM0GB158319 | LYV612TM0GB128172; LYV612TM0GB181325

LYV612TM0GB131976 | LYV612TM0GB115454 | LYV612TM0GB138233; LYV612TM0GB179428 | LYV612TM0GB173676 | LYV612TM0GB156182 | LYV612TM0GB126664; LYV612TM0GB132738 | LYV612TM0GB129192 | LYV612TM0GB105300 | LYV612TM0GB167103 | LYV612TM0GB111677; LYV612TM0GB190820 | LYV612TM0GB187612 | LYV612TM0GB173872; LYV612TM0GB117866 | LYV612TM0GB135204 | LYV612TM0GB131007 | LYV612TM0GB132965; LYV612TM0GB168252 | LYV612TM0GB197668 | LYV612TM0GB138295; LYV612TM0GB126695; LYV612TM0GB145845 | LYV612TM0GB162791 | LYV612TM0GB142265; LYV612TM0GB141486 | LYV612TM0GB140435 | LYV612TM0GB172544 | LYV612TM0GB142038

LYV612TM0GB167067 | LYV612TM0GB161415

LYV612TM0GB182524; LYV612TM0GB173516; LYV612TM0GB165383 | LYV612TM0GB119911 | LYV612TM0GB151922

LYV612TM0GB177114 | LYV612TM0GB187223; LYV612TM0GB111324 | LYV612TM0GB158000 | LYV612TM0GB110867 | LYV612TM0GB137101; LYV612TM0GB180207 | LYV612TM0GB108729; LYV612TM0GB193782; LYV612TM0GB195743 | LYV612TM0GB100047; LYV612TM0GB169451

LYV612TM0GB101442 | LYV612TM0GB159812 | LYV612TM0GB165030 | LYV612TM0GB106396; LYV612TM0GB148440 | LYV612TM0GB183043 | LYV612TM0GB115812 |

LYV612TM0GB187531

| LYV612TM0GB148132; LYV612TM0GB196813 | LYV612TM0GB146087 | LYV612TM0GB191482 | LYV612TM0GB106270 | LYV612TM0GB145330 | LYV612TM0GB103305

LYV612TM0GB113980; LYV612TM0GB100761 | LYV612TM0GB110416 | LYV612TM0GB182135 | LYV612TM0GB180210 | LYV612TM0GB187237; LYV612TM0GB152083 | LYV612TM0GB101800 | LYV612TM0GB159602 | LYV612TM0GB153928 | LYV612TM0GB192082 | LYV612TM0GB108875; LYV612TM0GB132464; LYV612TM0GB189313 | LYV612TM0GB175363; LYV612TM0GB179218 | LYV612TM0GB193801 | LYV612TM0GB138507 | LYV612TM0GB199694

LYV612TM0GB164489; LYV612TM0GB151368 | LYV612TM0GB148406; LYV612TM0GB168185 | LYV612TM0GB179137; LYV612TM0GB169658 | LYV612TM0GB122534 | LYV612TM0GB192745 | LYV612TM0GB190378; LYV612TM0GB108522 | LYV612TM0GB195175 | LYV612TM0GB139625 | LYV612TM0GB131136 | LYV612TM0GB126633 | LYV612TM0GB160605 | LYV612TM0GB126308 | LYV612TM0GB123456; LYV612TM0GB141097 | LYV612TM0GB122937; LYV612TM0GB118662 | LYV612TM0GB192468 | LYV612TM0GB126759 | LYV612TM0GB154917 | LYV612TM0GB177243 | LYV612TM0GB120542 | LYV612TM0GB174729; LYV612TM0GB188288 | LYV612TM0GB174102

LYV612TM0GB148616

LYV612TM0GB129368 | LYV612TM0GB102753 | LYV612TM0GB135509; LYV612TM0GB122744 | LYV612TM0GB165710; LYV612TM0GB181583 | LYV612TM0GB195533 | LYV612TM0GB175685; LYV612TM0GB111341; LYV612TM0GB168462 | LYV612TM0GB136451; LYV612TM0GB156375 | LYV612TM0GB184001; LYV612TM0GB198559 |

LYV612TM0GB185732LYV612TM0GB199758 | LYV612TM0GB155016; LYV612TM0GB143061; LYV612TM0GB123764; LYV612TM0GB178019; LYV612TM0GB184130; LYV612TM0GB125305 | LYV612TM0GB111064 | LYV612TM0GB140841 | LYV612TM0GB149670 | LYV612TM0GB145960 | LYV612TM0GB174715; LYV612TM0GB151144; LYV612TM0GB148602 | LYV612TM0GB150463

LYV612TM0GB125000 | LYV612TM0GB199162 | LYV612TM0GB101764; LYV612TM0GB152438 | LYV612TM0GB168333 | LYV612TM0GB114157; LYV612TM0GB118516 | LYV612TM0GB167361

LYV612TM0GB166517 | LYV612TM0GB113087; LYV612TM0GB100954;

LYV612TM0GB171653

| LYV612TM0GB119066 | LYV612TM0GB164007 | LYV612TM0GB155209; LYV612TM0GB107483; LYV612TM0GB146669; LYV612TM0GB166887 | LYV612TM0GB161432; LYV612TM0GB148292 | LYV612TM0GB114322; LYV612TM0GB183477; LYV612TM0GB139334; LYV612TM0GB188663; LYV612TM0GB191742; LYV612TM0GB165965; LYV612TM0GB185844 | LYV612TM0GB109931 | LYV612TM0GB185956 | LYV612TM0GB165478 | LYV612TM0GB155307 | LYV612TM0GB195094

LYV612TM0GB172060; LYV612TM0GB104650; LYV612TM0GB135610 | LYV612TM0GB158305 | LYV612TM0GB143903; LYV612TM0GB199713; LYV612TM0GB169854 | LYV612TM0GB193636 | LYV612TM0GB103238 | LYV612TM0GB180045 | LYV612TM0GB127913 | LYV612TM0GB147238 | LYV612TM0GB178702; LYV612TM0GB156506 | LYV612TM0GB181115 | LYV612TM0GB119231; LYV612TM0GB162256 | LYV612TM0GB134361 | LYV612TM0GB114644; LYV612TM0GB161754

LYV612TM0GB109220 | LYV612TM0GB126048; LYV612TM0GB140113; LYV612TM0GB119357 | LYV612TM0GB171085 | LYV612TM0GB168655 | LYV612TM0GB154206 | LYV612TM0GB182877 | LYV612TM0GB173869

LYV612TM0GB129273; LYV612TM0GB162869 | LYV612TM0GB161396 | LYV612TM0GB126499 | LYV612TM0GB139589; LYV612TM0GB186508; LYV612TM0GB184418 | LYV612TM0GB126812 | LYV612TM0GB132867

LYV612TM0GB159700 | LYV612TM0GB127667 | LYV612TM0GB197587 | LYV612TM0GB146946 | LYV612TM0GB175461; LYV612TM0GB133257; LYV612TM0GB116054

LYV612TM0GB183687; LYV612TM0GB126244 | LYV612TM0GB104468 | LYV612TM0GB127815 | LYV612TM0GB197976

LYV612TM0GB157980 | LYV612TM0GB179090

LYV612TM0GB178330; LYV612TM0GB147482 | LYV612TM0GB160989 | LYV612TM0GB168820 | LYV612TM0GB127491 | LYV612TM0GB132240 | LYV612TM0GB138748 | LYV612TM0GB156974 | LYV612TM0GB138443 | LYV612TM0GB161169; LYV612TM0GB183835; LYV612TM0GB130780 | LYV612TM0GB117804 | LYV612TM0GB109637; LYV612TM0GB163178; LYV612TM0GB179445; LYV612TM0GB114160 | LYV612TM0GB127118 | LYV612TM0GB113879; LYV612TM0GB188033 | LYV612TM0GB148311 | LYV612TM0GB153654 | LYV612TM0GB123750 | LYV612TM0GB145134 | LYV612TM0GB132223 | LYV612TM0GB139222 | LYV612TM0GB169675; LYV612TM0GB187366 | LYV612TM0GB139771 | LYV612TM0GB140628 | LYV612TM0GB130357; LYV612TM0GB124252 | LYV612TM0GB151631; LYV612TM0GB160443; LYV612TM0GB178117

LYV612TM0GB176710; LYV612TM0GB170941 | LYV612TM0GB109881 | LYV612TM0GB163522

LYV612TM0GB119472 | LYV612TM0GB133016 | LYV612TM0GB115809; LYV612TM0GB156747 | LYV612TM0GB163309 | LYV612TM0GB113736; LYV612TM0GB166825 | LYV612TM0GB172219 | LYV612TM0GB197881 | LYV612TM0GB178103 | LYV612TM0GB136840 | LYV612TM0GB108679 | LYV612TM0GB193443; LYV612TM0GB163603 | LYV612TM0GB151807 | LYV612TM0GB188436 | LYV612TM0GB184967 | LYV612TM0GB129726 | LYV612TM0GB127345 | LYV612TM0GB163259; LYV612TM0GB170194 | LYV612TM0GB181745 | LYV612TM0GB127216 | LYV612TM0GB176156

LYV612TM0GB108763; LYV612TM0GB123490

LYV612TM0GB115177 | LYV612TM0GB199808 | LYV612TM0GB190932; LYV612TM0GB117303 | LYV612TM0GB174195 | LYV612TM0GB186914 | LYV612TM0GB170079; LYV612TM0GB143643; LYV612TM0GB169286 | LYV612TM0GB163908 | LYV612TM0GB112165 | LYV612TM0GB183446 | LYV612TM0GB104440; LYV612TM0GB123389; LYV612TM0GB120881 | LYV612TM0GB193667 |

LYV612TM0GB148437

; LYV612TM0GB116832 | LYV612TM0GB158143 | LYV612TM0GB176772; LYV612TM0GB176190 | LYV612TM0GB179140 | LYV612TM0GB130097 | LYV612TM0GB180594; LYV612TM0GB154979; LYV612TM0GB146073; LYV612TM0GB164279 | LYV612TM0GB186802 | LYV612TM0GB115258 | LYV612TM0GB102168 | LYV612TM0GB173922 | LYV612TM0GB121271 |

LYV612TM0GB175878

; LYV612TM0GB141276 | LYV612TM0GB115048 | LYV612TM0GB121903; LYV612TM0GB171460; LYV612TM0GB177260 | LYV612TM0GB199792; LYV612TM0GB149880; LYV612TM0GB183382 | LYV612TM0GB100517 | LYV612TM0GB137535 | LYV612TM0GB181471; LYV612TM0GB161348 | LYV612TM0GB119228 | LYV612TM0GB150494; LYV612TM0GB176237 | LYV612TM0GB157929 | LYV612TM0GB177856 | LYV612TM0GB187447; LYV612TM0GB152262; LYV612TM0GB127572 | LYV612TM0GB109542 | LYV612TM0GB171281 | LYV612TM0GB199744 | LYV612TM0GB187240 | LYV612TM0GB199355

LYV612TM0GB175525 | LYV612TM0GB132917 | LYV612TM0GB149491 | LYV612TM0GB189943 | LYV612TM0GB183589;

LYV612TM0GB138071

| LYV612TM0GB121397 | LYV612TM0GB107421; LYV612TM0GB156943 | LYV612TM0GB129998 | LYV612TM0GB173421; LYV612TM0GB152049; LYV612TM0GB109864 | LYV612TM0GB182829 | LYV612TM0GB124607 | LYV612TM0GB177470

LYV612TM0GB150592 | LYV612TM0GB157753 | LYV612TM0GB139401 | LYV612TM0GB169840; LYV612TM0GB182832 | LYV612TM0GB168199; LYV612TM0GB199064 | LYV612TM0GB179879; LYV612TM0GB167327; LYV612TM0GB170891;

LYV612TM0GB155291

| LYV612TM0GB110853; LYV612TM0GB184600; LYV612TM0GB162936 | LYV612TM0GB107872 | LYV612TM0GB163441

LYV612TM0GB116233 | LYV612TM0GB152987 | LYV612TM0GB138510; LYV612TM0GB167862 | LYV612TM0GB179543

LYV612TM0GB172527 | LYV612TM0GB147403; LYV612TM0GB150155 | LYV612TM0GB137678; LYV612TM0GB184774 | LYV612TM0GB149250 | LYV612TM0GB180000

LYV612TM0GB163732

LYV612TM0GB140225 | LYV612TM0GB149135 | LYV612TM0GB171622 | LYV612TM0GB107001; LYV612TM0GB106897

LYV612TM0GB110335 | LYV612TM0GB189828 | LYV612TM0GB182507 | LYV612TM0GB151578 | LYV612TM0GB155145 | LYV612TM0GB160104; LYV612TM0GB112473 | LYV612TM0GB142850 | LYV612TM0GB140872 | LYV612TM0GB188355 | LYV612TM0GB155095; LYV612TM0GB109685; LYV612TM0GB153248; LYV612TM0GB102476; LYV612TM0GB123795 | LYV612TM0GB194804 | LYV612TM0GB189263 | LYV612TM0GB142332 | LYV612TM0GB157994

LYV612TM0GB148759; LYV612TM0GB140337

LYV612TM0GB169448 | LYV612TM0GB174357; LYV612TM0GB130603 | LYV612TM0GB136028 | LYV612TM0GB155680 | LYV612TM0GB190462 | LYV612TM0GB127801

LYV612TM0GB188680 | LYV612TM0GB178022; LYV612TM0GB155369 | LYV612TM0GB145120; LYV612TM0GB188761 | LYV612TM0GB150608 | LYV612TM0GB197024 | LYV612TM0GB114045; LYV612TM0GB194527; LYV612TM0GB111999 | LYV612TM0GB106172 | LYV612TM0GB131993; LYV612TM0GB174973 | LYV612TM0GB115020; LYV612TM0GB136417; LYV612TM0GB136403 | LYV612TM0GB177033 | LYV612TM0GB140578 | LYV612TM0GB187657 | LYV612TM0GB154934; LYV612TM0GB101960; LYV612TM0GB166257; LYV612TM0GB145554; LYV612TM0GB149121

LYV612TM0GB103112; LYV612TM0GB157901; LYV612TM0GB143965; LYV612TM0GB107404; LYV612TM0GB199341; LYV612TM0GB122338; LYV612TM0GB197069; LYV612TM0GB170759 | LYV612TM0GB158613 | LYV612TM0GB125935 | LYV612TM0GB163665; LYV612TM0GB148373 | LYV612TM0GB107631; LYV612TM0GB118578 | LYV612TM0GB138426; LYV612TM0GB113588; LYV612TM0GB140791 | LYV612TM0GB148650 | LYV612TM0GB188341 | LYV612TM0GB196794 | LYV612TM0GB193264; LYV612TM0GB143450; LYV612TM0GB192678 | LYV612TM0GB148521 | LYV612TM0GB110531; LYV612TM0GB131735; LYV612TM0GB147823 | LYV612TM0GB128818 | LYV612TM0GB143237 | LYV612TM0GB109296 | LYV612TM0GB147420; LYV612TM0GB127765

LYV612TM0GB113803 | LYV612TM0GB186539; LYV612TM0GB141228; LYV612TM0GB152763 | LYV612TM0GB181910 | LYV612TM0GB120606 | LYV612TM0GB110965; LYV612TM0GB189604 | LYV612TM0GB180482 | LYV612TM0GB175749 | LYV612TM0GB129550 | LYV612TM0GB126986 | LYV612TM0GB160037; LYV612TM0GB138099 | LYV612TM0GB123151 | LYV612TM0GB135493 | LYV612TM0GB138135

LYV612TM0GB193684 | LYV612TM0GB118841 | LYV612TM0GB170518 | LYV612TM0GB118144 | LYV612TM0GB145800; LYV612TM0GB127281; LYV612TM0GB128334; LYV612TM0GB185052 | LYV612TM0GB141570; LYV612TM0GB160362; LYV612TM0GB129452; LYV612TM0GB116412; LYV612TM0GB160023 | LYV612TM0GB159390 | LYV612TM0GB181843 | LYV612TM0GB199212; LYV612TM0GB119150 | LYV612TM0GB199999 | LYV612TM0GB139396; LYV612TM0GB176741 | LYV612TM0GB158580 | LYV612TM0GB107144 | LYV612TM0GB108018 | LYV612TM0GB152410; LYV612TM0GB134280 | LYV612TM0GB115227; LYV612TM0GB137566 | LYV612TM0GB170633; LYV612TM0GB191336; LYV612TM0GB181860 | LYV612TM0GB164413 | LYV612TM0GB172303 | LYV612TM0GB192714 | LYV612TM0GB103272 | LYV612TM0GB125269 | LYV612TM0GB186749 | LYV612TM0GB140189 | LYV612TM0GB186279; LYV612TM0GB134568 | LYV612TM0GB146896 | LYV612TM0GB131203

LYV612TM0GB177579; LYV612TM0GB184175 | LYV612TM0GB115955; LYV612TM0GB192146 | LYV612TM0GB105782

LYV612TM0GB148129; LYV612TM0GB100128 | LYV612TM0GB118869 | LYV612TM0GB149605; LYV612TM0GB184161 | LYV612TM0GB192633 | LYV612TM0GB150723; LYV612TM0GB114112; LYV612TM0GB187724; LYV612TM0GB162127 | LYV612TM0GB138698 | LYV612TM0GB103076 | LYV612TM0GB192373; LYV612TM0GB181602 | LYV612TM0GB103854 | LYV612TM0GB134103; LYV612TM0GB110836; LYV612TM0GB188470; LYV612TM0GB164377 | LYV612TM0GB102929; LYV612TM0GB133033; LYV612TM0GB121268

LYV612TM0GB177520; LYV612TM0GB130455; LYV612TM0GB115339 | LYV612TM0GB151323

LYV612TM0GB183155 | LYV612TM0GB189411; LYV612TM0GB154318; LYV612TM0GB120959; LYV612TM0GB173855 | LYV612TM0GB154335 | LYV612TM0GB194172; LYV612TM0GB158899; LYV612TM0GB178800 | LYV612TM0GB169160; LYV612TM0GB154643 | LYV612TM0GB136899

LYV612TM0GB113817 | LYV612TM0GB101182 | LYV612TM0GB153671 | LYV612TM0GB191384

LYV612TM0GB162600 | LYV612TM0GB119214 | LYV612TM0GB162970; LYV612TM0GB136630 | LYV612TM0GB156232; LYV612TM0GB108035;

LYV612TM0GB131119

; LYV612TM0GB108696 | LYV612TM0GB181230 | LYV612TM0GB173693; LYV612TM0GB187738; LYV612TM0GB141035 | LYV612TM0GB132013 | LYV612TM0GB134330; LYV612TM0GB188940 | LYV612TM0GB120783; LYV612TM0GB198108 | LYV612TM0GB116703; LYV612TM0GB110707 | LYV612TM0GB133923

LYV612TM0GB155906 | LYV612TM0GB133145 | LYV612TM0GB101229; LYV612TM0GB176612; LYV612TM0GB168056 | LYV612TM0GB128060 | LYV612TM0GB137440 | LYV612TM0GB119519; LYV612TM0GB191773 | LYV612TM0GB108326 | LYV612TM0GB180188

LYV612TM0GB131444 | LYV612TM0GB104759 | LYV612TM0GB108911 | LYV612TM0GB148695 | LYV612TM0GB162239 | LYV612TM0GB192504 | LYV612TM0GB198853 | LYV612TM0GB102722; LYV612TM0GB198934; LYV612TM0GB118242; LYV612TM0GB108262; LYV612TM0GB182801 | LYV612TM0GB188405; LYV612TM0GB192938 | LYV612TM0GB170163; LYV612TM0GB185939; LYV612TM0GB140869 | LYV612TM0GB117849

LYV612TM0GB183267; LYV612TM0GB170664; LYV612TM0GB195354 | LYV612TM0GB175511 | LYV612TM0GB164847 | LYV612TM0GB113140; LYV612TM0GB185911; LYV612TM0GB123537; LYV612TM0GB129869 | LYV612TM0GB120203; LYV612TM0GB103577; LYV612TM0GB103613 | LYV612TM0GB186105 | LYV612TM0GB146302 | LYV612TM0GB124199; LYV612TM0GB156716 | LYV612TM0GB189019 | LYV612TM0GB145215 | LYV612TM0GB143464 | LYV612TM0GB109802; LYV612TM0GB169322 | LYV612TM0GB152522 | LYV612TM0GB107239 | LYV612TM0GB140712 | LYV612TM0GB155968; LYV612TM0GB185942 | LYV612TM0GB146462 | LYV612TM0GB135882 | LYV612TM0GB157770; LYV612TM0GB109900 | LYV612TM0GB183124 | LYV612TM0GB173239 | LYV612TM0GB103756 |

LYV612TM0GB181955

; LYV612TM0GB151810; LYV612TM0GB175752 | LYV612TM0GB152018 | LYV612TM0GB141441 | LYV612TM0GB154190; LYV612TM0GB193314 | LYV612TM0GB168557; LYV612TM0GB174391 | LYV612TM0GB176092 | LYV612TM0GB132318 | LYV612TM0GB123327; LYV612TM0GB171054 | LYV612TM0GB106544 | LYV612TM0GB168381 | LYV612TM0GB132724 | LYV612TM0GB188128 | LYV612TM0GB198433 | LYV612TM0GB138619 | LYV612TM0GB132786; LYV612TM0GB177016 | LYV612TM0GB106883; LYV612TM0GB104521; LYV612TM0GB142914 | LYV612TM0GB160460; LYV612TM0GB122243; LYV612TM0GB199436 | LYV612TM0GB136613 | LYV612TM0GB127023; LYV612TM0GB174682 | LYV612TM0GB112408; LYV612TM0GB130410; LYV612TM0GB128057 | LYV612TM0GB164654; LYV612TM0GB145392; LYV612TM0GB149622 | LYV612TM0GB160328 | LYV612TM0GB170017 | LYV612TM0GB103336 | LYV612TM0GB113462; LYV612TM0GB109556 | LYV612TM0GB127264 | LYV612TM0GB196701 | LYV612TM0GB169319; LYV612TM0GB186282; LYV612TM0GB127622; LYV612TM0GB112313 | LYV612TM0GB110500 | LYV612TM0GB152214; LYV612TM0GB193118; LYV612TM0GB134165 | LYV612TM0GB119312 | LYV612TM0GB130956 | LYV612TM0GB124171; LYV612TM0GB108133 | LYV612TM0GB120475 | LYV612TM0GB149331; LYV612TM0GB143724 | LYV612TM0GB199842; LYV612TM0GB186086 |

LYV612TM0GB199422

; LYV612TM0GB109833 | LYV612TM0GB192311 | LYV612TM0GB110643

LYV612TM0GB136059 | LYV612TM0GB111498 | LYV612TM0GB170955; LYV612TM0GB195127; LYV612TM0GB167652 | LYV612TM0GB161706; LYV612TM0GB141651 | LYV612TM0GB100162 | LYV612TM0GB186217 | LYV612TM0GB114742; LYV612TM0GB162029 | LYV612TM0GB185004 | LYV612TM0GB152892 | LYV612TM0GB174407; LYV612TM0GB177985; LYV612TM0GB169174 | LYV612TM0GB145148

LYV612TM0GB129256; LYV612TM0GB129340 | LYV612TM0GB140659; LYV612TM0GB145862; LYV612TM0GB143125; LYV612TM0GB176187; LYV612TM0GB146624 | LYV612TM0GB168994 | LYV612TM0GB129306 | LYV612TM0GB191062 | LYV612TM0GB141052 | LYV612TM0GB133999 | LYV612TM0GB192230; LYV612TM0GB145988; LYV612TM0GB103918; LYV612TM0GB101599 | LYV612TM0GB142217 | LYV612TM0GB152729

LYV612TM0GB197802 | LYV612TM0GB181440

LYV612TM0GB183902

LYV612TM0GB103143; LYV612TM0GB174892 |

LYV612TM0GB152939

; LYV612TM0GB196052; LYV612TM0GB154528 | LYV612TM0GB120816 | LYV612TM0GB181499 | LYV612TM0GB142279 | LYV612TM0GB164198

LYV612TM0GB135719

LYV612TM0GB152844; LYV612TM0GB118743; LYV612TM0GB179848 | LYV612TM0GB177212 | LYV612TM0GB122002 | LYV612TM0GB131637 | LYV612TM0GB167036 | LYV612TM0GB131508

LYV612TM0GB105815 | LYV612TM0GB160796; LYV612TM0GB122758; LYV612TM0GB173595; LYV612TM0GB175766 | LYV612TM0GB117754; LYV612TM0GB105412; LYV612TM0GB160555 | LYV612TM0GB165660 | LYV612TM0GB175217 | LYV612TM0GB145151 | LYV612TM0GB150172 | LYV612TM0GB196830

LYV612TM0GB168736; LYV612TM0GB166386 | LYV612TM0GB121318 | LYV612TM0GB147529 | LYV612TM0GB199789; LYV612TM0GB163164 | LYV612TM0GB194138; LYV612TM0GB186167; LYV612TM0GB117978; LYV612TM0GB100310; LYV612TM0GB167084; LYV612TM0GB193345 | LYV612TM0GB107113 | LYV612TM0GB136935; LYV612TM0GB113378 | LYV612TM0GB169272 | LYV612TM0GB181809 | LYV612TM0GB132304; LYV612TM0GB157168 | LYV612TM0GB131458 | LYV612TM0GB105099 | LYV612TM0GB186797 | LYV612TM0GB178747; LYV612TM0GB135042 | LYV612TM0GB157400; LYV612TM0GB159955 | LYV612TM0GB191899; LYV612TM0GB111176; LYV612TM0GB130293

LYV612TM0GB121254 | LYV612TM0GB161334 | LYV612TM0GB171345 | LYV612TM0GB163228 | LYV612TM0GB129080 | LYV612TM0GB159664; LYV612TM0GB119634 | LYV612TM0GB184368; LYV612TM0GB109850 | LYV612TM0GB100159; LYV612TM0GB174990; LYV612TM0GB117723 | LYV612TM0GB154299 | LYV612TM0GB107760

LYV612TM0GB191613; LYV612TM0GB149197

LYV612TM0GB153735 | LYV612TM0GB137826 | LYV612TM0GB179302; LYV612TM0GB177162; LYV612TM0GB140161 | LYV612TM0GB181132; LYV612TM0GB157350 | LYV612TM0GB119259 | LYV612TM0GB190008; LYV612TM0GB173094; LYV612TM0GB147434 | LYV612TM0GB152830 | LYV612TM0GB185746

LYV612TM0GB136675 | LYV612TM0GB149104; LYV612TM0GB162452 | LYV612TM0GB151791; LYV612TM0GB134683; LYV612TM0GB181633 | LYV612TM0GB123019; LYV612TM0GB181681; LYV612TM0GB169403; LYV612TM0GB118208 | LYV612TM0GB168090; LYV612TM0GB198903 | LYV612TM0GB152066 | LYV612TM0GB125157 | LYV612TM0GB194673; LYV612TM0GB104664 | LYV612TM0GB144100 | LYV612TM0GB125076; LYV612TM0GB195144 | LYV612TM0GB161401;

LYV612TM0GB149765

| LYV612TM0GB140824

LYV612TM0GB137633 | LYV612TM0GB125711

LYV612TM0GB153685; LYV612TM0GB128382 | LYV612TM0GB197136 | LYV612TM0GB163679; LYV612TM0GB151404 | LYV612TM0GB193300; LYV612TM0GB140418 | LYV612TM0GB100484; LYV612TM0GB106821 | LYV612TM0GB132156 | LYV612TM0GB113297; LYV612TM0GB153900; LYV612TM0GB142069; LYV612TM0GB104891; LYV612TM0GB121741; LYV612TM0GB169207; LYV612TM0GB197007

LYV612TM0GB161317; LYV612TM0GB156280 | LYV612TM0GB109475 | LYV612TM0GB114496; LYV612TM0GB119715; LYV612TM0GB178506 | LYV612TM0GB128771 | LYV612TM0GB122890

LYV612TM0GB166128

; LYV612TM0GB156179 | LYV612TM0GB152312 | LYV612TM0GB105183 | LYV612TM0GB164556 | LYV612TM0GB117950 | LYV612TM0GB190879 | LYV612TM0GB127278 | LYV612TM0GB142346

LYV612TM0GB121500 | LYV612TM0GB124297; LYV612TM0GB121402 | LYV612TM0GB151872; LYV612TM0GB198898 | LYV612TM0GB181194; LYV612TM0GB170874; LYV612TM0GB159082 | LYV612TM0GB129841 | LYV612TM0GB120024; LYV612TM0GB148342; LYV612TM0GB105104 | LYV612TM0GB170860; LYV612TM0GB188291

LYV612TM0GB102252; LYV612TM0GB153623; LYV612TM0GB183608 | LYV612TM0GB188954 | LYV612TM0GB122467; LYV612TM0GB188890 | LYV612TM0GB156991 | LYV612TM0GB127670 | LYV612TM0GB161964 | LYV612TM0GB147742; LYV612TM0GB150320 | LYV612TM0GB177839 | LYV612TM0GB148020; LYV612TM0GB179980

LYV612TM0GB191921 | LYV612TM0GB144775

LYV612TM0GB158997 | LYV612TM0GB145859; LYV612TM0GB149328 | LYV612TM0GB134845 | LYV612TM0GB149538; LYV612TM0GB175413; LYV612TM0GB181423

LYV612TM0GB143514; LYV612TM0GB126129

LYV612TM0GB185889 | LYV612TM0GB185763 | LYV612TM0GB179266 | LYV612TM0GB132531; LYV612TM0GB133565 | LYV612TM0GB130567; LYV612TM0GB154996; LYV612TM0GB177923; LYV612TM0GB176982 | LYV612TM0GB184807 | LYV612TM0GB188016 | LYV612TM0GB115065 | LYV612TM0GB157722; LYV612TM0GB159292; LYV612TM0GB153508; LYV612TM0GB174245 | LYV612TM0GB105152 | LYV612TM0GB193068

LYV612TM0GB120394 | LYV612TM0GB130309 | LYV612TM0GB142671 | LYV612TM0GB130973 | LYV612TM0GB169370 | LYV612TM0GB110478 | LYV612TM0GB189893 | LYV612TM0GB115115 | LYV612TM0GB126860 | LYV612TM0GB195211; LYV612TM0GB161298 | LYV612TM0GB177713; LYV612TM0GB128267 | LYV612TM0GB140158; LYV612TM0GB113316 | LYV612TM0GB162807 | LYV612TM0GB185505; LYV612TM0GB147448; LYV612TM0GB137454 | LYV612TM0GB161902; LYV612TM0GB100999 | LYV612TM0GB152827; LYV612TM0GB178716 | LYV612TM0GB118080 | LYV612TM0GB199520; LYV612TM0GB125823 | LYV612TM0GB105149 | LYV612TM0GB163486 | LYV612TM0GB175184 | LYV612TM0GB132478

LYV612TM0GB116913 | LYV612TM0GB122176 | LYV612TM0GB121822; LYV612TM0GB134716; LYV612TM0GB190963 | LYV612TM0GB103580 | LYV612TM0GB182250 | LYV612TM0GB190560; LYV612TM0GB113977; LYV612TM0GB187397 | LYV612TM0GB138538 | LYV612TM0GB154187 | LYV612TM0GB189408

LYV612TM0GB174942; LYV612TM0GB196696 | LYV612TM0GB112862 | LYV612TM0GB178263 | LYV612TM0GB125899 | LYV612TM0GB138877; LYV612TM0GB118953 | LYV612TM0GB103837;

LYV612TM0GB109346LYV612TM0GB177078 | LYV612TM0GB159258; LYV612TM0GB160197 | LYV612TM0GB159213 | LYV612TM0GB138331; LYV612TM0GB145232 | LYV612TM0GB170244; LYV612TM0GB109654; LYV612TM0GB122274 | LYV612TM0GB151581 | LYV612TM0GB152326 | LYV612TM0GB118466; LYV612TM0GB105863 | LYV612TM0GB166016; LYV612TM0GB170311 | LYV612TM0GB115891; LYV612TM0GB194768; LYV612TM0GB118371 | LYV612TM0GB158658 | LYV612TM0GB106365

LYV612TM0GB166050 | LYV612TM0GB192308 | LYV612TM0GB198710 | LYV612TM0GB165125 | LYV612TM0GB183303 | LYV612TM0GB158935; LYV612TM0GB191014 | LYV612TM0GB166467 | LYV612TM0GB117821 | LYV612TM0GB113347 | LYV612TM0GB184984 | LYV612TM0GB130536 | LYV612TM0GB172933

LYV612TM0GB125787 | LYV612TM0GB146591; LYV612TM0GB130374 | LYV612TM0GB191918 | LYV612TM0GB116474 | LYV612TM0GB104325; LYV612TM0GB195225 | LYV612TM0GB151628 | LYV612TM0GB158076 | LYV612TM0GB191501 |

LYV612TM0GB179767

; LYV612TM0GB150866; LYV612TM0GB175556 | LYV612TM0GB117544 | LYV612TM0GB169529 | LYV612TM0GB129581; LYV612TM0GB126163 | LYV612TM0GB176528 | LYV612TM0GB161186; LYV612TM0GB152908 | LYV612TM0GB161611; LYV612TM0GB191692 | LYV612TM0GB182474; LYV612TM0GB194723; LYV612TM0GB109153 | LYV612TM0GB141634 | LYV612TM0GB116359 | LYV612TM0GB131315; LYV612TM0GB170776

LYV612TM0GB193619 | LYV612TM0GB162368 | LYV612TM0GB153007 | LYV612TM0GB157896

LYV612TM0GB137650 | LYV612TM0GB115342 | LYV612TM0GB111386 | LYV612TM0GB103949; LYV612TM0GB101666

LYV612TM0GB115549 | LYV612TM0GB155663 | LYV612TM0GB154822 | LYV612TM0GB144890; LYV612TM0GB169921 |

LYV612TM0GB194432

;

LYV612TM0GB170566

; LYV612TM0GB116846 | LYV612TM0GB111260

LYV612TM0GB193085 | LYV612TM0GB160040 | LYV612TM0GB183379; LYV612TM0GB117057 | LYV612TM0GB162788; LYV612TM0GB160815 | LYV612TM0GB166534 | LYV612TM0GB155632; LYV612TM0GB168848; LYV612TM0GB124008 | LYV612TM0GB113929 | LYV612TM0GB191546 | LYV612TM0GB129788 | LYV612TM0GB130939 | LYV612TM0GB105376; LYV612TM0GB154870 | LYV612TM0GB126096 | LYV612TM0GB152570 | LYV612TM0GB148972 | LYV612TM0GB175024; LYV612TM0GB117575 | LYV612TM0GB183298 | LYV612TM0GB116300 | LYV612TM0GB112425; LYV612TM0GB114952; LYV612TM0GB143299 | LYV612TM0GB165903; LYV612TM0GB151161; LYV612TM0GB142752; LYV612TM0GB121609 | LYV612TM0GB139821; LYV612TM0GB168767 | LYV612TM0GB131394

LYV612TM0GB166503 | LYV612TM0GB156702 | LYV612TM0GB153265 | LYV612TM0GB191689

LYV612TM0GB192129 | LYV612TM0GB131766 | LYV612TM0GB192812; LYV612TM0GB170342; LYV612TM0GB160376 | LYV612TM0GB127331; LYV612TM0GB199730 | LYV612TM0GB171278 | LYV612TM0GB102266 | LYV612TM0GB131749; LYV612TM0GB173323

LYV612TM0GB113476 | LYV612TM0GB172463 | LYV612TM0GB146543 | LYV612TM0GB185360 | LYV612TM0GB187173; LYV612TM0GB129175 | LYV612TM0GB128043; LYV612TM0GB150057 | LYV612TM0GB102557; LYV612TM0GB184466; LYV612TM0GB180191 | LYV612TM0GB190803 | LYV612TM0GB134666 | LYV612TM0GB133694 | LYV612TM0GB109380; LYV612TM0GB150298; LYV612TM0GB189991; LYV612TM0GB108584; LYV612TM0GB112134 | LYV612TM0GB175699 | LYV612TM0GB142833 | LYV612TM0GB125059 | LYV612TM0GB135977 | LYV612TM0GB178599 | LYV612TM0GB183284; LYV612TM0GB165254; LYV612TM0GB121951 | LYV612TM0GB160491 | LYV612TM0GB173919 | LYV612TM0GB116801; LYV612TM0GB145098 | LYV612TM0GB108360 | LYV612TM0GB106625 | LYV612TM0GB127586; LYV612TM0GB176075; LYV612TM0GB101053; LYV612TM0GB129418 | LYV612TM0GB190977; LYV612TM0GB108231

LYV612TM0GB163116; LYV612TM0GB114255; LYV612TM0GB122209 | LYV612TM0GB100372 | LYV612TM0GB187917; LYV612TM0GB180854 | LYV612TM0GB154982 | LYV612TM0GB143982 | LYV612TM0GB185715 | LYV612TM0GB139561

LYV612TM0GB115535 | LYV612TM0GB199985 | LYV612TM0GB151743; LYV612TM0GB126227 | LYV612TM0GB119116;

LYV612TM0GB157509

; LYV612TM0GB185259 | LYV612TM0GB133436; LYV612TM0GB105202; LYV612TM0GB132190 | LYV612TM0GB170924; LYV612TM0GB138605; LYV612TM0GB185097

LYV612TM0GB173046; LYV612TM0GB105667; LYV612TM0GB184712 | LYV612TM0GB124932 | LYV612TM0GB133517 | LYV612TM0GB151077; LYV612TM0GB131122 | LYV612TM0GB140452

LYV612TM0GB121061 | LYV612TM0GB124381 | LYV612TM0GB163858 | LYV612TM0GB139981 | LYV612TM0GB116314; LYV612TM0GB156408; LYV612TM0GB131623; LYV612TM0GB178392 | LYV612TM0GB163911 | LYV612TM0GB178991 | LYV612TM0GB154559 | LYV612TM0GB124347; LYV612TM0GB108178 | LYV612TM0GB183253 | LYV612TM0GB110786;

LYV612TM0GB108553

; LYV612TM0GB147580

LYV612TM0GB128687; LYV612TM0GB136515; LYV612TM0GB185262; LYV612TM0GB134425 | LYV612TM0GB104714 | LYV612TM0GB199887 | LYV612TM0GB135008

LYV612TM0GB143819; LYV612TM0GB161155 | LYV612TM0GB153587 | LYV612TM0GB174116 | LYV612TM0GB186590 | LYV612TM0GB129807 | LYV612TM0GB120086 | LYV612TM0GB121772 | LYV612TM0GB108181 | LYV612TM0GB181261 |

LYV612TM0GB194267

; LYV612TM0GB136014 | LYV612TM0GB140998 | LYV612TM0GB105765 | LYV612TM0GB133128 | LYV612TM0GB129967 | LYV612TM0GB107466; LYV612TM0GB152178; LYV612TM0GB196388; LYV612TM0GB190784;

LYV612TM0GB135834

| LYV612TM0GB146199 | LYV612TM0GB113848 |

LYV612TM0GB134506

; LYV612TM0GB123120 | LYV612TM0GB193121; LYV612TM0GB196746 | LYV612TM0GB128284 | LYV612TM0GB142444 | LYV612TM0GB147191 | LYV612TM0GB175962; LYV612TM0GB175167 | LYV612TM0GB188596; LYV612TM0GB197511; LYV612TM0GB116152 | LYV612TM0GB192549 | LYV612TM0GB177324; LYV612TM0GB179736

LYV612TM0GB145361 | LYV612TM0GB153590 | LYV612TM0GB187920

LYV612TM0GB141455

| LYV612TM0GB132920; LYV612TM0GB190218 | LYV612TM0GB127863 | LYV612TM0GB139897 | LYV612TM0GB165156; LYV612TM0GB144579 | LYV612TM0GB161981 | LYV612TM0GB167845 | LYV612TM0GB143741; LYV612TM0GB125644; LYV612TM0GB175928 | LYV612TM0GB124090 | LYV612TM0GB135574; LYV612TM0GB124526 | LYV612TM0GB169823 | LYV612TM0GB104227 | LYV612TM0GB122839; LYV612TM0GB114921 | LYV612TM0GB105636

LYV612TM0GB168641 | LYV612TM0GB119732; LYV612TM0GB118094 |

LYV612TM0GB111081

| LYV612TM0GB128446 | LYV612TM0GB191241; LYV612TM0GB112974 | LYV612TM0GB160958

LYV612TM0GB113266 | LYV612TM0GB191269 | LYV612TM0GB165920; LYV612TM0GB103286 | LYV612TM0GB165027 | LYV612TM0GB121092; LYV612TM0GB152682 | LYV612TM0GB194818; LYV612TM0GB140239 | LYV612TM0GB160782 | LYV612TM0GB125837; LYV612TM0GB197606 | LYV612TM0GB151919 | LYV612TM0GB111923 | LYV612TM0GB123103 | LYV612TM0GB155534; LYV612TM0GB173385 | LYV612TM0GB163729; LYV612TM0GB170048 | LYV612TM0GB182779 | LYV612TM0GB189621 | LYV612TM0GB151239 | LYV612TM0GB117480 | LYV612TM0GB161639 | LYV612TM0GB193135; LYV612TM0GB165626 | LYV612TM0GB175637 | LYV612TM0GB150527 | LYV612TM0GB160202; LYV612TM0GB194849 | LYV612TM0GB139091 | LYV612TM0GB110089 | LYV612TM0GB167988 | LYV612TM0GB147725; LYV612TM0GB158224 | LYV612TM0GB198593 | LYV612TM0GB170678 | LYV612TM0GB127877; LYV612TM0GB131038 | LYV612TM0GB178490; LYV612TM0GB153346 | LYV612TM0GB143111; LYV612TM0GB147322 | LYV612TM0GB125403 | LYV612TM0GB140208; LYV612TM0GB121643; LYV612TM0GB193460; LYV612TM0GB130407

LYV612TM0GB112585 | LYV612TM0GB160748; LYV612TM0GB155453 | LYV612TM0GB160149; LYV612TM0GB135462; LYV612TM0GB161012; LYV612TM0GB137325; LYV612TM0GB182846 | LYV612TM0GB102624; LYV612TM0GB164301 | LYV612TM0GB128205; LYV612TM0GB151306 | LYV612TM0GB108293 | LYV612TM0GB198464; LYV612TM0GB166713 | LYV612TM0GB101649 | LYV612TM0GB174343 | LYV612TM0GB161947; LYV612TM0GB118256 | LYV612TM0GB199274; LYV612TM0GB142959 | LYV612TM0GB186993 | LYV612TM0GB139818; LYV612TM0GB106477 | LYV612TM0GB194320 | LYV612TM0GB192695

LYV612TM0GB112781; LYV612TM0GB121481 | LYV612TM0GB178876; LYV612TM0GB147112; LYV612TM0GB100016

LYV612TM0GB135607; LYV612TM0GB114563 | LYV612TM0GB134201; LYV612TM0GB193748 | LYV612TM0GB126969 | LYV612TM0GB181048; LYV612TM0GB104695 | LYV612TM0GB171779; LYV612TM0GB152603 | LYV612TM0GB160698; LYV612TM0GB144307 | LYV612TM0GB172379 | LYV612TM0GB106706 | LYV612TM0GB159020 | LYV612TM0GB137051 | LYV612TM0GB142508 | LYV612TM0GB157235 | LYV612TM0GB147515 | LYV612TM0GB153783 | LYV612TM0GB176531; LYV612TM0GB184757; LYV612TM0GB115244; LYV612TM0GB103515 | LYV612TM0GB188095 | LYV612TM0GB121464 | LYV612TM0GB121965; LYV612TM0GB118631;

LYV612TM0GB147935

| LYV612TM0GB178683; LYV612TM0GB169885 | LYV612TM0GB159065 | LYV612TM0GB177758

LYV612TM0GB118564; LYV612TM0GB175539 | LYV612TM0GB164332 | LYV612TM0GB163195 | LYV612TM0GB130777 | LYV612TM0GB162306 | LYV612TM0GB143951 | LYV612TM0GB148860 | LYV612TM0GB190347 | LYV612TM0GB109167 | LYV612TM0GB196956; LYV612TM0GB179641 | LYV612TM0GB162290; LYV612TM0GB123084 | LYV612TM0GB197217 | LYV612TM0GB142945 | LYV612TM0GB180613 | LYV612TM0GB106835 | LYV612TM0GB192180 | LYV612TM0GB181597; LYV612TM0GB192809 | LYV612TM0GB112683 | LYV612TM0GB189439 | LYV612TM0GB131105 | LYV612TM0GB129337 | LYV612TM0GB139785 | LYV612TM0GB119262; LYV612TM0GB164315 | LYV612TM0GB123358 | LYV612TM0GB141410 | LYV612TM0GB151693 | LYV612TM0GB165609 | LYV612TM0GB162533 | LYV612TM0GB157879 | LYV612TM0GB127734

LYV612TM0GB153380 | LYV612TM0GB118421; LYV612TM0GB193586 | LYV612TM0GB104731 | LYV612TM0GB157316 | LYV612TM0GB198318; LYV612TM0GB162192 | LYV612TM0GB100503; LYV612TM0GB164718 | LYV612TM0GB154027 | LYV612TM0GB170504; LYV612TM0GB171202 | LYV612TM0GB179123 | LYV612TM0GB184841 | LYV612TM0GB128317 | LYV612TM0GB174164; LYV612TM0GB173029 | LYV612TM0GB142329 | LYV612TM0GB198450; LYV612TM0GB186640; LYV612TM0GB182037 | LYV612TM0GB164024 | LYV612TM0GB136661 | LYV612TM0GB146297 | LYV612TM0GB122033 | LYV612TM0GB131279; LYV612TM0GB163343; LYV612TM0GB151838 |

LYV612TM0GB135140

; LYV612TM0GB118211 | LYV612TM0GB116216; LYV612TM0GB153752; LYV612TM0GB163875 | LYV612TM0GB149846 | LYV612TM0GB114840 | LYV612TM0GB112666; LYV612TM0GB182099 | LYV612TM0GB151287 | LYV612TM0GB150754 | LYV612TM0GB192731

LYV612TM0GB120346 | LYV612TM0GB103417; LYV612TM0GB144260 | LYV612TM0GB192616 | LYV612TM0GB159227 | LYV612TM0GB167540; LYV612TM0GB143173 | LYV612TM0GB153377 | LYV612TM0GB188338 | LYV612TM0GB113400; LYV612TM0GB109766; LYV612TM0GB181762; LYV612TM0GB180983 | LYV612TM0GB137938 | LYV612TM0GB173970 | LYV612TM0GB172902; LYV612TM0GB127085; LYV612TM0GB195029

LYV612TM0GB121108; LYV612TM0GB168798; LYV612TM0GB199081 | LYV612TM0GB182166 | LYV612TM0GB125627 | LYV612TM0GB176299; LYV612TM0GB128401 | LYV612TM0GB117317; LYV612TM0GB142198 | LYV612TM0GB162113 | LYV612TM0GB174262; LYV612TM0GB147384 | LYV612TM0GB193541 | LYV612TM0GB185309; LYV612TM0GB115969; LYV612TM0GB136806 | LYV612TM0GB187027 | LYV612TM0GB105880

LYV612TM0GB150026 | LYV612TM0GB146722; LYV612TM0GB177176 | LYV612TM0GB100758 | LYV612TM0GB119343 | LYV612TM0GB107029 | LYV612TM0GB187559 | LYV612TM0GB189618 | LYV612TM0GB190929 | LYV612TM0GB157946 | LYV612TM0GB128155 | LYV612TM0GB131332 | LYV612TM0GB174584; LYV612TM0GB191496 | LYV612TM0GB180756 | LYV612TM0GB167182; LYV612TM0GB117379 | LYV612TM0GB108410; LYV612TM0GB128124; LYV612TM0GB167263; LYV612TM0GB194365 | LYV612TM0GB117060 | LYV612TM0GB102882 | LYV612TM0GB160264; LYV612TM0GB189652

LYV612TM0GB112019 | LYV612TM0GB115678 | LYV612TM0GB110206

LYV612TM0GB181227; LYV612TM0GB112778

LYV612TM0GB154741

LYV612TM0GB191370 | LYV612TM0GB186511; LYV612TM0GB175833 | LYV612TM0GB119777; LYV612TM0GB164363 | LYV612TM0GB176495 | LYV612TM0GB141388

LYV612TM0GB164394 | LYV612TM0GB169949 | LYV612TM0GB106916 | LYV612TM0GB150284 | LYV612TM0GB129029; LYV612TM0GB158904 | LYV612TM0GB123053; LYV612TM0GB137602 | LYV612TM0GB170809; LYV612TM0GB114031 | LYV612TM0GB172785 | LYV612TM0GB191868 | LYV612TM0GB100615 | LYV612TM0GB104907 | LYV612TM0GB120931 | LYV612TM0GB143223 | LYV612TM0GB195242; LYV612TM0GB146414; LYV612TM0GB171135 | LYV612TM0GB102946; LYV612TM0GB174309 | LYV612TM0GB106429 | LYV612TM0GB182006

LYV612TM0GB105023 | LYV612TM0GB191580; LYV612TM0GB172821 | LYV612TM0GB130746; LYV612TM0GB183365; LYV612TM0GB144209 | LYV612TM0GB157784 | LYV612TM0GB119682 | LYV612TM0GB126258; LYV612TM0GB145313 | LYV612TM0GB174150 | LYV612TM0GB130682 | LYV612TM0GB194799 | LYV612TM0GB186184; LYV612TM0GB109119 | LYV612TM0GB192387; LYV612TM0GB113932 | LYV612TM0GB138636 | LYV612TM0GB199114 | LYV612TM0GB158921 | LYV612TM0GB109928 | LYV612TM0GB154657 | LYV612TM0GB102056 | LYV612TM0GB195371 | LYV612TM0GB139690; LYV612TM0GB172737; LYV612TM0GB114224; LYV612TM0GB113915; LYV612TM0GB103398; LYV612TM0GB108357; LYV612TM0GB179378; LYV612TM0GB143917 | LYV612TM0GB104888 | LYV612TM0GB139141 | LYV612TM0GB107791 | LYV612TM0GB185696 | LYV612TM0GB102817 | LYV612TM0GB110299 | LYV612TM0GB161141 | LYV612TM0GB128950 | LYV612TM0GB167442 | LYV612TM0GB150849 | LYV612TM0GB147708 | LYV612TM0GB171071 | LYV612TM0GB187951 | LYV612TM0GB128978 | LYV612TM0GB131816; LYV612TM0GB139267; LYV612TM0GB169563; LYV612TM0GB111016; LYV612TM0GB136112; LYV612TM0GB159342 | LYV612TM0GB144484 | LYV612TM0GB124882; LYV612TM0GB122422; LYV612TM0GB103661 | LYV612TM0GB107337 | LYV612TM0GB181826 | LYV612TM0GB105507; LYV612TM0GB193040 | LYV612TM0GB187187; LYV612TM0GB124123

LYV612TM0GB133209 | LYV612TM0GB175069 | LYV612TM0GB193751 | LYV612TM0GB131170; LYV612TM0GB137258

LYV612TM0GB172446 | LYV612TM0GB196438; LYV612TM0GB124476 | LYV612TM0GB168039; LYV612TM0GB102428 | LYV612TM0GB128379 | LYV612TM0GB144016 | LYV612TM0GB138006 | LYV612TM0GB177193; LYV612TM0GB173032; LYV612TM0GB150379 | LYV612TM0GB152035 | LYV612TM0GB157221; LYV612TM0GB110982 | LYV612TM0GB130486 | LYV612TM0GB118113

LYV612TM0GB137891 | LYV612TM0GB170261 | LYV612TM0GB197864 | LYV612TM0GB138913 | LYV612TM0GB111422; LYV612TM0GB160832 | LYV612TM0GB141732; LYV612TM0GB130388; LYV612TM0GB105409 | LYV612TM0GB162693; LYV612TM0GB193894 | LYV612TM0GB130553 | LYV612TM0GB137941

LYV612TM0GB164055; LYV612TM0GB110920 | LYV612TM0GB164816; LYV612TM0GB155257 | LYV612TM0GB166808; LYV612TM0GB114627; LYV612TM0GB172382; LYV612TM0GB133002; LYV612TM0GB101019; LYV612TM0GB178344; LYV612TM0GB148146; LYV612TM0GB139687 | LYV612TM0GB155212 | LYV612TM0GB105944 | LYV612TM0GB134960 | LYV612TM0GB114675; LYV612TM0GB145621

LYV612TM0GB177727 | LYV612TM0GB154268 | LYV612TM0GB148986 | LYV612TM0GB171524 | LYV612TM0GB117088 | LYV612TM0GB138085; LYV612TM0GB153427; LYV612TM0GB106284 | LYV612TM0GB158725; LYV612TM0GB108956; LYV612TM0GB137132 | LYV612TM0GB145912 | LYV612TM0GB119844; LYV612TM0GB191739

LYV612TM0GB170096 | LYV612TM0GB136837; LYV612TM0GB119696 | LYV612TM0GB104874; LYV612TM0GB131542 | LYV612TM0GB172866 | LYV612TM0GB159003 | LYV612TM0GB105829

LYV612TM0GB189134 | LYV612TM0GB113221; LYV612TM0GB121531; LYV612TM0GB116426 | LYV612TM0GB139852 | LYV612TM0GB127507 | LYV612TM0GB111355 | LYV612TM0GB158112 | LYV612TM0GB106558 | LYV612TM0GB121626

LYV612TM0GB159132 | LYV612TM0GB125739 | LYV612TM0GB158241 | LYV612TM0GB135218 | LYV612TM0GB138734; LYV612TM0GB154271

LYV612TM0GB173435 | LYV612TM0GB124722; LYV612TM0GB170714;

LYV612TM0GB127460

; LYV612TM0GB103045; LYV612TM0GB104910 | LYV612TM0GB170227 | LYV612TM0GB160846 | LYV612TM0GB117995; LYV612TM0GB198643 | LYV612TM0GB181017 | LYV612TM0GB169238; LYV612TM0GB107600 | LYV612TM0GB145750

LYV612TM0GB134988 | LYV612TM0GB177629; LYV612TM0GB185150

LYV612TM0GB140175; LYV612TM0GB105121 | LYV612TM0GB113512 | LYV612TM0GB177338 | LYV612TM0GB165982

LYV612TM0GB101022 | LYV612TM0GB176108 | LYV612TM0GB104258; LYV612TM0GB157266; LYV612TM0GB184970 | LYV612TM0GB129709 | LYV612TM0GB190395 | LYV612TM0GB131282 | LYV612TM0GB133887 | LYV612TM0GB149359; LYV612TM0GB121898 | LYV612TM0GB118967; LYV612TM0GB149393 | LYV612TM0GB181504; LYV612TM0GB121836 | LYV612TM0GB193796; LYV612TM0GB155890 | LYV612TM0GB194897 | LYV612TM0GB133484 | LYV612TM0GB167392; LYV612TM0GB107094 | LYV612TM0GB118046; LYV612TM0GB106611 | LYV612TM0GB125207 | LYV612TM0GB182345 | LYV612TM0GB140130 | LYV612TM0GB107743; LYV612TM0GB115616; LYV612TM0GB171765 | LYV612TM0GB186413; LYV612TM0GB156683; LYV612TM0GB137230; LYV612TM0GB110917 | LYV612TM0GB151662 | LYV612TM0GB197475 | LYV612TM0GB195273 | LYV612TM0GB197461 | LYV612TM0GB193331 | LYV612TM0GB109511 | LYV612TM0GB135770; LYV612TM0GB108245 | LYV612TM0GB115082; LYV612TM0GB186931 | LYV612TM0GB122713; LYV612TM0GB112800 | LYV612TM0GB193765; LYV612TM0GB118872 | LYV612TM0GB117222 | LYV612TM0GB120136

LYV612TM0GB160670; LYV612TM0GB105684; LYV612TM0GB146185 | LYV612TM0GB166615 | LYV612TM0GB171829 | LYV612TM0GB117639

LYV612TM0GB168316 | LYV612TM0GB187688 | LYV612TM0GB156005; LYV612TM0GB142475; LYV612TM0GB155470 | LYV612TM0GB166498

LYV612TM0GB198951 | LYV612TM0GB150110; LYV612TM0GB102462 | LYV612TM0GB113882; LYV612TM0GB106463 | LYV612TM0GB178473 | LYV612TM0GB116135; LYV612TM0GB164329

LYV612TM0GB130018; LYV612TM0GB187528; LYV612TM0GB121075 | LYV612TM0GB180062 | LYV612TM0GB156814; LYV612TM0GB103871; LYV612TM0GB182183

LYV612TM0GB154383 | LYV612TM0GB193328

LYV612TM0GB183785; LYV612TM0GB103000

LYV612TM0GB186038 | LYV612TM0GB198321; LYV612TM0GB191143 | LYV612TM0GB198836 | LYV612TM0GB110450; LYV612TM0GB156456 | LYV612TM0GB108925 | LYV612TM0GB158384 | LYV612TM0GB154500 | LYV612TM0GB188677 | LYV612TM0GB119598 | LYV612TM0GB142573

LYV612TM0GB152732

LYV612TM0GB157395

LYV612TM0GB189389 | LYV612TM0GB196326 | LYV612TM0GB190817 | LYV612TM0GB104602 | LYV612TM0GB167621; LYV612TM0GB189294 | LYV612TM0GB140273 |

LYV612TM0GB115938LYV612TM0GB117351; LYV612TM0GB173810; LYV612TM0GB186265; LYV612TM0GB151712; LYV612TM0GB198478; LYV612TM0GB107175 | LYV612TM0GB185990; LYV612TM0GB108214 | LYV612TM0GB137664 | LYV612TM0GB198447; LYV612TM0GB183818; LYV612TM0GB173581

LYV612TM0GB121528; LYV612TM0GB139740; LYV612TM0GB108424 | LYV612TM0GB125143 | LYV612TM0GB164752 | LYV612TM0GB155713 | LYV612TM0GB194107

LYV612TM0GB156571; LYV612TM0GB168784 | LYV612TM0GB135560; LYV612TM0GB156781 | LYV612TM0GB135171; LYV612TM0GB136000; LYV612TM0GB157431 | LYV612TM0GB154755 | LYV612TM0GB118175; LYV612TM0GB153122 | LYV612TM0GB197265; LYV612TM0GB123974 | LYV612TM0GB189814 | LYV612TM0GB177274 | LYV612TM0GB121237; LYV612TM0GB149748 | LYV612TM0GB111680 | LYV612TM0GB103708 | LYV612TM0GB155629; LYV612TM0GB164105 | LYV612TM0GB187786; LYV612TM0GB101506; LYV612TM0GB129886 | LYV612TM0GB148325 | LYV612TM0GB167344 | LYV612TM0GB158983 | LYV612TM0GB164234 | LYV612TM0GB102185 | LYV612TM0GB163844 | LYV612TM0GB196116; LYV612TM0GB123862 | LYV612TM0GB125384 | LYV612TM0GB144047 | LYV612TM0GB141374 | LYV612TM0GB141519; LYV612TM0GB122677 | LYV612TM0GB154819; LYV612TM0GB184578; LYV612TM0GB127930; LYV612TM0GB189540 | LYV612TM0GB137700 | LYV612TM0GB134733 | LYV612TM0GB172401; LYV612TM0GB189697 | LYV612TM0GB111713; LYV612TM0GB117656 | LYV612TM0GB171734 | LYV612TM0GB179672 | LYV612TM0GB120301 | LYV612TM0GB144789 | LYV612TM0GB188422 | LYV612TM0GB108617; LYV612TM0GB148681 | LYV612TM0GB121805

LYV612TM0GB118600 | LYV612TM0GB130942; LYV612TM0GB151967; LYV612TM0GB142136; LYV612TM0GB114966 | LYV612TM0GB150270 | LYV612TM0GB151015 | LYV612TM0GB196519; LYV612TM0GB152469; LYV612TM0GB103451 | LYV612TM0GB155842 | LYV612TM0GB166775 | LYV612TM0GB157624; LYV612TM0GB124042; LYV612TM0GB105295 |

LYV612TM0GB164797

| LYV612TM0GB186525

LYV612TM0GB183897 | LYV612TM0GB153072 | LYV612TM0GB121996; LYV612TM0GB185634 | LYV612TM0GB115471 | LYV612TM0GB169966 | LYV612TM0GB118435; LYV612TM0GB111145 | LYV612TM0GB196195; LYV612TM0GB182944

LYV612TM0GB155372

LYV612TM0GB157302 | LYV612TM0GB188937; LYV612TM0GB111632 | LYV612TM0GB160913 |

LYV612TM0GB116121

; LYV612TM0GB100923; LYV612TM0GB194964 | LYV612TM0GB127569; LYV612TM0GB160829 |

LYV612TM0GB178957

; LYV612TM0GB106267 | LYV612TM0GB148258 | LYV612TM0GB108813 | LYV612TM0GB141715 | LYV612TM0GB159034; LYV612TM0GB101568 | LYV612TM0GB167828 | LYV612TM0GB141584

LYV612TM0GB148227 | LYV612TM0GB185049; LYV612TM0GB165089 | LYV612TM0GB107841; LYV612TM0GB192664; LYV612TM0GB191529 | LYV612TM0GB104373 | LYV612TM0GB190204 | LYV612TM0GB126390 | LYV612TM0GB110979; LYV612TM0GB199372 | LYV612TM0GB159101 | LYV612TM0GB142931 | LYV612TM0GB179610

LYV612TM0GB166632 | LYV612TM0GB110822 | LYV612TM0GB114708; LYV612TM0GB145571 | LYV612TM0GB147854; LYV612TM0GB104132 | LYV612TM0GB121514 | LYV612TM0GB103546 | LYV612TM0GB126115 | LYV612TM0GB175573; LYV612TM0GB140032 | LYV612TM0GB188002 | LYV612TM0GB172575 | LYV612TM0GB136501 | LYV612TM0GB144565 | LYV612TM0GB126938 | LYV612TM0GB185472 | LYV612TM0GB151337; LYV612TM0GB165318; LYV612TM0GB107046 |

LYV612TM0GB144534

; LYV612TM0GB194060; LYV612TM0GB151788; LYV612TM0GB145067 | LYV612TM0GB161088 | LYV612TM0GB108097;

LYV612TM0GB122615

; LYV612TM0GB159194 | LYV612TM0GB174598; LYV612TM0GB141780 | LYV612TM0GB183320 | LYV612TM0GB175847 | LYV612TM0GB150673; LYV612TM0GB110674; LYV612TM0GB194625 | LYV612TM0GB134277

LYV612TM0GB197329

LYV612TM0GB109489 | LYV612TM0GB112246 |

LYV612TM0GB149183

; LYV612TM0GB152553 | LYV612TM0GB187433; LYV612TM0GB112859; LYV612TM0GB109203 | LYV612TM0GB142606; LYV612TM0GB133355; LYV612TM0GB179235; LYV612TM0GB145179; LYV612TM0GB159454 | LYV612TM0GB117043; LYV612TM0GB154867 | LYV612TM0GB110237 | LYV612TM0GB185875 | LYV612TM0GB142766 | LYV612TM0GB178831; LYV612TM0GB153282; LYV612TM0GB122419; LYV612TM0GB169059 | LYV612TM0GB147062 | LYV612TM0GB141794 | LYV612TM0GB104454 | LYV612TM0GB165691 | LYV612TM0GB178618 | LYV612TM0GB114577; LYV612TM0GB133100

LYV612TM0GB162547; LYV612TM0GB187626 | LYV612TM0GB156442 | LYV612TM0GB133856 | LYV612TM0GB167666 | LYV612TM0GB181468; LYV612TM0GB104647; LYV612TM0GB126468 | LYV612TM0GB117592 | LYV612TM0GB138376

LYV612TM0GB116510 | LYV612TM0GB172253 | LYV612TM0GB129239 | LYV612TM0GB157610 | LYV612TM0GB161642 | LYV612TM0GB115793 | LYV612TM0GB120797; LYV612TM0GB181387 | LYV612TM0GB185651; LYV612TM0GB141777 | LYV612TM0GB101165; LYV612TM0GB165822 | LYV612TM0GB164203 | LYV612TM0GB192227; LYV612TM0GB129984 | LYV612TM0GB187576 | LYV612TM0GB153802; LYV612TM0GB150933; LYV612TM0GB192051 | LYV612TM0GB175122 | LYV612TM0GB164038; LYV612TM0GB137812 | LYV612TM0GB102249 | LYV612TM0GB166310

LYV612TM0GB129483 | LYV612TM0GB192048

LYV612TM0GB127071 | LYV612TM0GB103501; LYV612TM0GB110058

LYV612TM0GB117916 | LYV612TM0GB140757; LYV612TM0GB119827 | LYV612TM0GB181342 | LYV612TM0GB113574; LYV612TM0GB114532 | LYV612TM0GB163536; LYV612TM0GB103787

LYV612TM0GB135431 | LYV612TM0GB141861 | LYV612TM0GB138328 | LYV612TM0GB118998

LYV612TM0GB179493 | LYV612TM0GB121089 | LYV612TM0GB187402 | LYV612TM0GB165870; LYV612TM0GB101148; LYV612TM0GB108309 | LYV612TM0GB136255; LYV612TM0GB156196 | LYV612TM0GB169224

LYV612TM0GB181146 | LYV612TM0GB169661 | LYV612TM0GB197945; LYV612TM0GB108827; LYV612TM0GB101876; LYV612TM0GB147630 | LYV612TM0GB153394 | LYV612TM0GB109251; LYV612TM0GB178294 | LYV612TM0GB186895

LYV612TM0GB103224 | LYV612TM0GB193054; LYV612TM0GB105328

LYV612TM0GB131606 | LYV612TM0GB109878 | LYV612TM0GB193202 | LYV612TM0GB168302 | LYV612TM0GB192552

LYV612TM0GB116605 | LYV612TM0GB102350 | LYV612TM0GB117401 | LYV612TM0GB129421; LYV612TM0GB165299; LYV612TM0GB120119 | LYV612TM0GB153704; LYV612TM0GB141729 | LYV612TM0GB153749 | LYV612TM0GB100436 | LYV612TM0GB145196 | LYV612TM0GB123179 | LYV612TM0GB191224 | LYV612TM0GB185214; LYV612TM0GB147997 | LYV612TM0GB155033 | LYV612TM0GB184564; LYV612TM0GB150737 | LYV612TM0GB133341 | LYV612TM0GB143481 | LYV612TM0GB106074; LYV612TM0GB135655 | LYV612TM0GB123988 | LYV612TM0GB177386; LYV612TM0GB139348; LYV612TM0GB126566 | LYV612TM0GB109993; LYV612TM0GB158322 | LYV612TM0GB101361 | LYV612TM0GB119553; LYV612TM0GB198416; LYV612TM0GB126440 | LYV612TM0GB117687 | LYV612TM0GB136689 | LYV612TM0GB109072 | LYV612TM0GB191434; LYV612TM0GB159907; LYV612TM0GB185391; LYV612TM0GB155114 | LYV612TM0GB125319; LYV612TM0GB101005

LYV612TM0GB126762; LYV612TM0GB153556

LYV612TM0GB169689 | LYV612TM0GB186170 | LYV612TM0GB113610

LYV612TM0GB127393; LYV612TM0GB140774; LYV612TM0GB125949; LYV612TM0GB169126; LYV612TM0GB174133; LYV612TM0GB199937 | LYV612TM0GB109718 | LYV612TM0GB163424 | LYV612TM0GB100713; LYV612TM0GB120508 | LYV612TM0GB178795 | LYV612TM0GB144971 | LYV612TM0GB119181 | LYV612TM0GB114403

LYV612TM0GB101862; LYV612TM0GB128981 | LYV612TM0GB148504; LYV612TM0GB109797 | LYV612TM0GB125840; LYV612TM0GB128544 | LYV612TM0GB199453; LYV612TM0GB125420 | LYV612TM0GB144176; LYV612TM0GB143612 | LYV612TM0GB108147 | LYV612TM0GB147966 | LYV612TM0GB132612 | LYV612TM0GB103689 | LYV612TM0GB129855 | LYV612TM0GB144341 | LYV612TM0GB127443; LYV612TM0GB129953 | LYV612TM0GB124686 | LYV612TM0GB180689; LYV612TM0GB170146 | LYV612TM0GB139978 | LYV612TM0GB173886 | LYV612TM0GB129077

LYV612TM0GB169305; LYV612TM0GB150740; LYV612TM0GB101358 | LYV612TM0GB154786 | LYV612TM0GB128396; LYV612TM0GB130147 | LYV612TM0GB195516; LYV612TM0GB153816 | LYV612TM0GB172074 | LYV612TM0GB128964 | LYV612TM0GB165576 | LYV612TM0GB154349 | LYV612TM0GB109282

LYV612TM0GB163956; LYV612TM0GB117429 | LYV612TM0GB136241 | LYV612TM0GB177680 | LYV612TM0GB104471; LYV612TM0GB160345 | LYV612TM0GB165433 | LYV612TM0GB166291; LYV612TM0GB164539 | LYV612TM0GB162399; LYV612TM0GB193393 | LYV612TM0GB102199

LYV612TM0GB148745; LYV612TM0GB136532 | LYV612TM0GB138975 | LYV612TM0GB175797; LYV612TM0GB124364; LYV612TM0GB127961 | LYV612TM0GB159597; LYV612TM0GB171362; LYV612TM0GB193409 | LYV612TM0GB176514; LYV612TM0GB160779

LYV612TM0GB127166; LYV612TM0GB108004; LYV612TM0GB142234 | LYV612TM0GB157882

LYV612TM0GB119858 | LYV612TM0GB173600 | LYV612TM0GB198996 | LYV612TM0GB142251; LYV612TM0GB192972

LYV612TM0GB179395 | LYV612TM0GB102848; LYV612TM0GB137468 | LYV612TM0GB128611 | LYV612TM0GB189506; LYV612TM0GB185679; LYV612TM0GB119830; LYV612TM0GB138250 | LYV612TM0GB102767 | LYV612TM0GB145327 | LYV612TM0GB152794 | LYV612TM0GB114384

LYV612TM0GB180532 | LYV612TM0GB111131; LYV612TM0GB189764

LYV612TM0GB145084

LYV612TM0GB116796; LYV612TM0GB150432; LYV612TM0GB126003 | LYV612TM0GB124672; LYV612TM0GB143528; LYV612TM0GB159972 | LYV612TM0GB180370 | LYV612TM0GB151256 | LYV612TM0GB129838; LYV612TM0GB120038; LYV612TM0GB142315 | LYV612TM0GB186699; LYV612TM0GB110318 | LYV612TM0GB110514; LYV612TM0GB132903

LYV612TM0GB151483 | LYV612TM0GB109590 | LYV612TM0GB165321; LYV612TM0GB108889; LYV612TM0GB136370 | LYV612TM0GB112893; LYV612TM0GB158949

LYV612TM0GB135056; LYV612TM0GB129158

LYV612TM0GB166243 | LYV612TM0GB145781 | LYV612TM0GB152598; LYV612TM0GB195838; LYV612TM0GB184676; LYV612TM0GB190221; LYV612TM0GB189330 | LYV612TM0GB133047; LYV612TM0GB169241 | LYV612TM0GB144520; LYV612TM0GB164220 | LYV612TM0GB118533; LYV612TM0GB159521; LYV612TM0GB197959 |

LYV612TM0GB144145

| LYV612TM0GB126955 | LYV612TM0GB185326 | LYV612TM0GB174259 | LYV612TM0GB153539; LYV612TM0GB161057 | LYV612TM0GB166033; LYV612TM0GB110870 | LYV612TM0GB154951 |

LYV612TM0GB148115

| LYV612TM0GB109329; LYV612TM0GB144999 | LYV612TM0GB161107; LYV612TM0GB199193 | LYV612TM0GB145943; LYV612TM0GB157106 | LYV612TM0GB185276 | LYV612TM0GB118726 | LYV612TM0GB139219 | LYV612TM0GB147952; LYV612TM0GB158692; LYV612TM0GB102235 | LYV612TM0GB188923 | LYV612TM0GB105927; LYV612TM0GB188372

LYV612TM0GB101943; LYV612TM0GB159549 | LYV612TM0GB157803 | LYV612TM0GB137552 | LYV612TM0GB160054

LYV612TM0GB136157 | LYV612TM0GB161785 | LYV612TM0GB191871 | LYV612TM0GB174200 | LYV612TM0GB136563; LYV612TM0GB195595

LYV612TM0GB109895 | LYV612TM0GB155484

LYV612TM0GB185598 | LYV612TM0GB166078 | LYV612TM0GB112926 | LYV612TM0GB125904 | LYV612TM0GB139611; LYV612TM0GB174939 | LYV612TM0GB166422 | LYV612TM0GB168235 | LYV612TM0GB103952 | LYV612TM0GB174035 | LYV612TM0GB175282; LYV612TM0GB141858 | LYV612TM0GB110612 | LYV612TM0GB128706 | LYV612TM0GB144324; LYV612TM0GB131959; LYV612TM0GB162161; LYV612TM0GB167814; LYV612TM0GB179591; LYV612TM0GB127376 | LYV612TM0GB100629; LYV612TM0GB111291 | LYV612TM0GB124655; LYV612TM0GB155999; LYV612TM0GB151497; LYV612TM0GB115941 | LYV612TM0GB169577 | LYV612TM0GB108570; LYV612TM0GB140421

LYV612TM0GB198786 | LYV612TM0GB197170; LYV612TM0GB117253 | LYV612TM0GB129628; LYV612TM0GB113607 | LYV612TM0GB149040 | LYV612TM0GB181731 | LYV612TM0GB152990; LYV612TM0GB158014

LYV612TM0GB129516 | LYV612TM0GB187108 | LYV612TM0GB154108 | LYV612TM0GB176593; LYV612TM0GB127135 | LYV612TM0GB192261 | LYV612TM0GB177808 | LYV612TM0GB190168; LYV612TM0GB126406 | LYV612TM0GB152245 | LYV612TM0GB192194; LYV612TM0GB145795; LYV612TM0GB102770 | LYV612TM0GB185424 | LYV612TM0GB153136 | LYV612TM0GB181986 | LYV612TM0GB138216

LYV612TM0GB189246; LYV612TM0GB170051; LYV612TM0GB133159

LYV612TM0GB186623; LYV612TM0GB123375 | LYV612TM0GB136496 | LYV612TM0GB158515 | LYV612TM0GB199923 | LYV612TM0GB103353 | LYV612TM0GB186881

LYV612TM0GB114319; LYV612TM0GB156666 | LYV612TM0GB150382; LYV612TM0GB174813; LYV612TM0GB158191 | LYV612TM0GB193071 | LYV612TM0GB121867; LYV612TM0GB166596 | LYV612TM0GB171104 | LYV612TM0GB136269 | LYV612TM0GB114059; LYV612TM0GB149300 | LYV612TM0GB169076; LYV612TM0GB160426

LYV612TM0GB106642 | LYV612TM0GB163701

LYV612TM0GB189800; LYV612TM0GB135350; LYV612TM0GB173273 | LYV612TM0GB133677; LYV612TM0GB105118; LYV612TM0GB197279; LYV612TM0GB148101 |

LYV612TM0GB161687

| LYV612TM0GB133873 | LYV612TM0GB199131 | LYV612TM0GB189716; LYV612TM0GB177064; LYV612TM0GB130651 | LYV612TM0GB157817 | LYV612TM0GB131511

LYV612TM0GB151032 | LYV612TM0GB106351 | LYV612TM0GB188906

LYV612TM0GB120864; LYV612TM0GB101134 | LYV612TM0GB179607 | LYV612TM0GB164475;

LYV612TM0GB151936

; LYV612TM0GB165416 | LYV612TM0GB104079

LYV612TM0GB155341 | LYV612TM0GB143898; LYV612TM0GB165934; LYV612TM0GB139544 | LYV612TM0GB113784; LYV612TM0GB116393; LYV612TM0GB179106 | LYV612TM0GB146221 | LYV612TM0GB194592 | LYV612TM0GB176500; LYV612TM0GB108536; LYV612TM0GB138992

LYV612TM0GB158496 | LYV612TM0GB105734 | LYV612TM0GB108195; LYV612TM0GB181079; LYV612TM0GB127040; LYV612TM0GB159289;

LYV612TM0GB173726

| LYV612TM0GB196858; LYV612TM0GB163388; LYV612TM0GB173337

LYV612TM0GB105264; LYV612TM0GB138765 | LYV612TM0GB180952 | LYV612TM0GB126230 | LYV612TM0GB179252 | LYV612TM0GB195046 | LYV612TM0GB162287 | LYV612TM0GB190199 | LYV612TM0GB129404

LYV612TM0GB189750; LYV612TM0GB144923

LYV612TM0GB145389 | LYV612TM0GB137177 | LYV612TM0GB126194 | LYV612TM0GB176626; LYV612TM0GB178148 | LYV612TM0GB191790 | LYV612TM0GB114806 | LYV612TM0GB124574 | LYV612TM0GB102834 | LYV612TM0GB131055; LYV612TM0GB125501 | LYV612TM0GB121660; LYV612TM0GB114076; LYV612TM0GB164864; LYV612TM0GB127006; LYV612TM0GB158806 | LYV612TM0GB123649 | LYV612TM0GB194155 | LYV612TM0GB130049;

LYV612TM0GB195869

| LYV612TM0GB122081 | LYV612TM0GB123652; LYV612TM0GB149992 | LYV612TM0GB187965 | LYV612TM0GB132514 | LYV612TM0GB138023; LYV612TM0GB110657 | LYV612TM0GB128236 | LYV612TM0GB128463; LYV612TM0GB173967; LYV612TM0GB155081 | LYV612TM0GB164010 | LYV612TM0GB155050; LYV612TM0GB104129 | LYV612TM0GB147255

LYV612TM0GB170843; LYV612TM0GB119441 | LYV612TM0GB127054 | LYV612TM0GB192776; LYV612TM0GB163617 | LYV612TM0GB148485

LYV612TM0GB109069 | LYV612TM0GB138068 | LYV612TM0GB181373 | LYV612TM0GB136319 | LYV612TM0GB132321 | LYV612TM0GB124767; LYV612TM0GB123361; LYV612TM0GB180353 | LYV612TM0GB106432 | LYV612TM0GB132383 | LYV612TM0GB151953 | LYV612TM0GB134652; LYV612TM0GB148244; LYV612TM0GB189571 | LYV612TM0GB181020 | LYV612TM0GB148793

LYV612TM0GB121366 | LYV612TM0GB113493; LYV612TM0GB171457

LYV612TM0GB175332; LYV612TM0GB110819; LYV612TM0GB105054; LYV612TM0GB146137; LYV612TM0GB128298 | LYV612TM0GB106995 | LYV612TM0GB154478; LYV612TM0GB138684 | LYV612TM0GB110030 | LYV612TM0GB148664; LYV612TM0GB169756; LYV612TM0GB188551 | LYV612TM0GB116345

LYV612TM0GB164346; LYV612TM0GB121576; LYV612TM0GB182359 | LYV612TM0GB116281 | LYV612TM0GB169904; LYV612TM0GB175430 | LYV612TM0GB175816 | LYV612TM0GB115468

LYV612TM0GB177422 | LYV612TM0GB111758; LYV612TM0GB189666 | LYV612TM0GB149734

LYV612TM0GB146428 | LYV612TM0GB134702 | LYV612TM0GB164928 | LYV612TM0GB180451 | LYV612TM0GB160717

LYV612TM0GB147028 | LYV612TM0GB166081; LYV612TM0GB182572 | LYV612TM0GB171989 | LYV612TM0GB126521; LYV612TM0GB133596 | LYV612TM0GB141018; LYV612TM0GB162435; LYV612TM0GB108682; LYV612TM0GB194933; LYV612TM0GB117432 | LYV612TM0GB152505

LYV612TM0GB137048; LYV612TM0GB103322 | LYV612TM0GB151676 | LYV612TM0GB103160; LYV612TM0GB158398 | LYV612TM0GB153718 | LYV612TM0GB193829 | LYV612TM0GB119360 | LYV612TM0GB194124 | LYV612TM0GB180336 | LYV612TM0GB196066 |

LYV612TM0GB111467

;

LYV612TM0GB140080

| LYV612TM0GB131184; LYV612TM0GB183432 | LYV612TM0GB132254 | LYV612TM0GB136322; LYV612TM0GB179204 | LYV612TM0GB151869 | LYV612TM0GB130441; LYV612TM0GB177100 | LYV612TM0GB156117 | LYV612TM0GB188758 | LYV612TM0GB180711 | LYV612TM0GB165397 | LYV612TM0GB162449 | LYV612TM0GB118337 | LYV612TM0GB128527 | LYV612TM0GB157414 | LYV612TM0GB114238 | LYV612TM0GB135266 | LYV612TM0GB193961; LYV612TM0GB180658 | LYV612TM0GB144243; LYV612TM0GB198299; LYV612TM0GB187562 | LYV612TM0GB119083 | LYV612TM0GB148194 | LYV612TM0GB175802 | LYV612TM0GB157686; LYV612TM0GB133419 | LYV612TM0GB121545 | LYV612TM0GB176125; LYV612TM0GB107936

LYV612TM0GB182216 | LYV612TM0GB163262; LYV612TM0GB172849 | LYV612TM0GB180580; LYV612TM0GB117852

LYV612TM0GB173144; LYV612TM0GB129578; LYV612TM0GB170437 | LYV612TM0GB159518 | LYV612TM0GB196083 | LYV612TM0GB117026

LYV612TM0GB141309; LYV612TM0GB143738 | LYV612TM0GB175315 | LYV612TM0GB137955; LYV612TM0GB190039; LYV612TM0GB196715; LYV612TM0GB135798 | LYV612TM0GB134246 | LYV612TM0GB172494 | LYV612TM0GB190607; LYV612TM0GB126504; LYV612TM0GB136627 | LYV612TM0GB148941

LYV612TM0GB159566

| LYV612TM0GB134389 | LYV612TM0GB116006 | LYV612TM0GB125675 | LYV612TM0GB160927 | LYV612TM0GB168140 | LYV612TM0GB140936 | LYV612TM0GB188842 | LYV612TM0GB151757 | LYV612TM0GB128835 | LYV612TM0GB186542; LYV612TM0GB195905

LYV612TM0GB198688 | LYV612TM0GB130245; LYV612TM0GB102655; LYV612TM0GB148776; LYV612TM0GB187075 | LYV612TM0GB113008 | LYV612TM0GB188162

LYV612TM0GB186945 | LYV612TM0GB115406

LYV612TM0GB102221 | LYV612TM0GB123604 | LYV612TM0GB187707 | LYV612TM0GB110528

LYV612TM0GB176383 | LYV612TM0GB184290 | LYV612TM0GB196181 | LYV612TM0GB176271 | LYV612TM0GB102283; LYV612TM0GB144887; LYV612TM0GB104051; LYV612TM0GB192115 | LYV612TM0GB124316; LYV612TM0GB129872; LYV612TM0GB181678 | LYV612TM0GB185469 |

LYV612TM0GB171796LYV612TM0GB112635; LYV612TM0GB180997; LYV612TM0GB113042; LYV612TM0GB136207 | LYV612TM0GB140838 | LYV612TM0GB100274 | LYV612TM0GB170230; LYV612TM0GB197962

LYV612TM0GB156621; LYV612TM0GB114658

LYV612TM0GB180627 | LYV612TM0GB101151; LYV612TM0GB162158 | LYV612TM0GB164895; LYV612TM0GB169109 | LYV612TM0GB159843; LYV612TM0GB125451

LYV612TM0GB100792; LYV612TM0GB111100 | LYV612TM0GB178151; LYV612TM0GB148762 | LYV612TM0GB169787 | LYV612TM0GB140211 | LYV612TM0GB120749; LYV612TM0GB119567; LYV612TM0GB114479 | LYV612TM0GB172138 | LYV612TM0GB155338 | LYV612TM0GB150169 | LYV612TM0GB167490 | LYV612TM0GB177081 | LYV612TM0GB121917 | LYV612TM0GB129242 | LYV612TM0GB112876 | LYV612TM0GB190087 | LYV612TM0GB105975 | LYV612TM0GB170650; LYV612TM0GB115373 | LYV612TM0GB175668 | LYV612TM0GB190493; LYV612TM0GB107189; LYV612TM0GB138927 | LYV612TM0GB109573; LYV612TM0GB137308

LYV612TM0GB124493 | LYV612TM0GB136546 | LYV612TM0GB171636; LYV612TM0GB142301; LYV612TM0GB163326 | LYV612TM0GB118547; LYV612TM0GB134473; LYV612TM0GB153251 | LYV612TM0GB118807; LYV612TM0GB164900 | LYV612TM0GB110772 | LYV612TM0GB197041; LYV612TM0GB134344 | LYV612TM0GB168011 | LYV612TM0GB118810; LYV612TM0GB197380; LYV612TM0GB106110 | LYV612TM0GB132125 | LYV612TM0GB156764 | LYV612TM0GB182880; LYV612TM0GB125241 | LYV612TM0GB136904; LYV612TM0GB114143; LYV612TM0GB122355 | LYV612TM0GB164962; LYV612TM0GB160877 | LYV612TM0GB160071; LYV612TM0GB193877 | LYV612TM0GB156800; LYV612TM0GB156389 | LYV612TM0GB172642; LYV612TM0GB159745

LYV612TM0GB191126; LYV612TM0GB132349; LYV612TM0GB183690 | LYV612TM0GB182538; LYV612TM0GB173709

LYV612TM0GB175931 | LYV612TM0GB124557; LYV612TM0GB117169 | LYV612TM0GB137731 | LYV612TM0GB185519 | LYV612TM0GB129032; LYV612TM0GB130472 | LYV612TM0GB186816 | LYV612TM0GB179008

LYV612TM0GB134618

| LYV612TM0GB128804

LYV612TM0GB106947 | LYV612TM0GB148356 | LYV612TM0GB179476 |

LYV612TM0GB102915

; LYV612TM0GB198495

LYV612TM0GB154660 | LYV612TM0GB185312; LYV612TM0GB138832

LYV612TM0GB130438; LYV612TM0GB195788; LYV612TM0GB129323 | LYV612TM0GB153119 | LYV612TM0GB166226 | LYV612TM0GB177873; LYV612TM0GB120427 | LYV612TM0GB145246 | LYV612TM0GB132853 | LYV612TM0GB167635 | LYV612TM0GB165917 | LYV612TM0GB155775 | LYV612TM0GB199680 | LYV612TM0GB197122; LYV612TM0GB134599; LYV612TM0GB184659; LYV612TM0GB182104; LYV612TM0GB142735 | LYV612TM0GB142427

LYV612TM0GB132173; LYV612TM0GB126101 | LYV612TM0GB192289 | LYV612TM0GB156697 | LYV612TM0GB196293 | LYV612TM0GB142685; LYV612TM0GB140483; LYV612TM0GB128690 | LYV612TM0GB183513 | LYV612TM0GB178974

LYV612TM0GB178571; LYV612TM0GB109623 |

LYV612TM0GB144453LYV612TM0GB110285; LYV612TM0GB162466; LYV612TM0GB167618 | LYV612TM0GB120248; LYV612TM0GB152231; LYV612TM0GB121299 | LYV612TM0GB172432

LYV612TM0GB174097 | LYV612TM0GB196441 | LYV612TM0GB135297 | LYV612TM0GB184614 | LYV612TM0GB109914 | LYV612TM0GB195418 | LYV612TM0GB138703; LYV612TM0GB179221; LYV612TM0GB136773; LYV612TM0GB160541 | LYV612TM0GB132898; LYV612TM0GB175380; LYV612TM0GB197623; LYV612TM0GB113834 | LYV612TM0GB187514 | LYV612TM0GB175086 | LYV612TM0GB106107 | LYV612TM0GB178585; LYV612TM0GB137339; LYV612TM0GB127247; LYV612TM0GB134215 | LYV612TM0GB174553 | LYV612TM0GB155873 | LYV612TM0GB181518 | LYV612TM0GB197282 | LYV612TM0GB115132 | LYV612TM0GB160135

LYV612TM0GB145022 | LYV612TM0GB186833 | LYV612TM0GB139575 | LYV612TM0GB148566; LYV612TM0GB169434 | LYV612TM0GB119018 | LYV612TM0GB160068 | LYV612TM0GB176450; LYV612TM0GB179381 | LYV612TM0GB122842 | LYV612TM0GB122114; LYV612TM0GB125790; LYV612TM0GB124249; LYV612TM0GB170423 | LYV612TM0GB196908; LYV612TM0GB193880 | LYV612TM0GB100081; LYV612TM0GB149345 | LYV612TM0GB117172 | LYV612TM0GB132044 | LYV612TM0GB126051 | LYV612TM0GB173001; LYV612TM0GB152696 | LYV612TM0GB186332 | LYV612TM0GB101974; LYV612TM0GB138541 | LYV612TM0GB162886; LYV612TM0GB141522 | LYV612TM0GB160331; LYV612TM0GB104938; LYV612TM0GB171152 | LYV612TM0GB197833 | LYV612TM0GB163245 | LYV612TM0GB120735 | LYV612TM0GB170700 | LYV612TM0GB172396 | LYV612TM0GB120833 | LYV612TM0GB166436 | LYV612TM0GB162810; LYV612TM0GB163472; LYV612TM0GB197640 | LYV612TM0GB191465 | LYV612TM0GB106639 | LYV612TM0GB194222 | LYV612TM0GB141987 | LYV612TM0GB111517 | LYV612TM0GB155226 | LYV612TM0GB115440 | LYV612TM0GB129225

LYV612TM0GB176562; LYV612TM0GB123022 | LYV612TM0GB176822 | LYV612TM0GB182149 | LYV612TM0GB172558

LYV612TM0GB135123; LYV612TM0GB179932 |

LYV612TM0GB166985

| LYV612TM0GB154769 | LYV612TM0GB160944; LYV612TM0GB128575 | LYV612TM0GB104356; LYV612TM0GB191952 | LYV612TM0GB147501; LYV612TM0GB141164; LYV612TM0GB152147; LYV612TM0GB111338 | LYV612TM0GB127099 | LYV612TM0GB156344

LYV612TM0GB101439; LYV612TM0GB182281 | LYV612TM0GB113333 | LYV612TM0GB194012

LYV612TM0GB133615 | LYV612TM0GB155324 | LYV612TM0GB171474 | LYV612TM0GB126728 | LYV612TM0GB130116

LYV612TM0GB121710 | LYV612TM0GB168042

LYV612TM0GB184094 | LYV612TM0GB123196 | LYV612TM0GB104924

LYV612TM0GB139236 | LYV612TM0GB112151 | LYV612TM0GB119102 | LYV612TM0GB127846

LYV612TM0GB112487 | LYV612TM0GB193359 | LYV612TM0GB150561; LYV612TM0GB117902; LYV612TM0GB195337 | LYV612TM0GB149944 | LYV612TM0GB125725 | LYV612TM0GB166324 | LYV612TM0GB173550 | LYV612TM0GB147076

LYV612TM0GB172723; LYV612TM0GB182717; LYV612TM0GB135753; LYV612TM0GB154092 | LYV612TM0GB114398 | LYV612TM0GB190090; LYV612TM0GB135557; LYV612TM0GB106950 | LYV612TM0GB170745 | LYV612TM0GB162712; LYV612TM0GB187903; LYV612TM0GB127426 | LYV612TM0GB146803 | LYV612TM0GB198156 | LYV612TM0GB151063 | LYV612TM0GB111128 | LYV612TM0GB193006; LYV612TM0GB157459 | LYV612TM0GB153329 | LYV612TM0GB100646; LYV612TM0GB124929 | LYV612TM0GB186606 | LYV612TM0GB137745 | LYV612TM0GB159261 | LYV612TM0GB191983 | LYV612TM0GB192986 | LYV612TM0GB145344; LYV612TM0GB126972; LYV612TM0GB189022 | LYV612TM0GB155646 | LYV612TM0GB188730 | LYV612TM0GB117110 | LYV612TM0GB112960; LYV612TM0GB117530 | LYV612TM0GB105670; LYV612TM0GB107497 | LYV612TM0GB150317 | LYV612TM0GB181339; LYV612TM0GB120766 | LYV612TM0GB134098 | LYV612TM0GB151192; LYV612TM0GB196262 | LYV612TM0GB154531;

LYV612TM0GB179624

; LYV612TM0GB182930 | LYV612TM0GB100257; LYV612TM0GB111520; LYV612TM0GB186962 | LYV612TM0GB135168 | LYV612TM0GB105166 | LYV612TM0GB111372; LYV612TM0GB160703 | LYV612TM0GB182278 | LYV612TM0GB145487 | LYV612TM0GB180921 | LYV612TM0GB188825; LYV612TM0GB171023; LYV612TM0GB110111; LYV612TM0GB173466 | LYV612TM0GB109640 | LYV612TM0GB122520; LYV612TM0GB142704 | LYV612TM0GB150964; LYV612TM0GB105510 | LYV612TM0GB163455 | LYV612TM0GB172124 | LYV612TM0GB135526 | LYV612TM0GB119990 | LYV612TM0GB174648 | LYV612TM0GB195810 | LYV612TM0GB177548 | LYV612TM0GB149927 | LYV612TM0GB146252

LYV612TM0GB174293 | LYV612TM0GB124591; LYV612TM0GB159437; LYV612TM0GB113865 | LYV612TM0GB106382 | LYV612TM0GB197203

LYV612TM0GB149801; LYV612TM0GB102784 | LYV612TM0GB152374; LYV612TM0GB188503 | LYV612TM0GB189926 | LYV612TM0GB131265 | LYV612TM0GB133906 | LYV612TM0GB147126; LYV612TM0GB192602; LYV612TM0GB136644; LYV612TM0GB179185; LYV612TM0GB147241; LYV612TM0GB117124 | LYV612TM0GB130679 | LYV612TM0GB142783; LYV612TM0GB119004 | LYV612TM0GB141424 | LYV612TM0GB171846; LYV612TM0GB154433; LYV612TM0GB163357 | LYV612TM0GB122386 | LYV612TM0GB155761 | LYV612TM0GB163049; LYV612TM0GB178327; LYV612TM0GB170549; LYV612TM0GB175007; LYV612TM0GB118323 | LYV612TM0GB143576; LYV612TM0GB156120 | LYV612TM0GB178554 | LYV612TM0GB107788

LYV612TM0GB112733 | LYV612TM0GB166307 | LYV612TM0GB132755 | LYV612TM0GB185620 | LYV612TM0GB139964 | LYV612TM0GB154030 | LYV612TM0GB197573 | LYV612TM0GB165805; LYV612TM0GB106785; LYV612TM0GB119665 | LYV612TM0GB192969 | LYV612TM0GB104518 | LYV612TM0GB185021; LYV612TM0GB138720; LYV612TM0GB111727; LYV612TM0GB169384; LYV612TM0GB177937 | LYV612TM0GB108844; LYV612TM0GB138314 | LYV612TM0GB148454 | LYV612TM0GB198335 | LYV612TM0GB144677;

LYV612TM0GB186847

| LYV612TM0GB192907 | LYV612TM0GB135736 | LYV612TM0GB192437

LYV612TM0GB114773; LYV612TM0GB136031 | LYV612TM0GB148888; LYV612TM0GB150771; LYV612TM0GB174021 | LYV612TM0GB176013 | LYV612TM0GB123814 | LYV612TM0GB106186; LYV612TM0GB196097; LYV612TM0GB114689; LYV612TM0GB174083

LYV612TM0GB152584; LYV612TM0GB134408 | LYV612TM0GB167439

LYV612TM0GB121691; LYV612TM0GB199582 | LYV612TM0GB153931; LYV612TM0GB189361 | LYV612TM0GB148518 | LYV612TM0GB102901 | LYV612TM0GB116748 | LYV612TM0GB141469 | LYV612TM0GB124963; LYV612TM0GB143545 | LYV612TM0GB162659 | LYV612TM0GB190624 | LYV612TM0GB109024 | LYV612TM0GB111095; LYV612TM0GB105362; LYV612TM0GB151970 | LYV612TM0GB179414; LYV612TM0GB161382 | LYV612TM0GB164492 | LYV612TM0GB140967 | LYV612TM0GB115325 | LYV612TM0GB118502 | LYV612TM0GB180126; LYV612TM0GB159647 | LYV612TM0GB136238

LYV612TM0GB193717; LYV612TM0GB185164 | LYV612TM0GB161043 | LYV612TM0GB169157

LYV612TM0GB132643

LYV612TM0GB151516 | LYV612TM0GB129189; LYV612TM0GB182734; LYV612TM0GB159163; LYV612TM0GB180935 | LYV612TM0GB160961 | LYV612TM0GB183964; LYV612TM0GB155310; LYV612TM0GB143769 | LYV612TM0GB183723 | LYV612TM0GB134764; LYV612TM0GB182667 | LYV612TM0GB108343; LYV612TM0GB109363 | LYV612TM0GB120654 | LYV612TM0GB129970; LYV612TM0GB138393 | LYV612TM0GB191594; LYV612TM0GB161270 | LYV612TM0GB189120 | LYV612TM0GB140340 | LYV612TM0GB198139 | LYV612TM0GB157669 | LYV612TM0GB121030 | LYV612TM0GB129211 | LYV612TM0GB191112; LYV612TM0GB124641; LYV612TM0GB163648; LYV612TM0GB199419; LYV612TM0GB126714

LYV612TM0GB129466 | LYV612TM0GB119939; LYV612TM0GB103255; LYV612TM0GB146705 | LYV612TM0GB191028; LYV612TM0GB102736 | LYV612TM0GB113672 | LYV612TM0GB116720; LYV612TM0GB183995 | LYV612TM0GB173340 | LYV612TM0GB180501 | LYV612TM0GB125563 | LYV612TM0GB116555 | LYV612TM0GB196231 | LYV612TM0GB166193 | LYV612TM0GB164282 | LYV612TM0GB119794; LYV612TM0GB166100 | LYV612TM0GB109704 | LYV612TM0GB104163 | LYV612TM0GB153041 | LYV612TM0GB119469; LYV612TM0GB182751; LYV612TM0GB114062; LYV612TM0GB147093; LYV612TM0GB131797 | LYV612TM0GB110402 | LYV612TM0GB192759 | LYV612TM0GB118757 | LYV612TM0GB180773; LYV612TM0GB172270 | LYV612TM0GB155498 | LYV612TM0GB176173 | LYV612TM0GB100534 | LYV612TM0GB191210 | LYV612TM0GB146140 | LYV612TM0GB114370; LYV612TM0GB176707 | LYV612TM0GB182023 | LYV612TM0GB113557 | LYV612TM0GB165772; LYV612TM0GB180885 | LYV612TM0GB104177; LYV612TM0GB146333 | LYV612TM0GB192454; LYV612TM0GB126549; LYV612TM0GB156845 | LYV612TM0GB152861 | LYV612TM0GB135039 | LYV612TM0GB141195 | LYV612TM0GB190302 | LYV612TM0GB181213 | LYV612TM0GB186136 | LYV612TM0GB166159; LYV612TM0GB171538

LYV612TM0GB187450; LYV612TM0GB113154; LYV612TM0GB122291; LYV612TM0GB125238

LYV612TM0GB178523 | LYV612TM0GB168722 | LYV612TM0GB184693 | LYV612TM0GB100260 | LYV612TM0GB112750; LYV612TM0GB182653 | LYV612TM0GB126454; LYV612TM0GB132660 | LYV612TM0GB172009; LYV612TM0GB161060 | LYV612TM0GB139835 | LYV612TM0GB194866; LYV612TM0GB153105 | LYV612TM0GB183396 | LYV612TM0GB128754 | LYV612TM0GB190283 | LYV612TM0GB144646 | LYV612TM0GB142797 | LYV612TM0GB187836 | LYV612TM0GB139463; LYV612TM0GB183334 | LYV612TM0GB190011; LYV612TM0GB132027 | LYV612TM0GB144422 | LYV612TM0GB164623; LYV612TM0GB133842 | LYV612TM0GB132710 | LYV612TM0GB175606; LYV612TM0GB189523; LYV612TM0GB142380 | LYV612TM0GB102011 | LYV612TM0GB136272

LYV612TM0GB180031; LYV612TM0GB186220; LYV612TM0GB186363 | LYV612TM0GB131489; LYV612TM0GB159681 | LYV612TM0GB181728 | LYV612TM0GB167005 | LYV612TM0GB197847 | LYV612TM0GB122369 | LYV612TM0GB164167 | LYV612TM0GB132139 | LYV612TM0GB173841; LYV612TM0GB179526 | LYV612TM0GB184063

LYV612TM0GB113641 | LYV612TM0GB105247; LYV612TM0GB104342 | LYV612TM0GB183740 | LYV612TM0GB166355; LYV612TM0GB145733; LYV612TM0GB144761; LYV612TM0GB149863 |

LYV612TM0GB111811

| LYV612TM0GB167909

LYV612TM0GB161608 | LYV612TM0GB175346; LYV612TM0GB175055 | LYV612TM0GB188324 | LYV612TM0GB123876 | LYV612TM0GB116197; LYV612TM0GB111257 | LYV612TM0GB138930 | LYV612TM0GB194642 | LYV612TM0GB115647; LYV612TM0GB176464 | LYV612TM0GB145585; LYV612TM0GB139012; LYV612TM0GB120461; LYV612TM0GB155730; LYV612TM0GB111419; LYV612TM0GB174763 | LYV612TM0GB190364 | LYV612TM0GB149314 | LYV612TM0GB117673 | LYV612TM0GB133372 | LYV612TM0GB110271 | LYV612TM0GB156022; LYV612TM0GB158028 | LYV612TM0GB110447 | LYV612TM0GB159275 | LYV612TM0GB134134 | LYV612TM0GB144517 | LYV612TM0GB190316 | LYV612TM0GB184340 | LYV612TM0GB189960 | LYV612TM0GB114000 | LYV612TM0GB184936

LYV612TM0GB167523; LYV612TM0GB191840 | LYV612TM0GB176027 | LYV612TM0GB166582; LYV612TM0GB147711; LYV612TM0GB172320; LYV612TM0GB107077 | LYV612TM0GB128656

LYV612TM0GB118614

LYV612TM0GB134957; LYV612TM0GB127796; LYV612TM0GB164704

LYV612TM0GB116362 | LYV612TM0GB197797 | LYV612TM0GB135686 | LYV612TM0GB172625 | LYV612TM0GB188565 | LYV612TM0GB120105 | LYV612TM0GB123165; LYV612TM0GB152150; LYV612TM0GB162015 | LYV612TM0GB128415; LYV612TM0GB118063; LYV612TM0GB183351 | LYV612TM0GB172754 | LYV612TM0GB178988 | LYV612TM0GB156053 | LYV612TM0GB160216; LYV612TM0GB123618 | LYV612TM0GB133758 | LYV612TM0GB133601; LYV612TM0GB143304

LYV612TM0GB137227 | LYV612TM0GB137213 | LYV612TM0GB108505 | LYV612TM0GB172981 | LYV612TM0GB133775 | LYV612TM0GB124462 | LYV612TM0GB100890

LYV612TM0GB151774 | LYV612TM0GB188212; LYV612TM0GB113798 | LYV612TM0GB191756

LYV612TM0GB156960; LYV612TM0GB194771; LYV612TM0GB167313; LYV612TM0GB142637 | LYV612TM0GB162502 | LYV612TM0GB184256; LYV612TM0GB194494; LYV612TM0GB134313; LYV612TM0GB123540; LYV612TM0GB155758 | LYV612TM0GB174620; LYV612TM0GB139155 | LYV612TM0GB172477

LYV612TM0GB143772

LYV612TM0GB149572; LYV612TM0GB122372; LYV612TM0GB132979 | LYV612TM0GB149281 | LYV612TM0GB197685

LYV612TM0GB135025 | LYV612TM0GB118158 | LYV612TM0GB103482; LYV612TM0GB167649; LYV612TM0GB156473 |

LYV612TM0GB134750

| LYV612TM0GB105796; LYV612TM0GB185200 | LYV612TM0GB115714 | LYV612TM0GB180661 | LYV612TM0GB190901 | LYV612TM0GB120623; LYV612TM0GB161091 | LYV612TM0GB140368 | LYV612TM0GB190140 | LYV612TM0GB161379;

LYV612TM0GB155582

| LYV612TM0GB157171 | LYV612TM0GB179915; LYV612TM0GB157834 | LYV612TM0GB177484 | LYV612TM0GB106849 | LYV612TM0GB112375 | LYV612TM0GB198772 | LYV612TM0GB139768; LYV612TM0GB110903 | LYV612TM0GB100324 | LYV612TM0GB126132

LYV612TM0GB151029 | LYV612TM0GB131329; LYV612TM0GB145974; LYV612TM0GB151399 | LYV612TM0GB196259 | LYV612TM0GB121707 | LYV612TM0GB131167 | LYV612TM0GB131587 | LYV612TM0GB119164 | LYV612TM0GB158871; LYV612TM0GB100548; LYV612TM0GB156554; LYV612TM0GB102509 | LYV612TM0GB152259 | LYV612TM0GB177694 | LYV612TM0GB118029; LYV612TM0GB182698 | LYV612TM0GB164508; LYV612TM0GB116751; LYV612TM0GB163200; LYV612TM0GB124459 | LYV612TM0GB124896 | LYV612TM0GB118905 | LYV612TM0GB166730; LYV612TM0GB120251; LYV612TM0GB101490; LYV612TM0GB142525; LYV612TM0GB176951; LYV612TM0GB187979 | LYV612TM0GB189375 | LYV612TM0GB133503; LYV612TM0GB153086 | LYV612TM0GB131783 | LYV612TM0GB199050 | LYV612TM0GB120380 | LYV612TM0GB121450 | LYV612TM0GB164136; LYV612TM0GB156277 |

LYV612TM0GB196732

; LYV612TM0GB124218; LYV612TM0GB153959 | LYV612TM0GB165495 | LYV612TM0GB111078; LYV612TM0GB191451 | LYV612TM0GB117267; LYV612TM0GB109377; LYV612TM0GB199016 | LYV612TM0GB107712 | LYV612TM0GB103594 | LYV612TM0GB159180; LYV612TM0GB108648

LYV612TM0GB183799; LYV612TM0GB104681; LYV612TM0GB196570; LYV612TM0GB105572 | LYV612TM0GB106575 | LYV612TM0GB180465 | LYV612TM0GB161026 | LYV612TM0GB133839 | LYV612TM0GB179851; LYV612TM0GB144131 | LYV612TM0GB109136; LYV612TM0GB132934 | LYV612TM0GB110433 | LYV612TM0GB187643 | LYV612TM0GB132741; LYV612TM0GB195032 | LYV612TM0GB132058 | LYV612TM0GB184788; LYV612TM0GB129905; LYV612TM0GB113235 | LYV612TM0GB177775 | LYV612TM0GB154402 | LYV612TM0GB175959

LYV612TM0GB136871 | LYV612TM0GB109606 | LYV612TM0GB175377 | LYV612TM0GB109525 | LYV612TM0GB165951 | LYV612TM0GB127474 | LYV612TM0GB141021; LYV612TM0GB145053 | LYV612TM0GB124512; LYV612TM0GB164802 | LYV612TM0GB178666

LYV612TM0GB198531; LYV612TM0GB126602 | LYV612TM0GB128849 | LYV612TM0GB130259 | LYV612TM0GB124879 | LYV612TM0GB134487 | LYV612TM0GB133940; LYV612TM0GB191076 | LYV612TM0GB182586; LYV612TM0GB120377 | LYV612TM0GB144050

LYV612TM0GB132609; LYV612TM0GB199825

LYV612TM0GB118936; LYV612TM0GB198528 | LYV612TM0GB146008

LYV612TM0GB111596 | LYV612TM0GB120265; LYV612TM0GB128625 | LYV612TM0GB162130 | LYV612TM0GB177503 | LYV612TM0GB110593; LYV612TM0GB132495 | LYV612TM0GB122601; LYV612TM0GB108052; LYV612TM0GB177517 | LYV612TM0GB185861 | LYV612TM0GB115888 | LYV612TM0GB139706; LYV612TM0GB174455; LYV612TM0GB100453 | LYV612TM0GB180160; LYV612TM0GB101778 | LYV612TM0GB148728 | LYV612TM0GB193538 | LYV612TM0GB189456 | LYV612TM0GB134490 | LYV612TM0GB187156; LYV612TM0GB151547 | LYV612TM0GB156618; LYV612TM0GB106236 | LYV612TM0GB125272; LYV612TM0GB135624; LYV612TM0GB122498; LYV612TM0GB107385; LYV612TM0GB131301 | LYV612TM0GB194916; LYV612TM0GB115826 | LYV612TM0GB147269; LYV612TM0GB182491; LYV612TM0GB173497 | LYV612TM0GB104941; LYV612TM0GB180708

LYV612TM0GB129693; LYV612TM0GB171667 | LYV612TM0GB146767; LYV612TM0GB173404; LYV612TM0GB117642 | LYV612TM0GB115521 | LYV612TM0GB162032 | LYV612TM0GB188226; LYV612TM0GB106124 | LYV612TM0GB112649; LYV612TM0GB118225 | LYV612TM0GB170888 | LYV612TM0GB137289 | LYV612TM0GB141200

LYV612TM0GB174469; LYV612TM0GB107452; LYV612TM0GB187674 | LYV612TM0GB140984 | LYV612TM0GB138474; LYV612TM0GB182071; LYV612TM0GB164685 | LYV612TM0GB160653 | LYV612TM0GB146364; LYV612TM0GB138815 | LYV612TM0GB154223; LYV612TM0GB152973 | LYV612TM0GB186248 | LYV612TM0GB115695 | LYV612TM0GB142895; LYV612TM0GB196391 | LYV612TM0GB110495 | LYV612TM0GB197993 | LYV612TM0GB116376 | LYV612TM0GB173127 | LYV612TM0GB141603 | LYV612TM0GB161852; LYV612TM0GB178179 | LYV612TM0GB118483 | LYV612TM0GB155811 | LYV612TM0GB146784

LYV612TM0GB184595 | LYV612TM0GB198142; LYV612TM0GB190946 | LYV612TM0GB130021 | LYV612TM0GB161494 | LYV612TM0GB126681; LYV612TM0GB123926 | LYV612TM0GB108486; LYV612TM0GB176934 | LYV612TM0GB186198; LYV612TM0GB126650 | LYV612TM0GB187268 | LYV612TM0GB105720 | LYV612TM0GB148552; LYV612TM0GB184032 | LYV612TM0GB138751 | LYV612TM0GB190350 | LYV612TM0GB116927 | LYV612TM0GB105250 | LYV612TM0GB199551 | LYV612TM0GB190882 | LYV612TM0GB134229; LYV612TM0GB125594; LYV612TM0GB194690 | LYV612TM0GB122095 | LYV612TM0GB123263 | LYV612TM0GB143027; LYV612TM0GB117818; LYV612TM0GB167960 | LYV612TM0GB129094; LYV612TM0GB168283; LYV612TM0GB100288 | LYV612TM0GB196763 | LYV612TM0GB196004 | LYV612TM0GB106138; LYV612TM0GB178649 | LYV612TM0GB145229 | LYV612TM0GB184810 | LYV612TM0GB137180 | LYV612TM0GB180143 | LYV612TM0GB128091 | LYV612TM0GB169708 | LYV612TM0GB185908 | LYV612TM0GB122307

LYV612TM0GB138653; LYV612TM0GB180286 | LYV612TM0GB193510; LYV612TM0GB158109; LYV612TM0GB158501; LYV612TM0GB126437 | LYV612TM0GB105474 | LYV612TM0GB142086 | LYV612TM0GB112229; LYV612TM0GB102364 | LYV612TM0GB183074 | LYV612TM0GB174049;

LYV612TM0GB190445

; LYV612TM0GB114014 | LYV612TM0GB127944 | LYV612TM0GB189778 | LYV612TM0GB111968 | LYV612TM0GB196407 | LYV612TM0GB149829; LYV612TM0GB189277

LYV612TM0GB185116; LYV612TM0GB161866

LYV612TM0GB162953 | LYV612TM0GB128947; LYV612TM0GB117706 | LYV612TM0GB103739 | LYV612TM0GB186296; LYV612TM0GB105832 | LYV612TM0GB150642 | LYV612TM0GB174178 | LYV612TM0GB196620; LYV612TM0GB199517

LYV612TM0GB127409 | LYV612TM0GB107340 | LYV612TM0GB180692 | LYV612TM0GB121142; LYV612TM0GB172687 | LYV612TM0GB162855 | LYV612TM0GB106690 | LYV612TM0GB107998 | LYV612TM0GB122811; LYV612TM0GB121562 | LYV612TM0GB185570; LYV612TM0GB147806 | LYV612TM0GB102073; LYV612TM0GB112697; LYV612TM0GB149684 | LYV612TM0GB179025 | LYV612TM0GB191367 | LYV612TM0GB181650 | LYV612TM0GB142041 | LYV612TM0GB191577 | LYV612TM0GB177999; LYV612TM0GB161804 | LYV612TM0GB137096 | LYV612TM0GB165013 | LYV612TM0GB108973 | LYV612TM0GB102445 | LYV612TM0GB117396 | LYV612TM0GB198304 | LYV612TM0GB118189 | LYV612TM0GB137275 | LYV612TM0GB183107 | LYV612TM0GB106303 | LYV612TM0GB149247 | LYV612TM0GB182300 | LYV612TM0GB183754 | LYV612TM0GB199629

LYV612TM0GB136479; LYV612TM0GB141357 | LYV612TM0GB195449; LYV612TM0GB187898 | LYV612TM0GB119620; LYV612TM0GB119651

LYV612TM0GB154495 | LYV612TM0GB188971 | LYV612TM0GB182202 | LYV612TM0GB115731 | LYV612TM0GB115213 | LYV612TM0GB118922; LYV612TM0GB135994; LYV612TM0GB196472;

LYV612TM0GB130987

; LYV612TM0GB198271 | LYV612TM0GB188307 | LYV612TM0GB183947; LYV612TM0GB150978 | LYV612TM0GB118418; LYV612TM0GB166162; LYV612TM0GB184550 | LYV612TM0GB116068; LYV612TM0GB111954 | LYV612TM0GB161284 | LYV612TM0GB171247; LYV612TM0GB195015; LYV612TM0GB175153 | LYV612TM0GB146395 | LYV612TM0GB129645 | LYV612TM0GB130889; LYV612TM0GB105345 | LYV612TM0GB121884 | LYV612TM0GB112361; LYV612TM0GB189649 | LYV612TM0GB118760; LYV612TM0GB195628;

LYV612TM0GB138989LYV612TM0GB142363 | LYV612TM0GB119584; LYV612TM0GB136367; LYV612TM0GB172186; LYV612TM0GB176318; LYV612TM0GB188386 | LYV612TM0GB108701

LYV612TM0GB152875; LYV612TM0GB180322

LYV612TM0GB150656 | LYV612TM0GB150995 |

LYV612TM0GB114546

| LYV612TM0GB193832 | LYV612TM0GB159504; LYV612TM0GB157073 | LYV612TM0GB111534; LYV612TM0GB192955; LYV612TM0GB101411 | LYV612TM0GB114885 | LYV612TM0GB118774

LYV612TM0GB112358; LYV612TM0GB141293 | LYV612TM0GB107838 | LYV612TM0GB118628; LYV612TM0GB163181; LYV612TM0GB191630 | LYV612TM0GB177761; LYV612TM0GB151225 | LYV612TM0GB196925 | LYV612TM0GB118404; LYV612TM0GB164749; LYV612TM0GB148423 | LYV612TM0GB131878 | LYV612TM0GB143318 | LYV612TM0GB157641

LYV612TM0GB148809; LYV612TM0GB191787 | LYV612TM0GB114918; LYV612TM0GB186766 | LYV612TM0GB134120; LYV612TM0GB148583 | LYV612TM0GB122260 | LYV612TM0GB169014 | LYV612TM0GB147949; LYV612TM0GB166419

LYV612TM0GB197637 | LYV612TM0GB165352 | LYV612TM0GB199033 | LYV612TM0GB146235

LYV612TM0GB130696 | LYV612TM0GB186119; LYV612TM0GB150950 | LYV612TM0GB112456; LYV612TM0GB104700

LYV612TM0GB144503; LYV612TM0GB134876 | LYV612TM0GB127037 | LYV612TM0GB179431 | LYV612TM0GB164458 | LYV612TM0GB142122 | LYV612TM0GB143836 | LYV612TM0GB116507 | LYV612TM0GB105989 | LYV612TM0GB140371; LYV612TM0GB190851 | LYV612TM0GB191661;

LYV612TM0GB172639

; LYV612TM0GB199002 | LYV612TM0GB123599 | LYV612TM0GB136997 | LYV612TM0GB111484 | LYV612TM0GB100663; LYV612TM0GB113722 | LYV612TM0GB132447

LYV612TM0GB151614 | LYV612TM0GB107063 | LYV612TM0GB101456 | LYV612TM0GB191207 | LYV612TM0GB148079 | LYV612TM0GB167280

LYV612TM0GB118340 | LYV612TM0GB106320 | LYV612TM0GB163780 | LYV612TM0GB135073 | LYV612TM0GB186234; LYV612TM0GB158823; LYV612TM0GB172608 | LYV612TM0GB142492; LYV612TM0GB126700; LYV612TM0GB132559

LYV612TM0GB188064 | LYV612TM0GB103496 | LYV612TM0GB165948; LYV612TM0GB135848

LYV612TM0GB159714 | LYV612TM0GB117320; LYV612TM0GB104180; LYV612TM0GB110268 | LYV612TM0GB113350; LYV612TM0GB162774 |

LYV612TM0GB162063

| LYV612TM0GB186153 | LYV612TM0GB184273; LYV612TM0GB106687 | LYV612TM0GB131153 | LYV612TM0GB128480 | LYV612TM0GB185066; LYV612TM0GB106219 | LYV612TM0GB104986 | LYV612TM0GB142007 | LYV612TM0GB146607 | LYV612TM0GB141102; LYV612TM0GB128902 | LYV612TM0GB170468 | LYV612TM0GB149362 | LYV612TM0GB150625; LYV612TM0GB187464; LYV612TM0GB111159; LYV612TM0GB178621; LYV612TM0GB123344 | LYV612TM0GB191949 | LYV612TM0GB100520 | LYV612TM0GB182989; LYV612TM0GB114871 | LYV612TM0GB131847 | LYV612TM0GB140905 | LYV612TM0GB104017; LYV612TM0GB139110 | LYV612TM0GB189165 | LYV612TM0GB134585 | LYV612TM0GB116569; LYV612TM0GB180496 | LYV612TM0GB105653 | LYV612TM0GB163696 | LYV612TM0GB148177

LYV612TM0GB196035; LYV612TM0GB123621; LYV612TM0GB194043 | LYV612TM0GB117608 | LYV612TM0GB121934 | LYV612TM0GB178540 | LYV612TM0GB114028 | LYV612TM0GB170339

LYV612TM0GB136448 | LYV612TM0GB182619 | LYV612TM0GB138457 | LYV612TM0GB144694 | LYV612TM0GB139849 | LYV612TM0GB110769 | LYV612TM0GB105717; LYV612TM0GB171555 | LYV612TM0GB143867; LYV612TM0GB126888 | LYV612TM0GB158417; LYV612TM0GB158837 | LYV612TM0GB197895 | LYV612TM0GB195659 | LYV612TM0GB127684; LYV612TM0GB122694 | LYV612TM0GB167831 | LYV612TM0GB129113 | LYV612TM0GB138796 |

LYV612TM0GB181051

| LYV612TM0GB138961

LYV612TM0GB187139; LYV612TM0GB165819 | LYV612TM0GB189909 | LYV612TM0GB101716 | LYV612TM0GB177792 | LYV612TM0GB193197; LYV612TM0GB165173; LYV612TM0GB196178; LYV612TM0GB144713 | LYV612TM0GB111601 | LYV612TM0GB188047 | LYV612TM0GB146560 | LYV612TM0GB183866 | LYV612TM0GB174312; LYV612TM0GB126941 | LYV612TM0GB125417; LYV612TM0GB137373; LYV612TM0GB143996; LYV612TM0GB133114 | LYV612TM0GB174505 | LYV612TM0GB188579 | LYV612TM0GB184046 | LYV612TM0GB128561 | LYV612TM0GB126387 | LYV612TM0GB157347 | LYV612TM0GB170020 | LYV612TM0GB193734 | LYV612TM0GB180305; LYV612TM0GB126342 | LYV612TM0GB111436 | LYV612TM0GB131654; LYV612TM0GB110934; LYV612TM0GB154805 | LYV612TM0GB163634 | LYV612TM0GB130052

LYV612TM0GB143268 | LYV612TM0GB188985; LYV612TM0GB118886 | LYV612TM0GB143710 | LYV612TM0GB157090 | LYV612TM0GB179087; LYV612TM0GB182720

LYV612TM0GB191904

LYV612TM0GB102459 | LYV612TM0GB101845

LYV612TM0GB196133

LYV612TM0GB186928 | LYV612TM0GB189845

LYV612TM0GB174181; LYV612TM0GB150222 | LYV612TM0GB105877 | LYV612TM0GB165612; LYV612TM0GB143562

LYV612TM0GB167585; LYV612TM0GB125255 | LYV612TM0GB108519 | LYV612TM0GB116331

LYV612TM0GB148910 | LYV612TM0GB182569 | LYV612TM0GB115518

LYV612TM0GB115552; LYV612TM0GB194981 | LYV612TM0GB139950 | LYV612TM0GB111629 | LYV612TM0GB145439 | LYV612TM0GB111243 | LYV612TM0GB158790 | LYV612TM0GB160121

LYV612TM0GB135414 | LYV612TM0GB189585 | LYV612TM0GB168672; LYV612TM0GB140385 | LYV612TM0GB109413 | LYV612TM0GB187500 |

LYV612TM0GB110254

; LYV612TM0GB158157 | LYV612TM0GB193426 | LYV612TM0GB101084 | LYV612TM0GB186122 | LYV612TM0GB106799

LYV612TM0GB184306 | LYV612TM0GB120055 | LYV612TM0GB139513 | LYV612TM0GB182961 | LYV612TM0GB128821; LYV612TM0GB185455 | LYV612TM0GB164945 | LYV612TM0GB180918; LYV612TM0GB133551 | LYV612TM0GB148907; LYV612TM0GB134926; LYV612TM0GB103966 | LYV612TM0GB141889; LYV612TM0GB128897 | LYV612TM0GB192650; LYV612TM0GB126065 | LYV612TM0GB135252 | LYV612TM0GB166906; LYV612TM0GB141438; LYV612TM0GB170129; LYV612TM0GB195855 | LYV612TM0GB100582; LYV612TM0GB130343 | LYV612TM0GB172110 | LYV612TM0GB181485 | LYV612TM0GB189831 | LYV612TM0GB101683; LYV612TM0GB196228; LYV612TM0GB176674; LYV612TM0GB173449 | LYV612TM0GB195158 | LYV612TM0GB131041 | LYV612TM0GB150902 | LYV612TM0GB164590; LYV612TM0GB144419 | LYV612TM0GB128169; LYV612TM0GB102154; LYV612TM0GB101652 | LYV612TM0GB191174; LYV612TM0GB195001 | LYV612TM0GB107080; LYV612TM0GB172916 | LYV612TM0GB151645; LYV612TM0GB115907; LYV612TM0GB153489; LYV612TM0GB186637; LYV612TM0GB144470 | LYV612TM0GB140466 | LYV612TM0GB186010 | LYV612TM0GB141083; LYV612TM0GB124428 | LYV612TM0GB112831; LYV612TM0GB153234; LYV612TM0GB121240 | LYV612TM0GB109007 | LYV612TM0GB144033 | LYV612TM0GB114983; LYV612TM0GB180224 | LYV612TM0GB176433 | LYV612TM0GB123098

LYV612TM0GB145716 | LYV612TM0GB166839 |

LYV612TM0GB146641

| LYV612TM0GB164122; LYV612TM0GB101750 | LYV612TM0GB142993; LYV612TM0GB102705; LYV612TM0GB132366; LYV612TM0GB188131 | LYV612TM0GB174570; LYV612TM0GB138149; LYV612TM0GB151290; LYV612TM0GB112537; LYV612TM0GB172043 | LYV612TM0GB131492; LYV612TM0GB174424; LYV612TM0GB192325 | LYV612TM0GB178781; LYV612TM0GB116149 | LYV612TM0GB183110 | LYV612TM0GB148051 | LYV612TM0GB103210 | LYV612TM0GB197699; LYV612TM0GB109279; LYV612TM0GB198576 | LYV612TM0GB171961

LYV612TM0GB147983 | LYV612TM0GB164993; LYV612TM0GB139382 | LYV612TM0GB173838 | LYV612TM0GB136708; LYV612TM0GB122971 | LYV612TM0GB121447 | LYV612TM0GB103692 | LYV612TM0GB120296 | LYV612TM0GB129659 | LYV612TM0GB148700; LYV612TM0GB143531; LYV612TM0GB154674 | LYV612TM0GB103420 | LYV612TM0GB165853; LYV612TM0GB190610 | LYV612TM0GB119925; LYV612TM0GB159938; LYV612TM0GB168946; LYV612TM0GB128222 | LYV612TM0GB157493; LYV612TM0GB153279 | LYV612TM0GB177047 | LYV612TM0GB196486; LYV612TM0GB146655 | LYV612TM0GB139009 | LYV612TM0GB157512; LYV612TM0GB119908 | LYV612TM0GB121724; LYV612TM0GB114515 | LYV612TM0GB105037; LYV612TM0GB186489 | LYV612TM0GB115566 | LYV612TM0GB116524 | LYV612TM0GB193958; LYV612TM0GB133193 | LYV612TM0GB196861 | LYV612TM0GB168624 | LYV612TM0GB168879; LYV612TM0GB137406 | LYV612TM0GB135641 | LYV612TM0GB145537; LYV612TM0GB136692 | LYV612TM0GB169210 | LYV612TM0GB144226 | LYV612TM0GB107659 | LYV612TM0GB186654; LYV612TM0GB179901; LYV612TM0GB182085 | LYV612TM0GB130875; LYV612TM0GB112599 | LYV612TM0GB186394; LYV612TM0GB106673 | LYV612TM0GB137485 | LYV612TM0GB116183 | LYV612TM0GB126910; LYV612TM0GB117382; LYV612TM0GB168395 | LYV612TM0GB114949; LYV612TM0GB176805

LYV612TM0GB159910 | LYV612TM0GB196648; LYV612TM0GB102574

LYV612TM0GB176061; LYV612TM0GB166484 |

LYV612TM0GB183060

| LYV612TM0GB117785; LYV612TM0GB126177; LYV612TM0GB116944 | LYV612TM0GB198965 | LYV612TM0GB194480 | LYV612TM0GB180563; LYV612TM0GB101344

LYV612TM0GB129208 | LYV612TM0GB113719; LYV612TM0GB152858

LYV612TM0GB161897; LYV612TM0GB192485; LYV612TM0GB171572 | LYV612TM0GB170471 | LYV612TM0GB124333; LYV612TM0GB136191 | LYV612TM0GB128737 | LYV612TM0GB179056 | LYV612TM0GB191532; LYV612TM0GB178750 | LYV612TM0GB112036 | LYV612TM0GB110321; LYV612TM0GB170552; LYV612TM0GB126647 | LYV612TM0GB163360 | LYV612TM0GB116717 | LYV612TM0GB182409 | LYV612TM0GB143366 | LYV612TM0GB125689 | LYV612TM0GB199775 | LYV612TM0GB103529

LYV612TM0GB148213 | LYV612TM0GB167697 | LYV612TM0GB187934 | LYV612TM0GB129743

LYV612TM0GB132836; LYV612TM0GB160930 | LYV612TM0GB109699 | LYV612TM0GB164671; LYV612TM0GB178733

LYV612TM0GB194401 | LYV612TM0GB147918; LYV612TM0GB114868; LYV612TM0GB103983 | LYV612TM0GB151466; LYV612TM0GB144906 | LYV612TM0GB116071 | LYV612TM0GB162354; LYV612TM0GB129015 | LYV612TM0GB109959 | LYV612TM0GB151080 | LYV612TM0GB146929 | LYV612TM0GB105751 | LYV612TM0GB127992 | LYV612TM0GB152519; LYV612TM0GB196150 | LYV612TM0GB152651 |

LYV612TM0GB148339

; LYV612TM0GB140046; LYV612TM0GB139074; LYV612TM0GB123585 | LYV612TM0GB161463; LYV612TM0GB197086 | LYV612TM0GB166131 | LYV612TM0GB104308; LYV612TM0GB179557 | LYV612TM0GB185357 | LYV612TM0GB125126 | LYV612TM0GB182975; LYV612TM0GB137910 | LYV612TM0GB121223 | LYV612TM0GB108861; LYV612TM0GB158286 | LYV612TM0GB131671 | LYV612TM0GB149717 | LYV612TM0GB157137; LYV612TM0GB184399 | LYV612TM0GB179963; LYV612TM0GB105197 | LYV612TM0GB143948

LYV612TM0GB194396; LYV612TM0GB190252 | LYV612TM0GB156361 | LYV612TM0GB144954 | LYV612TM0GB137194 | LYV612TM0GB173662 | LYV612TM0GB144551

LYV612TM0GB174214; LYV612TM0GB124901 | LYV612TM0GB167098 | LYV612TM0GB120590; LYV612TM0GB182362 | LYV612TM0GB164878; LYV612TM0GB190333 | LYV612TM0GB145991 | LYV612TM0GB141181; LYV612TM0GB167554; LYV612TM0GB179820 | LYV612TM0GB103935

LYV612TM0GB165108; LYV612TM0GB141696 | LYV612TM0GB195872; LYV612TM0GB121125; LYV612TM0GB187772 | LYV612TM0GB115762 | LYV612TM0GB143805; LYV612TM0GB152228; LYV612TM0GB134148; LYV612TM0GB101957 | LYV612TM0GB144128 | LYV612TM0GB162905 | LYV612TM0GB121349 | LYV612TM0GB148230 | LYV612TM0GB183415; LYV612TM0GB175394 | LYV612TM0GB123666 | LYV612TM0GB165142; LYV612TM0GB187495; LYV612TM0GB170602 | LYV612TM0GB177095 | LYV612TM0GB145358

LYV612TM0GB122288; LYV612TM0GB165688 | LYV612TM0GB190669; LYV612TM0GB167196 | LYV612TM0GB113283 | LYV612TM0GB137437 | LYV612TM0GB135638 | LYV612TM0GB186556; LYV612TM0GB199226 | LYV612TM0GB129144 | LYV612TM0GB140709 | LYV612TM0GB136076; LYV612TM0GB195936 | LYV612TM0GB163889; LYV612TM0GB144081 | LYV612TM0GB196374

LYV612TM0GB197198; LYV612TM0GB199310 | LYV612TM0GB143092 | LYV612TM0GB158465 | LYV612TM0GB159941; LYV612TM0GB121044 | LYV612TM0GB187318 | LYV612TM0GB111002 | LYV612TM0GB158966; LYV612TM0GB130794 | LYV612TM0GB147904 | LYV612TM0GB121190 | LYV612TM0GB196505; LYV612TM0GB108942; LYV612TM0GB199890 | LYV612TM0GB147594 | LYV612TM0GB174732; LYV612TM0GB141617; LYV612TM0GB101733 | LYV612TM0GB122324; LYV612TM0GB123067; LYV612TM0GB106527 | LYV612TM0GB112912 | LYV612TM0GB194088 | LYV612TM0GB152200 | LYV612TM0GB129600; LYV612TM0GB154836; LYV612TM0GB198979; LYV612TM0GB103126; LYV612TM0GB170213 | LYV612TM0GB186007; LYV612TM0GB112344 | LYV612TM0GB149782; LYV612TM0GB122193 | LYV612TM0GB133954 | LYV612TM0GB149216 | LYV612TM0GB124834; LYV612TM0GB179896 | LYV612TM0GB179462; LYV612TM0GB167876

LYV612TM0GB160488 | LYV612TM0GB139172; LYV612TM0GB174925

LYV612TM0GB194219 | LYV612TM0GB167750 | LYV612TM0GB150513 | LYV612TM0GB146123 | LYV612TM0GB112022; LYV612TM0GB184385; LYV612TM0GB195726 | LYV612TM0GB109458 | LYV612TM0GB144968 | LYV612TM0GB166856

LYV612TM0GB187285 | LYV612TM0GB149409 | LYV612TM0GB195287 | LYV612TM0GB126616; LYV612TM0GB157915 | LYV612TM0GB161821 | LYV612TM0GB153945 | LYV612TM0GB110397 | LYV612TM0GB139933; LYV612TM0GB141536; LYV612TM0GB100596 | LYV612TM0GB160619; LYV612TM0GB140256; LYV612TM0GB123473; LYV612TM0GB150074 | LYV612TM0GB159695; LYV612TM0GB149961; LYV612TM0GB146204; LYV612TM0GB168560; LYV612TM0GB101618; LYV612TM0GB104583; LYV612TM0GB102607; LYV612TM0GB125708

LYV612TM0GB173712 | LYV612TM0GB199386; LYV612TM0GB102588 | LYV612TM0GB137003; LYV612TM0GB141259; LYV612TM0GB126339 | LYV612TM0GB198707 | LYV612TM0GB169532; LYV612TM0GB119889 | LYV612TM0GB154965 | LYV612TM0GB168459 | LYV612TM0GB136062; LYV612TM0GB190834; LYV612TM0GB167151 | LYV612TM0GB112490; LYV612TM0GB190171; LYV612TM0GB142802 | LYV612TM0GB101280 | LYV612TM0GB140600; LYV612TM0GB110626; LYV612TM0GB144095 | LYV612TM0GB165836 | LYV612TM0GB103904; LYV612TM0GB148065 | LYV612TM0GB148597 | LYV612TM0GB198044 | LYV612TM0GB175329; LYV612TM0GB139477 | LYV612TM0GB136143

LYV612TM0GB186427

LYV612TM0GB123246 | LYV612TM0GB158742; LYV612TM0GB110044; LYV612TM0GB139866 | LYV612TM0GB141679 |

LYV612TM0GB178134

| LYV612TM0GB106513; LYV612TM0GB104096; LYV612TM0GB184077 | LYV612TM0GB147546; LYV612TM0GB107211 | LYV612TM0GB134635 | LYV612TM0GB176559 | LYV612TM0GB138152 | LYV612TM0GB197184 | LYV612TM0GB111274 |
The VIN belongs to a Volvo.
The specific model is a S60 according to our records.
Learn more about VINs that start with LYV612TM0GB1.
LYV612TM0GB132996 | LYV612TM0GB167912 | LYV612TM0GB120914; LYV612TM0GB103627; LYV612TM0GB106740 | LYV612TM0GB159969 | LYV612TM0GB184516 | LYV612TM0GB125871 | LYV612TM0GB138944; LYV612TM0GB189733 | LYV612TM0GB188310 | LYV612TM0GB181454 | LYV612TM0GB116328 | LYV612TM0GB141343

LYV612TM0GB168364; LYV612TM0GB147370; LYV612TM0GB117186 | LYV612TM0GB158434; LYV612TM0GB197248; LYV612TM0GB137759; LYV612TM0GB146820; LYV612TM0GB188789 | LYV612TM0GB160992 | LYV612TM0GB177842 | LYV612TM0GB123991 | LYV612TM0GB133095 | LYV612TM0GB199209 | LYV612TM0GB112506; LYV612TM0GB105216 | LYV612TM0GB171068 | LYV612TM0GB173189

LYV612TM0GB129533 | LYV612TM0GB125742 | LYV612TM0GB171314; LYV612TM0GB115311; LYV612TM0GB145070; LYV612TM0GB121156 | LYV612TM0GB167571 | LYV612TM0GB180174; LYV612TM0GB144727 | LYV612TM0GB157185; LYV612TM0GB183057; LYV612TM0GB153914; LYV612TM0GB133176 | LYV612TM0GB124283 | LYV612TM0GB110559; LYV612TM0GB113901; LYV612TM0GB143755; LYV612TM0GB111694 | LYV612TM0GB110738

LYV612TM0GB190705 | LYV612TM0GB148843 | LYV612TM0GB163374; LYV612TM0GB172673 | LYV612TM0GB106656; LYV612TM0GB111551 | LYV612TM0GB128012 | LYV612TM0GB145280 | LYV612TM0GB197914 | LYV612TM0GB189067; LYV612TM0GB197749 | LYV612TM0GB190297; LYV612TM0GB114272 | LYV612TM0GB145182 | LYV612TM0GB103885 | LYV612TM0GB136434 |

LYV612TM0GB124977

| LYV612TM0GB140970; LYV612TM0GB189974 | LYV612TM0GB156263 |

LYV612TM0GB166470

| LYV612TM0GB124140 | LYV612TM0GB104339; LYV612TM0GB187416; LYV612TM0GB183088 | LYV612TM0GB145165; LYV612TM0GB163598 | LYV612TM0GB198187 | LYV612TM0GB176044 | LYV612TM0GB127457 | LYV612TM0GB111890 | LYV612TM0GB113137; LYV612TM0GB179168 | LYV612TM0GB175198; LYV612TM0GB100078; LYV612TM0GB126020; LYV612TM0GB154044; LYV612TM0GB171975; LYV612TM0GB188467 | LYV612TM0GB199727 | LYV612TM0GB186458; LYV612TM0GB192471; LYV612TM0GB125921 | LYV612TM0GB142668; LYV612TM0GB120329

LYV612TM0GB172818; LYV612TM0GB150530 | LYV612TM0GB133548 | LYV612TM0GB150429 | LYV612TM0GB178926 | LYV612TM0GB152195; LYV612TM0GB111940 | LYV612TM0GB190722 | LYV612TM0GB171233; LYV612TM0GB144985; LYV612TM0GB116264;

LYV612TM0GB198402

| LYV612TM0GB136336; LYV612TM0GB156358 | LYV612TM0GB154593; LYV612TM0GB150091 | LYV612TM0GB124736 | LYV612TM0GB113123; LYV612TM0GB171491 | LYV612TM0GB163231 | LYV612TM0GB112263

LYV612TM0GB130391 | LYV612TM0GB161740; LYV612TM0GB126874

LYV612TM0GB193779 | LYV612TM0GB131721 | LYV612TM0GB148471 | LYV612TM0GB149152 | LYV612TM0GB163505 | LYV612TM0GB157378 | LYV612TM0GB152021

LYV612TM0GB188520 | LYV612TM0GB123859 | LYV612TM0GB165366 | LYV612TM0GB190543 | LYV612TM0GB122131 | LYV612TM0GB184709 | LYV612TM0GB132142

LYV612TM0GB194561; LYV612TM0GB184502; LYV612TM0GB190994;

LYV612TM0GB125109

| LYV612TM0GB153511 | LYV612TM0GB183933 | LYV612TM0GB191448 | LYV612TM0GB141682 | LYV612TM0GB133811 | LYV612TM0GB175508 | LYV612TM0GB100842 | LYV612TM0GB151502; LYV612TM0GB101523 | LYV612TM0GB187481

LYV612TM0GB188811; LYV612TM0GB130200; LYV612TM0GB143853; LYV612TM0GB107550 | LYV612TM0GB189070 | LYV612TM0GB156652; LYV612TM0GB162743 | LYV612TM0GB176870 | LYV612TM0GB133680; LYV612TM0GB105488 | LYV612TM0GB103742 | LYV612TM0GB101747; LYV612TM0GB118368 | LYV612TM0GB106608; LYV612TM0GB133825

LYV612TM0GB147367; LYV612TM0GB175251; LYV612TM0GB128883 | LYV612TM0GB158756;

LYV612TM0GB122632

; LYV612TM0GB159017; LYV612TM0GB111906 | LYV612TM0GB169935 | LYV612TM0GB105068; LYV612TM0GB179509; LYV612TM0GB191627 | LYV612TM0GB174388; LYV612TM0GB115597 | LYV612TM0GB199856; LYV612TM0GB137017 | LYV612TM0GB107032; LYV612TM0GB183639 | LYV612TM0GB162418; LYV612TM0GB153010; LYV612TM0GB110464 | LYV612TM0GB112523 | LYV612TM0GB123117 | LYV612TM0GB157557 | LYV612TM0GB117527

LYV612TM0GB197816 | LYV612TM0GB186573 | LYV612TM0GB184127 | LYV612TM0GB133744; LYV612TM0GB187111; LYV612TM0GB148969; LYV612TM0GB104969; LYV612TM0GB154576 | LYV612TM0GB100937 | LYV612TM0GB135803 | LYV612TM0GB182670 | LYV612TM0GB104776 | LYV612TM0GB154240 | LYV612TM0GB136823

LYV612TM0GB135820; LYV612TM0GB189599 | LYV612TM0GB178215 | LYV612TM0GB135784 | LYV612TM0GB154481 | LYV612TM0GB108603 | LYV612TM0GB199548; LYV612TM0GB140662

LYV612TM0GB120010 | LYV612TM0GB121433 | LYV612TM0GB198383; LYV612TM0GB130066 | LYV612TM0GB118919; LYV612TM0GB180790 | LYV612TM0GB157218 | LYV612TM0GB104552 | LYV612TM0GB120492; LYV612TM0GB168493; LYV612TM0GB195712 | LYV612TM0GB114210; LYV612TM0GB128916 | LYV612TM0GB148549 | LYV612TM0GB148289; LYV612TM0GB135395;

LYV612TM0GB107533

| LYV612TM0GB162497; LYV612TM0GB147871 | LYV612TM0GB110352; LYV612TM0GB135235 | LYV612TM0GB108620; LYV612TM0GB111310 | LYV612TM0GB171815; LYV612TM0GB195614 | LYV612TM0GB117074 | LYV612TM0GB166548; LYV612TM0GB113896; LYV612TM0GB181289 | LYV612TM0GB125479 | LYV612TM0GB173502 | LYV612TM0GB192566 | LYV612TM0GB102543 | LYV612TM0GB155467; LYV612TM0GB172415; LYV612TM0GB114420 | LYV612TM0GB194608

LYV612TM0GB159129; LYV612TM0GB154884 | LYV612TM0GB106317

LYV612TM0GB135932; LYV612TM0GB134182 | LYV612TM0GB132433 | LYV612TM0GB160166 | LYV612TM0GB195774 | LYV612TM0GB152441; LYV612TM0GB154173; LYV612TM0GB176836 | LYV612TM0GB127412; LYV612TM0GB171605 | LYV612TM0GB165786 | LYV612TM0GB172852

LYV612TM0GB117513 | LYV612TM0GB160975 | LYV612TM0GB111114; LYV612TM0GB143979; LYV612TM0GB128673 | LYV612TM0GB188193 | LYV612TM0GB123523 | LYV612TM0GB165464; LYV612TM0GB123070 | LYV612TM0GB101585; LYV612TM0GB117236 | LYV612TM0GB154948 | LYV612TM0GB182412; LYV612TM0GB146980 | LYV612TM0GB126275; LYV612TM0GB174651 | LYV612TM0GB123330; LYV612TM0GB120802 | LYV612TM0GB199601; LYV612TM0GB142640 | LYV612TM0GB159891; LYV612TM0GB172480; LYV612TM0GB106060 | LYV612TM0GB190767 | LYV612TM0GB125160 |

LYV612TM0GB114790

| LYV612TM0GB190865 | LYV612TM0GB159079 | LYV612TM0GB122064 | LYV612TM0GB104860 | LYV612TM0GB124378 | LYV612TM0GB172172 | LYV612TM0GB132481; LYV612TM0GB148017 | LYV612TM0GB194558 | LYV612TM0GB172950; LYV612TM0GB107127 | LYV612TM0GB184922 | LYV612TM0GB148468

LYV612TM0GB135185 | LYV612TM0GB154111 |

LYV612TM0GB137311

;

LYV612TM0GB128799

| LYV612TM0GB146932 | LYV612TM0GB193670; LYV612TM0GB105524 | LYV612TM0GB161320 | LYV612TM0GB147885

LYV612TM0GB128009; LYV612TM0GB161138 | LYV612TM0GB136756 | LYV612TM0GB115681; LYV612TM0GB121853 | LYV612TM0GB158563 | LYV612TM0GB146459; LYV612TM0GB188808; LYV612TM0GB184144 | LYV612TM0GB160572; LYV612TM0GB134893

LYV612TM0GB195631 | LYV612TM0GB139673 | LYV612TM0GB143691; LYV612TM0GB192857 | LYV612TM0GB102297 | LYV612TM0GB190686; LYV612TM0GB165996

LYV612TM0GB149149 | LYV612TM0GB139303

LYV612TM0GB135302 | LYV612TM0GB195161 | LYV612TM0GB106415 | LYV612TM0GB107225 | LYV612TM0GB187321 | LYV612TM0GB123392; LYV612TM0GB189568 | LYV612TM0GB196598 | LYV612TM0GB176979; LYV612TM0GB100212 | LYV612TM0GB189196 | LYV612TM0GB112389; LYV612TM0GB139494 | LYV612TM0GB187593 | LYV612TM0GB136742; LYV612TM0GB156165 | LYV612TM0GB190980 | LYV612TM0GB196617; LYV612TM0GB192356 | LYV612TM0GB111307

LYV612TM0GB121027

; LYV612TM0GB158918 | LYV612TM0GB128933; LYV612TM0GB137583 | LYV612TM0GB102610 | LYV612TM0GB121674 | LYV612TM0GB120718 | LYV612TM0GB101828 | LYV612TM0GB130861

LYV612TM0GB192292 | LYV612TM0GB133050; LYV612TM0GB176755; LYV612TM0GB165450 | LYV612TM0GB182765 | LYV612TM0GB171684 | LYV612TM0GB176139; LYV612TM0GB146218 | LYV612TM0GB198948 | LYV612TM0GB132352; LYV612TM0GB132772 | LYV612TM0GB128477; LYV612TM0GB133243; LYV612TM0GB143500 | LYV612TM0GB151242 | LYV612TM0GB173628 | LYV612TM0GB151175; LYV612TM0GB158045; LYV612TM0GB155159; LYV612TM0GB132691

LYV612TM0GB107242; LYV612TM0GB150348 | LYV612TM0GB151421; LYV612TM0GB156599 | LYV612TM0GB107323 | LYV612TM0GB176268 | LYV612TM0GB100789; LYV612TM0GB158885 | LYV612TM0GB150639 | LYV612TM0GB136787 | LYV612TM0GB102672 | LYV612TM0GB182684; LYV612TM0GB150334 | LYV612TM0GB106480 | LYV612TM0GB168915; LYV612TM0GB104633 | LYV612TM0GB199811 | LYV612TM0GB105698; LYV612TM0GB113526 | LYV612TM0GB124848; LYV612TM0GB167389 | LYV612TM0GB197430 | LYV612TM0GB145411 | LYV612TM0GB185102 | LYV612TM0GB160622 | LYV612TM0GB161513 | LYV612TM0GB160667 | LYV612TM0GB118595 | LYV612TM0GB151046; LYV612TM0GB104857 | LYV612TM0GB149541; LYV612TM0GB183219; LYV612TM0GB143254

LYV612TM0GB134649 | LYV612TM0GB156098 | LYV612TM0GB116622; LYV612TM0GB134604 | LYV612TM0GB188856 | LYV612TM0GB156490; LYV612TM0GB109962 | LYV612TM0GB154898 | LYV612TM0GB164668; LYV612TM0GB113218 | LYV612TM0GB145926 | LYV612TM0GB183401

LYV612TM0GB122016 | LYV612TM0GB194687 | LYV612TM0GB111887; LYV612TM0GB106589 | LYV612TM0GB194429 | LYV612TM0GB147921 |

LYV612TM0GB113509

; LYV612TM0GB165531; LYV612TM0GB152486 | LYV612TM0GB161950 | LYV612TM0GB142248 | LYV612TM0GB110545 | LYV612TM0GB156084 | LYV612TM0GB137597 | LYV612TM0GB132402; LYV612TM0GB192163 | LYV612TM0GB114997 | LYV612TM0GB131296 | LYV612TM0GB126745 | LYV612TM0GB183558 | LYV612TM0GB123957 | LYV612TM0GB128723

LYV612TM0GB124770 | LYV612TM0GB192065; LYV612TM0GB160636 | LYV612TM0GB165562; LYV612TM0GB109010; LYV612TM0GB126552 | LYV612TM0GB160006 | LYV612TM0GB155128; LYV612TM0GB126485 | LYV612TM0GB115499 | LYV612TM0GB135428 | LYV612TM0GB132707 | LYV612TM0GB178439; LYV612TM0GB127605; LYV612TM0GB177663 | LYV612TM0GB120279

LYV612TM0GB123411 | LYV612TM0GB142170 | LYV612TM0GB193250; LYV612TM0GB196844 | LYV612TM0GB147045; LYV612TM0GB178375 | LYV612TM0GB122727 | LYV612TM0GB196424

LYV612TM0GB103403 | LYV612TM0GB115003 | LYV612TM0GB175203 | LYV612TM0GB167117 | LYV612TM0GB144274

LYV612TM0GB146865 | LYV612TM0GB137065; LYV612TM0GB128141 | LYV612TM0GB137261

LYV612TM0GB181664; LYV612TM0GB183141 | LYV612TM0GB122856; LYV612TM0GB100095 | LYV612TM0GB196360 | LYV612TM0GB198741 | LYV612TM0GB171118 | LYV612TM0GB122548 | LYV612TM0GB107869; LYV612TM0GB137423 | LYV612TM0GB141925

LYV612TM0GB104194 | LYV612TM0GB122341 | LYV612TM0GB114417 | LYV612TM0GB191045 | LYV612TM0GB164427 | LYV612TM0GB149071; LYV612TM0GB151208

LYV612TM0GB146154; LYV612TM0GB190106 | LYV612TM0GB107757 | LYV612TM0GB176691; LYV612TM0GB105393; LYV612TM0GB173483 | LYV612TM0GB129774 | LYV612TM0GB195077; LYV612TM0GB116202 | LYV612TM0GB109668 | LYV612TM0GB102851

LYV612TM0GB194740 | LYV612TM0GB114482; LYV612TM0GB134327 | LYV612TM0GB130195 | LYV612TM0GB103062; LYV612TM0GB106334 | LYV612TM0GB122310 | LYV612TM0GB112005 | LYV612TM0GB125692; LYV612TM0GB150107 | LYV612TM0GB176917 | LYV612TM0GB115146 | LYV612TM0GB127653; LYV612TM0GB154920 | LYV612TM0GB178845 | LYV612TM0GB197251 | LYV612TM0GB137115 | LYV612TM0GB174066; LYV612TM0GB126423; LYV612TM0GB199467 | LYV612TM0GB152701

LYV612TM0GB117477 | LYV612TM0GB137292

LYV612TM0GB133498

LYV612TM0GB144808; LYV612TM0GB123943 | LYV612TM0GB120217 | LYV612TM0GB127488 | LYV612TM0GB194141 | LYV612TM0GB188615 | LYV612TM0GB138197 | LYV612TM0GB162242 | LYV612TM0GB174228; LYV612TM0GB128110; LYV612TM0GB195967 | LYV612TM0GB160880 | LYV612TM0GB150401; LYV612TM0GB141973 | LYV612TM0GB108374 | LYV612TM0GB110609;

LYV612TM0GB122582

| LYV612TM0GB118449 | LYV612TM0GB157672 | LYV612TM0GB193023 | LYV612TM0GB197900 | LYV612TM0GB109038; LYV612TM0GB108441; LYV612TM0GB198674 | LYV612TM0GB135543 | LYV612TM0GB108990; LYV612TM0GB172365

LYV612TM0GB119326; LYV612TM0GB142590; LYV612TM0GB194091 | LYV612TM0GB113364 | LYV612TM0GB117415 | LYV612TM0GB174701; LYV612TM0GB125174 | LYV612TM0GB198612 | LYV612TM0GB101070 | LYV612TM0GB187867

LYV612TM0GB110139; LYV612TM0GB154609 | LYV612TM0GB120525; LYV612TM0GB147773 | LYV612TM0GB135980; LYV612TM0GB152780

LYV612TM0GB188274

LYV612TM0GB119486 | LYV612TM0GB199100 | LYV612TM0GB122954; LYV612TM0GB129919

LYV612TM0GB100579 | LYV612TM0GB148874 | LYV612TM0GB195662 | LYV612TM0GB124560; LYV612TM0GB143707 | LYV612TM0GB176920; LYV612TM0GB157283 | LYV612TM0GB116295 | LYV612TM0GB136594; LYV612TM0GB163312 | LYV612TM0GB105992; LYV612TM0GB125286 | LYV612TM0GB153203 | LYV612TM0GB158529; LYV612TM0GB128303 | LYV612TM0GB129631; LYV612TM0GB141763; LYV612TM0GB149460; LYV612TM0GB116698 | LYV612TM0GB133369; LYV612TM0GB179333 | LYV612TM0GB118712 | LYV612TM0GB175010 | LYV612TM0GB107810; LYV612TM0GB116586; LYV612TM0GB194530 | LYV612TM0GB117155; LYV612TM0GB160085

LYV612TM0GB159793; LYV612TM0GB144548 | LYV612TM0GB145831; LYV612TM0GB146512 | LYV612TM0GB105233 | LYV612TM0GB155386 | LYV612TM0GB192843 | LYV612TM0GB127538 | LYV612TM0GB184905 | LYV612TM0GB164640; LYV612TM0GB110349 | LYV612TM0GB111369 | LYV612TM0GB189442 | LYV612TM0GB184189; LYV612TM0GB195435 | LYV612TM0GB123683; LYV612TM0GB171880 | LYV612TM0GB182748

LYV612TM0GB113011 | LYV612TM0GB108455 | LYV612TM0GB185682; LYV612TM0GB168770; LYV612TM0GB199047 | LYV612TM0GB199663; LYV612TM0GB102140; LYV612TM0GB145649; LYV612TM0GB161446 | LYV612TM0GB198562;

LYV612TM0GB187948

| LYV612TM0GB188887 | LYV612TM0GB114336; LYV612TM0GB113381; LYV612TM0GB139480 | LYV612TM0GB161351 | LYV612TM0GB108794 | LYV612TM0GB148535 | LYV612TM0GB122162 | LYV612TM0GB144002 | LYV612TM0GB117270; LYV612TM0GB180403; LYV612TM0GB154724; LYV612TM0GB163391 | LYV612TM0GB114448; LYV612TM0GB157462 | LYV612TM0GB101098; LYV612TM0GB118290 | LYV612TM0GB110741 | LYV612TM0GB108469 | LYV612TM0GB132819 | LYV612TM0GB115096; LYV612TM0GB187383 | LYV612TM0GB162998 | LYV612TM0GB166954 | LYV612TM0GB120511 | LYV612TM0GB194284; LYV612TM0GB146011; LYV612TM0GB142394; LYV612TM0GB118161; LYV612TM0GB112909; LYV612TM0GB161236 | LYV612TM0GB103921; LYV612TM0GB124011 | LYV612TM0GB104597; LYV612TM0GB162189 | LYV612TM0GB139379 | LYV612TM0GB199839; LYV612TM0GB131430; LYV612TM0GB100100; LYV612TM0GB173631; LYV612TM0GB188582; LYV612TM0GB183768 | LYV612TM0GB168610 | LYV612TM0GB162595; LYV612TM0GB167506 | LYV612TM0GB146963 | LYV612TM0GB163987 | LYV612TM0GB188792 | LYV612TM0GB177355 | LYV612TM0GB166601 | LYV612TM0GB141147; LYV612TM0GB119391; LYV612TM0GB164170 | LYV612TM0GB128592 | LYV612TM0GB121058 | LYV612TM0GB193605; LYV612TM0GB116460 | LYV612TM0GB133274 | LYV612TM0GB152620 | LYV612TM0GB114305; LYV612TM0GB160393; LYV612TM0GB195483 | LYV612TM0GB113056 | LYV612TM0GB156148

LYV612TM0GB140144 | LYV612TM0GB130911 | LYV612TM0GB139446 | LYV612TM0GB146879 | LYV612TM0GB194947; LYV612TM0GB164041 | LYV612TM0GB183205

LYV612TM0GB187125 | LYV612TM0GB111582 | LYV612TM0GB121769; LYV612TM0GB170325 | LYV612TM0GB195113 | LYV612TM0GB180367 | LYV612TM0GB192518 | LYV612TM0GB179154; LYV612TM0GB147868 | LYV612TM0GB175301 | LYV612TM0GB112604 | LYV612TM0GB192583 | LYV612TM0GB114725; LYV612TM0GB112196;

LYV612TM0GB159535

| LYV612TM0GB168753 | LYV612TM0GB102171 | LYV612TM0GB144615 | LYV612TM0GB167568; LYV612TM0GB101232 | LYV612TM0GB104275 | LYV612TM0GB116863; LYV612TM0GB153976; LYV612TM0GB116782 | LYV612TM0GB165190 | LYV612TM0GB124588 | LYV612TM0GB189232 | LYV612TM0GB155162; LYV612TM0GB187254; LYV612TM0GB152715

LYV612TM0GB142055 | LYV612TM0GB135459 | LYV612TM0GB100839; LYV612TM0GB142072; LYV612TM0GB101246 | LYV612TM0GB187884 |

LYV612TM0GB103773

| LYV612TM0GB166940; LYV612TM0GB103191

LYV612TM0GB195645 | LYV612TM0GB159809; LYV612TM0GB100419; LYV612TM0GB190512; LYV612TM0GB117897 | LYV612TM0GB110075; LYV612TM0GB183480 | LYV612TM0GB101201 | LYV612TM0GB192101; LYV612TM0GB140533 | LYV612TM0GB150947 | LYV612TM0GB119245 | LYV612TM0GB159678

LYV612TM0GB190848; LYV612TM0GB129564; LYV612TM0GB193507 | LYV612TM0GB182426; LYV612TM0GB173192 | LYV612TM0GB166842 | LYV612TM0GB113199; LYV612TM0GB108987 | LYV612TM0GB194611; LYV612TM0GB100002 | LYV612TM0GB134358; LYV612TM0GB175623; LYV612TM0GB138488 | LYV612TM0GB106401; LYV612TM0GB164086 | LYV612TM0GB126213; LYV612TM0GB107192; LYV612TM0GB102803; LYV612TM0GB139298; LYV612TM0GB177372 | LYV612TM0GB198061 | LYV612TM0GB195452; LYV612TM0GB198206 | LYV612TM0GB109184 | LYV612TM0GB146882; LYV612TM0GB122551; LYV612TM0GB154139 | LYV612TM0GB153315 | LYV612TM0GB127362 | LYV612TM0GB162208 | LYV612TM0GB174410 | LYV612TM0GB113705

LYV612TM0GB149667

LYV612TM0GB147305

LYV612TM0GB169496 | LYV612TM0GB172897 | LYV612TM0GB114823; LYV612TM0GB113249; LYV612TM0GB147174; LYV612TM0GB146400 | LYV612TM0GB134022 | LYV612TM0GB180255 | LYV612TM0GB197718 | LYV612TM0GB112327; LYV612TM0GB171930; LYV612TM0GB161575 | LYV612TM0GB159616; LYV612TM0GB137681; LYV612TM0GB195466 | LYV612TM0GB143884 | LYV612TM0GB125465 | LYV612TM0GB153833 | LYV612TM0GB181406; LYV612TM0GB167019 |

LYV612TM0GB198870

; LYV612TM0GB166405 | LYV612TM0GB168025; LYV612TM0GB164766

LYV612TM0GB135378 | LYV612TM0GB113753; LYV612TM0GB112618 | LYV612TM0GB143626; LYV612TM0GB116880 | LYV612TM0GB106088 | LYV612TM0GB132657 | LYV612TM0GB196276; LYV612TM0GB169417 | LYV612TM0GB141262; LYV612TM0GB152133; LYV612TM0GB119200 | LYV612TM0GB132271; LYV612TM0GB121819 | LYV612TM0GB128995 | LYV612TM0GB125532 | LYV612TM0GB125546 | LYV612TM0GB134411; LYV612TM0GB192888; LYV612TM0GB191160 | LYV612TM0GB112277; LYV612TM0GB177341 | LYV612TM0GB122663 | LYV612TM0GB131427 | LYV612TM0GB126261 | LYV612TM0GB127880 | LYV612TM0GB172169 | LYV612TM0GB135946; LYV612TM0GB131198; LYV612TM0GB154545; LYV612TM0GB152407 | LYV612TM0GB164931 | LYV612TM0GB170065 | LYV612TM0GB194186 | LYV612TM0GB111050 | LYV612TM0GB197704 | LYV612TM0GB175248 | LYV612TM0GB164637 | LYV612TM0GB180448 | LYV612TM0GB150446 | LYV612TM0GB109041 | LYV612TM0GB130469 | LYV612TM0GB163519 | LYV612TM0GB106754; LYV612TM0GB169594 | LYV612TM0GB167926; LYV612TM0GB181082 | LYV612TM0GB180269

LYV612TM0GB185987 | LYV612TM0GB117690 | LYV612TM0GB166579; LYV612TM0GB154237 | LYV612TM0GB105426 | LYV612TM0GB168218 | LYV612TM0GB182233 | LYV612TM0GB163777 | LYV612TM0GB184211 | LYV612TM0GB178764; LYV612TM0GB157008; LYV612TM0GB139639 | LYV612TM0GB157963; LYV612TM0GB146039 | LYV612TM0GB154142 | LYV612TM0GB136790 | LYV612TM0GB170454 | LYV612TM0GB174052 | LYV612TM0GB129161 | LYV612TM0GB132674; LYV612TM0GB155839; LYV612TM0GB147496 | LYV612TM0GB160569; LYV612TM0GB102302 | LYV612TM0GB134375 | LYV612TM0GB169255 | LYV612TM0GB183172 | LYV612TM0GB160118; LYV612TM0GB145909; LYV612TM0GB176321; LYV612TM0GB116684 | LYV612TM0GB195239; LYV612TM0GB112330 | LYV612TM0GB172141; LYV612TM0GB121786 | LYV612TM0GB115194 | LYV612TM0GB195953 | LYV612TM0GB114899; LYV612TM0GB106804 | LYV612TM0GB130701 | LYV612TM0GB133467 | LYV612TM0GB111047 | LYV612TM0GB194057 | LYV612TM0GB199470 |

LYV612TM0GB149376

| LYV612TM0GB134537 | LYV612TM0GB107676 | LYV612TM0GB137972 | LYV612TM0GB137728; LYV612TM0GB155548 | LYV612TM0GB145957; LYV612TM0GB153797 | LYV612TM0GB184631 | LYV612TM0GB165285; LYV612TM0GB145473 | LYV612TM0GB148163

LYV612TM0GB123487 | LYV612TM0GB172706; LYV612TM0GB177646; LYV612TM0GB104289 | LYV612TM0GB119780

LYV612TM0GB184225; LYV612TM0GB119956 | LYV612TM0GB171216 | LYV612TM0GB100338 | LYV612TM0GB106902 | LYV612TM0GB108438 | LYV612TM0GB141360; LYV612TM0GB155520 | LYV612TM0GB196049

LYV612TM0GB145442; LYV612TM0GB112232; LYV612TM0GB135705 | LYV612TM0GB124915 | LYV612TM0GB113669; LYV612TM0GB174603 | LYV612TM0GB178828 | LYV612TM0GB126180 | LYV612TM0GB166288

LYV612TM0GB158160; LYV612TM0GB142539 | LYV612TM0GB154903 | LYV612TM0GB108388 | LYV612TM0GB139205 | LYV612TM0GB141990 |

LYV612TM0GB196665

; LYV612TM0GB104549 | LYV612TM0GB119276; LYV612TM0GB153184

LYV612TM0GB191305 | LYV612TM0GB176058; LYV612TM0GB122761 | LYV612TM0GB180837 | LYV612TM0GB113106 | LYV612TM0GB163083; LYV612TM0GB133260 | LYV612TM0GB125658; LYV612TM0GB112716 | LYV612TM0GB170373; LYV612TM0GB183821 | LYV612TM0GB134392; LYV612TM0GB120640 | LYV612TM0GB173113 | LYV612TM0GB124350 | LYV612TM0GB128253; LYV612TM0GB161978 | LYV612TM0GB119536 | LYV612TM0GB177789 | LYV612TM0GB158188 | LYV612TM0GB111470; LYV612TM0GB150012 | LYV612TM0GB103370; LYV612TM0GB112988 | LYV612TM0GB193278; LYV612TM0GB191997 | LYV612TM0GB122825 | LYV612TM0GB168509; LYV612TM0GB153766; LYV612TM0GB182863

LYV612TM0GB130570; LYV612TM0GB107290 | LYV612TM0GB145778 | LYV612TM0GB134263 | LYV612TM0GB190381 | LYV612TM0GB191966 | LYV612TM0GB176688 | LYV612TM0GB137518 | LYV612TM0GB156909; LYV612TM0GB153055; LYV612TM0GB149975 | LYV612TM0GB182703; LYV612TM0GB198609 | LYV612TM0GB194009 | LYV612TM0GB176089; LYV612TM0GB104843 | LYV612TM0GB115356 | LYV612TM0GB191675; LYV612TM0GB108116 | LYV612TM0GB137695 | LYV612TM0GB155064 | LYV612TM0GB181759 | LYV612TM0GB196164 | LYV612TM0GB143402 | LYV612TM0GB165092 | LYV612TM0GB196357

LYV612TM0GB155971 | LYV612TM0GB162631 | LYV612TM0GB138118; LYV612TM0GB187805; LYV612TM0GB164380 | LYV612TM0GB171331 | LYV612TM0GB122579 | LYV612TM0GB158630

LYV612TM0GB158708 | LYV612TM0GB188775 | LYV612TM0GB105314 | LYV612TM0GB172656 | LYV612TM0GB162645 | LYV612TM0GB111873 | LYV612TM0GB143142 | LYV612TM0GB157865

LYV612TM0GB134067 | LYV612TM0GB105281 | LYV612TM0GB191935 | LYV612TM0GB107399; LYV612TM0GB182927; LYV612TM0GB195791; LYV612TM0GB123800 | LYV612TM0GB109671 | LYV612TM0GB123554

LYV612TM0GB111744 | LYV612TM0GB108407

LYV612TM0GB147210 | LYV612TM0GB162709 | LYV612TM0GB102493 | LYV612TM0GB104115 | LYV612TM0GB109332 | LYV612TM0GB173614 | LYV612TM0GB142024 | LYV612TM0GB124235; LYV612TM0GB175492 | LYV612TM0GB178005; LYV612TM0GB197492;

LYV612TM0GB153542

; LYV612TM0GB161429; LYV612TM0GB195886; LYV612TM0GB168865 | LYV612TM0GB193412 | LYV612TM0GB104826 | LYV612TM0GB153217 | LYV612TM0GB199176; LYV612TM0GB105801; LYV612TM0GB126776; LYV612TM0GB197167 | LYV612TM0GB174858; LYV612TM0GB159051 | LYV612TM0GB162564; LYV612TM0GB179798 | LYV612TM0GB112120; LYV612TM0GB101277; LYV612TM0GB151855 | LYV612TM0GB124445; LYV612TM0GB105930 | LYV612TM0GB181129 | LYV612TM0GB197332; LYV612TM0GB104230 | LYV612TM0GB137616 | LYV612TM0GB160734; LYV612TM0GB177596

LYV612TM0GB178862 | LYV612TM0GB123912 | LYV612TM0GB127782 | LYV612TM0GB126809 | LYV612TM0GB141245 | LYV612TM0GB160409; LYV612TM0GB196147 | LYV612TM0GB130102; LYV612TM0GB115745; LYV612TM0GB183561; LYV612TM0GB174830 |

LYV612TM0GB193099

| LYV612TM0GB129595; LYV612TM0GB106530; LYV612TM0GB197539; LYV612TM0GB121688 | LYV612TM0GB145666 | LYV612TM0GB147157 | LYV612TM0GB161558 | LYV612TM0GB196214 | LYV612TM0GB178358; LYV612TM0GB171264 | LYV612TM0GB108634 | LYV612TM0GB146686 | LYV612TM0GB101702 | LYV612TM0GB105703 | LYV612TM0GB168851; LYV612TM0GB190073 | LYV612TM0GB180787; LYV612TM0GB136983 | LYV612TM0GB196780 | LYV612TM0GB102669 | LYV612TM0GB196875

LYV612TM0GB183348 | LYV612TM0GB170938 | LYV612TM0GB111209 | LYV612TM0GB144856 | LYV612TM0GB140497 | LYV612TM0GB131220 | LYV612TM0GB189084 | LYV612TM0GB137986 | LYV612TM0GB168607 | LYV612TM0GB159177; LYV612TM0GB107967; LYV612TM0GB193524; LYV612TM0GB172513 | LYV612TM0GB136174 | LYV612TM0GB183270; LYV612TM0GB159759 | LYV612TM0GB187982 | LYV612TM0GB144940 | LYV612TM0GB116961 | LYV612TM0GB169868 | LYV612TM0GB102932 | LYV612TM0GB154061 | LYV612TM0GB166114 | LYV612TM0GB173791 | LYV612TM0GB132030; LYV612TM0GB147563 | LYV612TM0GB105569 | LYV612TM0GB154612;

LYV612TM0GB185858

| LYV612TM0GB107824 | LYV612TM0GB180529 | LYV612TM0GB174889

LYV612TM0GB180644 | LYV612TM0GB156327

LYV612TM0GB155940 | LYV612TM0GB102512; LYV612TM0GB178120 | LYV612TM0GB106155

LYV612TM0GB130181 | LYV612TM0GB131864 | LYV612TM0GB163150; LYV612TM0GB148180 | LYV612TM0GB144792 | LYV612TM0GB112828; LYV612TM0GB183186; LYV612TM0GB123697; LYV612TM0GB143013 | LYV612TM0GB173242; LYV612TM0GB142184 | LYV612TM0GB182555 | LYV612TM0GB103790 |

LYV612TM0GB105491

; LYV612TM0GB179588

LYV612TM0GB118645

LYV612TM0GB168526 | LYV612TM0GB154013 | LYV612TM0GB150589 | LYV612TM0GB174438; LYV612TM0GB106978 | LYV612TM0GB175444 | LYV612TM0GB153850

LYV612TM0GB189957; LYV612TM0GB119049 | LYV612TM0GB128219 | LYV612TM0GB117446 | LYV612TM0GB190056 | LYV612TM0GB149023; LYV612TM0GB107130 | LYV612TM0GB119617 | LYV612TM0GB158739; LYV612TM0GB163861 | LYV612TM0GB195998; LYV612TM0GB102137 | LYV612TM0GB121206 | LYV612TM0GB184791 | LYV612TM0GB149653 | LYV612TM0GB158353; LYV612TM0GB103675; LYV612TM0GB169742 | LYV612TM0GB136854 | LYV612TM0GB117298; LYV612TM0GB162046; LYV612TM0GB183544 | LYV612TM0GB145005; LYV612TM0GB144937 | LYV612TM0GB192647 | LYV612TM0GB147224 | LYV612TM0GB152097 | LYV612TM0GB120699

LYV612TM0GB188369; LYV612TM0GB156635; LYV612TM0GB183592; LYV612TM0GB150835 | LYV612TM0GB146025 | LYV612TM0GB156215 | LYV612TM0GB194950 | LYV612TM0GB130522 | LYV612TM0GB167375; LYV612TM0GB190509 | LYV612TM0GB146106 | LYV612TM0GB187870; LYV612TM0GB142864 | LYV612TM0GB103997; LYV612TM0GB129497 | LYV612TM0GB139902; LYV612TM0GB143108; LYV612TM0GB157056 | LYV612TM0GB121612; LYV612TM0GB163584 | LYV612TM0GB180420

LYV612TM0GB123277; LYV612TM0GB149474; LYV612TM0GB117219 | LYV612TM0GB119679

LYV612TM0GB175119 | LYV612TM0GB170132 | LYV612TM0GB150611; LYV612TM0GB131668 |

LYV612TM0GB195290

| LYV612TM0GB172298 | LYV612TM0GB142119 | LYV612TM0GB110691; LYV612TM0GB146834 | LYV612TM0GB140645 | LYV612TM0GB115583; LYV612TM0GB198545

LYV612TM0GB167599 | LYV612TM0GB180157 | LYV612TM0GB110576 | LYV612TM0GB154738; LYV612TM0GB142282 | LYV612TM0GB127510 | LYV612TM0GB178229 | LYV612TM0GB138278 | LYV612TM0GB180840 | LYV612TM0GB198626 | LYV612TM0GB157025

LYV612TM0GB185603 | LYV612TM0GB175914 | LYV612TM0GB179834 | LYV612TM0GB181356 | LYV612TM0GB103630 | LYV612TM0GB151905 | LYV612TM0GB124509 | LYV612TM0GB146588; LYV612TM0GB143660; LYV612TM0GB175038; LYV612TM0GB155954; LYV612TM0GB167201 | LYV612TM0GB162404 | LYV612TM0GB125580 | LYV612TM0GB101487 |

LYV612TM0GB184953

; LYV612TM0GB158255; LYV612TM0GB188873 | LYV612TM0GB131346; LYV612TM0GB155937 | LYV612TM0GB192535 | LYV612TM0GB183981 | LYV612TM0GB160801

LYV612TM0GB151984 | LYV612TM0GB104048 | LYV612TM0GB155405 | LYV612TM0GB162385; LYV612TM0GB159048 | LYV612TM0GB100386 | LYV612TM0GB120153;

LYV612TM0GB143044

|

LYV612TM0GB185486

| LYV612TM0GB172592 | LYV612TM0GB140063 | LYV612TM0GB143822; LYV612TM0GB199260 | LYV612TM0GB108312; LYV612TM0GB127250 | LYV612TM0GB168591 | LYV612TM0GB154366; LYV612TM0GB191322; LYV612TM0GB130519; LYV612TM0GB166002; LYV612TM0GB167604 | LYV612TM0GB145263; LYV612TM0GB128639

LYV612TM0GB141665 | LYV612TM0GB102378 | LYV612TM0GB178246 | LYV612TM0GB111761; LYV612TM0GB173225; LYV612TM0GB138958 | LYV612TM0GB115650 | LYV612TM0GB105460

LYV612TM0GB167747; LYV612TM0GB122968 | LYV612TM0GB155260 | LYV612TM0GB187853 | LYV612TM0GB116104 | LYV612TM0GB119147 | LYV612TM0GB125577; LYV612TM0GB102980 | LYV612TM0GB115504 | LYV612TM0GB137924 | LYV612TM0GB131900; LYV612TM0GB188078; LYV612TM0GB144436 | LYV612TM0GB132075; LYV612TM0GB114613; LYV612TM0GB138264 | LYV612TM0GB197735; LYV612TM0GB123229 | LYV612TM0GB163570 | LYV612TM0GB137521 | LYV612TM0GB126079

LYV612TM0GB143089; LYV612TM0GB169093 |

LYV612TM0GB185018

| LYV612TM0GB107287 | LYV612TM0GB177436 | LYV612TM0GB174567; LYV612TM0GB185181 | LYV612TM0GB149586 | LYV612TM0GB171149; LYV612TM0GB128494 | LYV612TM0GB125434 | LYV612TM0GB106866; LYV612TM0GB136286 | LYV612TM0GB183656 | LYV612TM0GB113185 | LYV612TM0GB103644 | LYV612TM0GB178943

LYV612TM0GB149555 | LYV612TM0GB177467; LYV612TM0GB172091; LYV612TM0GB178442 | LYV612TM0GB102042

LYV612TM0GB106205

LYV612TM0GB143934

LYV612TM0GB170003 | LYV612TM0GB195578 | LYV612TM0GB185228 | LYV612TM0GB175850; LYV612TM0GB120573 | LYV612TM0GB147031 | LYV612TM0GB174777; LYV612TM0GB194995 | LYV612TM0GB170390 | LYV612TM0GB134070; LYV612TM0GB117737 | LYV612TM0GB127975; LYV612TM0GB103434 | LYV612TM0GB139754; LYV612TM0GB124266 | LYV612TM0GB164542 | LYV612TM0GB196469 | LYV612TM0GB108567 | LYV612TM0GB172530 | LYV612TM0GB132805; LYV612TM0GB129449 | LYV612TM0GB142377 | LYV612TM0GB104793 | LYV612TM0GB172995; LYV612TM0GB149930 | LYV612TM0GB175721 | LYV612TM0GB166176 | LYV612TM0GB134697 | LYV612TM0GB191286 | LYV612TM0GB131704 | LYV612TM0GB180725; LYV612TM0GB173161 | LYV612TM0GB132870 | LYV612TM0GB161205 | LYV612TM0GB188114 |

LYV612TM0GB163620

| LYV612TM0GB155615;

LYV612TM0GB140886

| LYV612TM0GB118306 | LYV612TM0GB142623 | LYV612TM0GB130763; LYV612TM0GB157011 | LYV612TM0GB103725 | LYV612TM0GB117771; LYV612TM0GB189148 | LYV612TM0GB115776 | LYV612TM0GB199534; LYV612TM0GB138412 | LYV612TM0GB158210 | LYV612TM0GB130312 | LYV612TM0GB191823 | LYV612TM0GB135512 | LYV612TM0GB171670 | LYV612TM0GB108049 | LYV612TM0GB106852; LYV612TM0GB188257; LYV612TM0GB165268 | LYV612TM0GB134621; LYV612TM0GB120069 | LYV612TM0GB116667 | LYV612TM0GB178165 | LYV612TM0GB132688; LYV612TM0GB172351 | LYV612TM0GB148499 | LYV612TM0GB105622 | LYV612TM0GB139429 | LYV612TM0GB145506; LYV612TM0GB193037 | LYV612TM0GB189215 | LYV612TM0GB194477 |

LYV612TM0GB139057

| LYV612TM0GB191837 | LYV612TM0GB109301; LYV612TM0GB167358 | LYV612TM0GB125885

LYV612TM0GB192017 | LYV612TM0GB136918

LYV612TM0GB141049; LYV612TM0GB183706 | LYV612TM0GB122808 | LYV612TM0GB138037 | LYV612TM0GB195340 | LYV612TM0GB128768 | LYV612TM0GB156604 | LYV612TM0GB122145; LYV612TM0GB192423

LYV612TM0GB174844 | LYV612TM0GB148812 | LYV612TM0GB135929 | LYV612TM0GB166999 | LYV612TM0GB123733; LYV612TM0GB129810; LYV612TM0GB127152; LYV612TM0GB133081 | LYV612TM0GB103014 | LYV612TM0GB172236

LYV612TM0GB129385; LYV612TM0GB104972 | LYV612TM0GB153668

LYV612TM0GB176898 | LYV612TM0GB131380 | LYV612TM0GB151371; LYV612TM0GB166890; LYV612TM0GB179719 | LYV612TM0GB130598; LYV612TM0GB164606; LYV612TM0GB178859; LYV612TM0GB114188; LYV612TM0GB182054; LYV612TM0GB199145 | LYV612TM0GB173905 | LYV612TM0GB161253 |

LYV612TM0GB177890

| LYV612TM0GB156859 | LYV612TM0GB161625; LYV612TM0GB153167 | LYV612TM0GB115874; LYV612TM0GB107905 | LYV612TM0GB125210; LYV612TM0GB106141; LYV612TM0GB140001 | LYV612TM0GB170597; LYV612TM0GB126907; LYV612TM0GB184404 | LYV612TM0GB103711 | LYV612TM0GB178067

LYV612TM0GB118676 | LYV612TM0GB132397

LYV612TM0GB153573 | LYV612TM0GB181180; LYV612TM0GB110061 | LYV612TM0GB131590

LYV612TM0GB120895 | LYV612TM0GB102333 | LYV612TM0GB100887 | LYV612TM0GB195502; LYV612TM0GB161818; LYV612TM0GB108892 | LYV612TM0GB120234 | LYV612TM0GB121755; LYV612TM0GB172334 | LYV612TM0GB198917

LYV612TM0GB179865; LYV612TM0GB195564 | LYV612TM0GB141178; LYV612TM0GB198481; LYV612TM0GB128074 | LYV612TM0GB109752 | LYV612TM0GB182913 | LYV612TM0GB134747 | LYV612TM0GB181521 | LYV612TM0GB105278; LYV612TM0GB167165 | LYV612TM0GB129001 | LYV612TM0GB116166; LYV612TM0GB151595 | LYV612TM0GB124624 | LYV612TM0GB116443 | LYV612TM0GB122436; LYV612TM0GB122078 | LYV612TM0GB190042 | LYV612TM0GB197234; LYV612TM0GB130858; LYV612TM0GB104437 | LYV612TM0GB120721 | LYV612TM0GB172429 | LYV612TM0GB176738 | LYV612TM0GB140242 | LYV612TM0GB183883; LYV612TM0GB103109 | LYV612TM0GB122212 | LYV612TM0GB147675 | LYV612TM0GB156439 | LYV612TM0GB126017

LYV612TM0GB177369 | LYV612TM0GB131525 | LYV612TM0GB105958 | LYV612TM0GB180823 | LYV612TM0GB130729; LYV612TM0GB142962 | LYV612TM0GB185522 | LYV612TM0GB130617 | LYV612TM0GB169711; LYV612TM0GB115664 | LYV612TM0GB104406 | LYV612TM0GB180434; LYV612TM0GB129290 | LYV612TM0GB102560 | LYV612TM0GB135221 | LYV612TM0GB114711; LYV612TM0GB171958; LYV612TM0GB157588 | LYV612TM0GB167764; LYV612TM0GB139043 | LYV612TM0GB108228 | LYV612TM0GB161219 | LYV612TM0GB155856 | LYV612TM0GB173936

LYV612TM0GB118130; LYV612TM0GB182247 | LYV612TM0GB127328 |

LYV612TM0GB177050

; LYV612TM0GB151113 | LYV612TM0GB187822 | LYV612TM0GB120167 | LYV612TM0GB198691

LYV612TM0GB199484 | LYV612TM0GB143786; LYV612TM0GB182622 | LYV612TM0GB100131; LYV612TM0GB154125; LYV612TM0GB132576; LYV612TM0GB126289 | LYV612TM0GB170275

LYV612TM0GB167330 | LYV612TM0GB184581 | LYV612TM0GB145408; LYV612TM0GB114630; LYV612TM0GB111405; LYV612TM0GB158644 | LYV612TM0GB127829 | LYV612TM0GB133078; LYV612TM0GB149569; LYV612TM0GB106592 | LYV612TM0GB164251; LYV612TM0GB115163; LYV612TM0GB143285; LYV612TM0GB106026 | LYV612TM0GB146817 | LYV612TM0GB122047 | LYV612TM0GB179977 | LYV612TM0GB102316 | LYV612TM0GB157154; LYV612TM0GB147837 | LYV612TM0GB124302

LYV612TM0GB197542 | LYV612TM0GB158689 | LYV612TM0GB100694; LYV612TM0GB170910; LYV612TM0GB183625 | LYV612TM0GB155047 | LYV612TM0GB165111; LYV612TM0GB198867 | LYV612TM0GB124543 | LYV612TM0GB124994 | LYV612TM0GB152925 | LYV612TM0GB171782; LYV612TM0GB168123; LYV612TM0GB198254; LYV612TM0GB190025; LYV612TM0GB189876

LYV612TM0GB121321 | LYV612TM0GB193930; LYV612TM0GB134540 | LYV612TM0GB144632 | LYV612TM0GB158479 | LYV612TM0GB149720 | LYV612TM0GB121335; LYV612TM0GB107273 | LYV612TM0GB144680; LYV612TM0GB146283 | LYV612TM0GB132299 | LYV612TM0GB159468 | LYV612TM0GB181177 | LYV612TM0GB170681 | LYV612TM0GB123702; LYV612TM0GB168171 | LYV612TM0GB165593;

LYV612TM0GB127068

| LYV612TM0GB105846 | LYV612TM0GB128351 | LYV612TM0GB184824; LYV612TM0GB140290; LYV612TM0GB175170 | LYV612TM0GB134232 | LYV612TM0GB138409; LYV612TM0GB166453 | LYV612TM0GB183673 | LYV612TM0GB198089 | LYV612TM0GB147014 | LYV612TM0GB109587; LYV612TM0GB186251 | LYV612TM0GB194575; LYV612TM0GB173418 | LYV612TM0GB166551 | LYV612TM0GB123408; LYV612TM0GB151418 | LYV612TM0GB105085 | LYV612TM0GB156795 | LYV612TM0GB156733 | LYV612TM0GB167022 | LYV612TM0GB146848 | LYV612TM0GB143349 | LYV612TM0GB135901 | LYV612TM0GB113090 | LYV612TM0GB105135 | LYV612TM0GB178568 | LYV612TM0GB162581 | LYV612TM0GB137387 | LYV612TM0GB181969; LYV612TM0GB147398 | LYV612TM0GB134991 | LYV612TM0GB178361; LYV612TM0GB101909; LYV612TM0GB196827 | LYV612TM0GB122128; LYV612TM0GB196553 | LYV612TM0GB119522 | LYV612TM0GB102641; LYV612TM0GB103031; LYV612TM0GB170695

LYV612TM0GB118001 | LYV612TM0GB197413; LYV612TM0GB135106 | LYV612TM0GB122100; LYV612TM0GB161737 | LYV612TM0GB148633 | LYV612TM0GB176853; LYV612TM0GB119987; LYV612TM0GB110027 | LYV612TM0GB113459 | LYV612TM0GB131251; LYV612TM0GB133890 | LYV612TM0GB138359 | LYV612TM0GB139415 | LYV612TM0GB193281 | LYV612TM0GB149877

LYV612TM0GB100226; LYV612TM0GB185231

LYV612TM0GB102414 | LYV612TM0GB100033

LYV612TM0GB183012; LYV612TM0GB126311 | LYV612TM0GB156487 | LYV612TM0GB187349; LYV612TM0GB171569; LYV612TM0GB119570

LYV612TM0GB158336; LYV612TM0GB131010 | LYV612TM0GB166968 | LYV612TM0GB113428; LYV612TM0GB135767 | LYV612TM0GB178313 | LYV612TM0GB110092 | LYV612TM0GB168882 | LYV612TM0GB127524 | LYV612TM0GB190896 | LYV612TM0GB138782; LYV612TM0GB163651 | LYV612TM0GB171183

LYV612TM0GB158532 | LYV612TM0GB199498 | LYV612TM0GB174360 | LYV612TM0GB188209 | LYV612TM0GB171006 | LYV612TM0GB139351 | LYV612TM0GB190719; LYV612TM0GB147658; LYV612TM0GB100209 | LYV612TM0GB152116; LYV612TM0GB158627; LYV612TM0GB125952 | LYV612TM0GB122887 | LYV612TM0GB184886; LYV612TM0GB137079 | LYV612TM0GB147109 | LYV612TM0GB140743 | LYV612TM0GB135137; LYV612TM0GB145103 | LYV612TM0GB177971

LYV612TM0GB171359 | LYV612TM0GB103367 | LYV612TM0GB149510 | LYV612TM0GB151001 | LYV612TM0GB150804 | LYV612TM0GB130231 | LYV612TM0GB146557 | LYV612TM0GB153458 | LYV612TM0GB163004 | LYV612TM0GB106169; LYV612TM0GB179705; LYV612TM0GB157445; LYV612TM0GB185617 | LYV612TM0GB198366 | LYV612TM0GB199615 | LYV612TM0GB199632 | LYV612TM0GB139317 | LYV612TM0GB148048; LYV612TM0GB187609 | LYV612TM0GB183494; LYV612TM0GB129354; LYV612TM0GB121478 | LYV612TM0GB171801 | LYV612TM0GB158675; LYV612TM0GB179512; LYV612TM0GB101988 | LYV612TM0GB188484; LYV612TM0GB194785 | LYV612TM0GB146672 | LYV612TM0GB141911

LYV612TM0GB195919

LYV612TM0GB120458 | LYV612TM0GB195497 | LYV612TM0GB119388 | LYV612TM0GB104499 | LYV612TM0GB180479 |

LYV612TM0GB188100

| LYV612TM0GB140547

LYV612TM0GB156828 | LYV612TM0GB105605; LYV612TM0GB119763 | LYV612TM0GB144744

LYV612TM0GB193569; LYV612TM0GB146090 | LYV612TM0GB179039 | LYV612TM0GB118824 | LYV612TM0GB134571

LYV612TM0GB165447 | LYV612TM0GB118791 | LYV612TM0GB150687 | LYV612TM0GB168512 | LYV612TM0GB153878 | LYV612TM0GB125045 |

LYV612TM0GB170101

| LYV612TM0GB156876; LYV612TM0GB134005 | LYV612TM0GB138491 | LYV612TM0GB143321; LYV612TM0GB117141 | LYV612TM0GB126325 | LYV612TM0GB106494 | LYV612TM0GB109265; LYV612TM0GB116023 | LYV612TM0GB138247 | LYV612TM0GB152455 | LYV612TM0GB147272 | LYV612TM0GB123778 | LYV612TM0GB144825 | LYV612TM0GB120878 | LYV612TM0GB112148; LYV612TM0GB115017 | LYV612TM0GB157087 | LYV612TM0GB184323 | LYV612TM0GB155243; LYV612TM0GB111579; LYV612TM0GB113686; LYV612TM0GB100050 | LYV612TM0GB167408 | LYV612TM0GB180515

LYV612TM0GB148387; LYV612TM0GB125756 | LYV612TM0GB182040 | LYV612TM0GB180630

LYV612TM0GB174665 | LYV612TM0GB131752; LYV612TM0GB113638; LYV612TM0GB116930 | LYV612TM0GB112201; LYV612TM0GB136952; LYV612TM0GB107919

LYV612TM0GB110366 | LYV612TM0GB197654; LYV612TM0GB140404; LYV612TM0GB152391 | LYV612TM0GB114529 | LYV612TM0GB107662

LYV612TM0GB194205; LYV612TM0GB111663 | LYV612TM0GB129936 | LYV612TM0GB147479 | LYV612TM0GB198755; LYV612TM0GB143495 | LYV612TM0GB198920 | LYV612TM0GB135588; LYV612TM0GB155419 | LYV612TM0GB189036; LYV612TM0GB192597 | LYV612TM0GB135381 | LYV612TM0GB141830; LYV612TM0GB182443 | LYV612TM0GB151600; LYV612TM0GB134862 | LYV612TM0GB193703; LYV612TM0GB167277; LYV612TM0GB157977; LYV612TM0GB119648 | LYV612TM0GB160586 | LYV612TM0GB187013

LYV612TM0GB101859; LYV612TM0GB169062 | LYV612TM0GB151435 | LYV612TM0GB141892 | LYV612TM0GB137504 | LYV612TM0GB132884

LYV612TM0GB125966; LYV612TM0GB102879; LYV612TM0GB189053 | LYV612TM0GB163102 | LYV612TM0GB148938; LYV612TM0GB170535 | LYV612TM0GB101795 | LYV612TM0GB111226; LYV612TM0GB172222 | LYV612TM0GB191515 | LYV612TM0GB118838; LYV612TM0GB120122; LYV612TM0GB170180 | LYV612TM0GB118385; LYV612TM0GB196990 | LYV612TM0GB106981; LYV612TM0GB132092 | LYV612TM0GB168574 | LYV612TM0GB161124 | LYV612TM0GB130990 | LYV612TM0GB197296; LYV612TM0GB149118 | LYV612TM0GB117835 | LYV612TM0GB175864 | LYV612TM0GB141827 | LYV612TM0GB193152 | LYV612TM0GB190591 | LYV612TM0GB118659; LYV612TM0GB115972

LYV612TM0GB134778 | LYV612TM0GB155422 | LYV612TM0GB196200; LYV612TM0GB187769; LYV612TM0GB198738

LYV612TM0GB161544 | LYV612TM0GB137874 | LYV612TM0GB190400; LYV612TM0GB168297 | LYV612TM0GB176884; LYV612TM0GB152343 | LYV612TM0GB132108 | LYV612TM0GB100467; LYV612TM0GB136529 | LYV612TM0GB163469 | LYV612TM0GB170826; LYV612TM0GB192020 | LYV612TM0GB193927 | LYV612TM0GB197346 | LYV612TM0GB162080; LYV612TM0GB112070 | LYV612TM0GB113204

LYV612TM0GB115275; LYV612TM0GB186346 | LYV612TM0GB158238; LYV612TM0GB144355 | LYV612TM0GB123232; LYV612TM0GB128320 | LYV612TM0GB181647 | LYV612TM0GB190137 | LYV612TM0GB153444 | LYV612TM0GB181308; LYV612TM0GB189795; LYV612TM0GB170356; LYV612TM0GB100341 | LYV612TM0GB177632; LYV612TM0GB185780 | LYV612TM0GB145697 | LYV612TM0GB130648 | LYV612TM0GB136353 | LYV612TM0GB176724 | LYV612TM0GB115860 | LYV612TM0GB153413 | LYV612TM0GB114241 | LYV612TM0GB137244 | LYV612TM0GB133338; LYV612TM0GB169997 | LYV612TM0GB122050; LYV612TM0GB118273; LYV612TM0GB172804 | LYV612TM0GB146994; LYV612TM0GB104728 | LYV612TM0GB191708 | LYV612TM0GB188601; LYV612TM0GB169045; LYV612TM0GB130035 | LYV612TM0GB147627 | LYV612TM0GB160359; LYV612TM0GB159860 | LYV612TM0GB100355 | LYV612TM0GB168428

LYV612TM0GB168106; LYV612TM0GB181292 | LYV612TM0GB171894 | LYV612TM0GB177419 | LYV612TM0GB139592 | LYV612TM0GB147207 |

LYV612TM0GB141908

| LYV612TM0GB154058; LYV612TM0GB114837 | LYV612TM0GB168073 | LYV612TM0GB162726 | LYV612TM0GB163746 | LYV612TM0GB120170 | LYV612TM0GB129287 | LYV612TM0GB115261; LYV612TM0GB115101 | LYV612TM0GB182460 | LYV612TM0GB160247 | LYV612TM0GB113591 | LYV612TM0GB133162; LYV612TM0GB176478; LYV612TM0GB198660; LYV612TM0GB109816 | LYV612TM0GB108259 | LYV612TM0GB108746 | LYV612TM0GB155436 | LYV612TM0GB147451 | LYV612TM0GB177310; LYV612TM0GB177131

LYV612TM0GB104146 | LYV612TM0GB181941 | LYV612TM0GB187304

LYV612TM0GB141875; LYV612TM0GB124817 | LYV612TM0GB135669 | LYV612TM0GB170986 |

LYV612TM0GB132500

| LYV612TM0GB159244 | LYV612TM0GB176819 | LYV612TM0GB136420; LYV612TM0GB195421 | LYV612TM0GB133582 | LYV612TM0GB148678 | LYV612TM0GB105071 | LYV612TM0GB132237 | LYV612TM0GB140449 | LYV612TM0GB101540; LYV612TM0GB149507 | LYV612TM0GB169367 | LYV612TM0GB178425 |

LYV612TM0GB123439

| LYV612TM0GB168476 | LYV612TM0GB112067 | LYV612TM0GB139883 | LYV612TM0GB146347; LYV612TM0GB116877; LYV612TM0GB163939; LYV612TM0GB143478 | LYV612TM0GB181096 | LYV612TM0GB191806 | LYV612TM0GB197931 | LYV612TM0GB157381; LYV612TM0GB140614 | LYV612TM0GB156568 | LYV612TM0GB178070 | LYV612TM0GB162144 | LYV612TM0GB179994 | LYV612TM0GB181891 | LYV612TM0GB111212 | LYV612TM0GB143416; LYV612TM0GB173578; LYV612TM0GB143190

LYV612TM0GB101375 | LYV612TM0GB108276; LYV612TM0GB103532; LYV612TM0GB189344 | LYV612TM0GB156926 | LYV612TM0GB108777; LYV612TM0GB126146; LYV612TM0GB100906; LYV612TM0GB196651; LYV612TM0GB197072 | LYV612TM0GB122257 | LYV612TM0GB181163 | LYV612TM0GB161883; LYV612TM0GB102896 | LYV612TM0GB121593

LYV612TM0GB163133 | LYV612TM0GB188968; LYV612TM0GB194821 | LYV612TM0GB194348 | LYV612TM0GB177405 | LYV612TM0GB165349 | LYV612TM0GB187058 | LYV612TM0GB162628; LYV612TM0GB182314 | LYV612TM0GB194852; LYV612TM0GB136739 | LYV612TM0GB108391; LYV612TM0GB154089 | LYV612TM0GB142203 | LYV612TM0GB165559 | LYV612TM0GB139799 | LYV612TM0GB118788 | LYV612TM0GB137390; LYV612TM0GB181003

LYV612TM0GB142587 | LYV612TM0GB156229; LYV612TM0GB128186; LYV612TM0GB142816 | LYV612TM0GB164881 | LYV612TM0GB171748 | LYV612TM0GB197766 | LYV612TM0GB119424 | LYV612TM0GB159826 | LYV612TM0GB194169; LYV612TM0GB107354 | LYV612TM0GB184113; LYV612TM0GB116829; LYV612TM0GB104261; LYV612TM0GB144758 | LYV612TM0GB168221; LYV612TM0GB114854 | LYV612TM0GB199369 | LYV612TM0GB113445; LYV612TM0GB125983 | LYV612TM0GB174231 | LYV612TM0GB183530; LYV612TM0GB181034 | LYV612TM0GB129130 | LYV612TM0GB114353 | LYV612TM0GB123506 | LYV612TM0GB128270 | LYV612TM0GB145201; LYV612TM0GB162662 |

LYV612TM0GB167683

| LYV612TM0GB153024 | LYV612TM0GB190672; LYV612TM0GB189117; LYV612TM0GB142928 | LYV612TM0GB135316

LYV612TM0GB145635 | LYV612TM0GB111985; LYV612TM0GB108908 | LYV612TM0GB112117 | LYV612TM0GB162337; LYV612TM0GB168588 | LYV612TM0GB103093; LYV612TM0GB139527 | LYV612TM0GB135154 | LYV612TM0GB176111 | LYV612TM0GB161995 | LYV612TM0GB155002 | LYV612TM0GB175590 | LYV612TM0GB181972 | LYV612TM0GB116457 | LYV612TM0GB131556

LYV612TM0GB145277 | LYV612TM0GB169465 | LYV612TM0GB157767 | LYV612TM0GB100873

LYV612TM0GB155887 | LYV612TM0GB147577 | LYV612TM0GB147336 | LYV612TM0GB179073 | LYV612TM0GB163147; LYV612TM0GB176643 | LYV612TM0GB110142 | LYV612TM0GB151273; LYV612TM0GB132450; LYV612TM0GB131069; LYV612TM0GB126518 | LYV612TM0GB133663 | LYV612TM0GB136465 | LYV612TM0GB127104 | LYV612TM0GB109055; LYV612TM0GB122906 | LYV612TM0GB133579; LYV612TM0GB113770; LYV612TM0GB164511; LYV612TM0GB167148 | LYV612TM0GB100551

LYV612TM0GB167053 | LYV612TM0GB138717 | LYV612TM0GB144212 | LYV612TM0GB136868 | LYV612TM0GB133937 | LYV612TM0GB160863; LYV612TM0GB144582 | LYV612TM0GB113655 | LYV612TM0GB110240 | LYV612TM0GB140550 | LYV612TM0GB163942 | LYV612TM0GB171619 | LYV612TM0GB157848; LYV612TM0GB198190 | LYV612TM0GB198884; LYV612TM0GB144372; LYV612TM0GB166274 | LYV612TM0GB124851 | LYV612TM0GB186069; LYV612TM0GB181888 | LYV612TM0GB186721 | LYV612TM0GB124719 | LYV612TM0GB113624 | LYV612TM0GB180868 | LYV612TM0GB182636; LYV612TM0GB145604; LYV612TM0GB153699 | LYV612TM0GB113252 | LYV612TM0GB184869; LYV612TM0GB128558 | LYV612TM0GB196889 | LYV612TM0GB130326 | LYV612TM0GB104809 | LYV612TM0GB195984 | LYV612TM0GB179722 | LYV612TM0GB120363 | LYV612TM0GB150821 | LYV612TM0GB104065; LYV612TM0GB137020; LYV612TM0GB125918 | LYV612TM0GB170177 | LYV612TM0GB182295; LYV612TM0GB159924 | LYV612TM0GB113543 | LYV612TM0GB102977;

LYV612TM0GB174617

| LYV612TM0GB145764 | LYV612TM0GB190154 | LYV612TM0GB125529 | LYV612TM0GB161592 | LYV612TM0GB168543 | LYV612TM0GB105913; LYV612TM0GB129547 | LYV612TM0GB155579 | LYV612TM0GB127295; LYV612TM0GB169644 | LYV612TM0GB148308 | LYV612TM0GB125224 | LYV612TM0GB157297; LYV612TM0GB154772 | LYV612TM0GB123845; LYV612TM0GB160524 | LYV612TM0GB138202 | LYV612TM0GB172155

LYV612TM0GB120007 | LYV612TM0GB175945 | LYV612TM0GB171099; LYV612TM0GB125028 | LYV612TM0GB121495;

LYV612TM0GB142430

| LYV612TM0GB153721 | LYV612TM0GB156862

LYV612TM0GB179638 | LYV612TM0GB173175; LYV612TM0GB155551; LYV612TM0GB118693 | LYV612TM0GB149264 | LYV612TM0GB198125; LYV612TM0GB103448; LYV612TM0GB119701 | LYV612TM0GB132206; LYV612TM0GB113025 | LYV612TM0GB166520 | LYV612TM0GB147756; LYV612TM0GB195841; LYV612TM0GB102087; LYV612TM0GB112411; LYV612TM0GB181566 | LYV612TM0GB101389 | LYV612TM0GB184838 | LYV612TM0GB116653; LYV612TM0GB139608 | LYV612TM0GB140676; LYV612TM0GB150253 | LYV612TM0GB191188 | LYV612TM0GB183091 | LYV612TM0GB154688 | LYV612TM0GB128785 | LYV612TM0GB159356 | LYV612TM0GB152679 | LYV612TM0GB189554 | LYV612TM0GB168705; LYV612TM0GB101330 | LYV612TM0GB197752 | LYV612TM0GB124025 | LYV612TM0GB171717 | LYV612TM0GB115292 | LYV612TM0GB129676 | LYV612TM0GB140015; LYV612TM0GB178652; LYV612TM0GB141326 | LYV612TM0GB172690 | LYV612TM0GB105748 | LYV612TM0GB164699 | LYV612TM0GB135476 | LYV612TM0GB113820 | LYV612TM0GB100680 | LYV612TM0GB115700 | LYV612TM0GB188629 | LYV612TM0GB150043 | LYV612TM0GB196634 | LYV612TM0GB154707 | LYV612TM0GB138667; LYV612TM0GB145893

LYV612TM0GB184029

LYV612TM0GB160684 | LYV612TM0GB123828; LYV612TM0GB102025; LYV612TM0GB166341 | LYV612TM0GB179171; LYV612TM0GB192891 | LYV612TM0GB178182 | LYV612TM0GB144842 | LYV612TM0GB117933 | LYV612TM0GB146056 |

LYV612TM0GB182894

| LYV612TM0GB131833 | LYV612TM0GB125014 | LYV612TM0GB176948; LYV612TM0GB155825; LYV612TM0GB173208; LYV612TM0GB165206

LYV612TM0GB137356 | LYV612TM0GB180546; LYV612TM0GB164248 | LYV612TM0GB119861 | LYV612TM0GB137129; LYV612TM0GB139169 | LYV612TM0GB159986; LYV612TM0GB110562 | LYV612TM0GB111453; LYV612TM0GB187206; LYV612TM0GB159325 | LYV612TM0GB166680 | LYV612TM0GB122159 | LYV612TM0GB182328 | LYV612TM0GB183138 | LYV612TM0GB195063 | LYV612TM0GB139138 | LYV612TM0GB176965; LYV612TM0GB134442; LYV612TM0GB133730 | LYV612TM0GB132285; LYV612TM0GB150706 | LYV612TM0GB174956 | LYV612TM0GB121139 | LYV612TM0GB106012; LYV612TM0GB164850 | LYV612TM0GB140581 | LYV612TM0GB111808 | LYV612TM0GB118550 | LYV612TM0GB181616; LYV612TM0GB100971; LYV612TM0GB117589 | LYV612TM0GB143609; LYV612TM0GB125188; LYV612TM0GB148731 | LYV612TM0GB126678 | LYV612TM0GB127832 | LYV612TM0GB161771 | LYV612TM0GB198822 | LYV612TM0GB133632; LYV612TM0GB165304; LYV612TM0GB166064; LYV612TM0GB172611 | LYV612TM0GB177954 | LYV612TM0GB143352 | LYV612TM0GB106222; LYV612TM0GB187996 | LYV612TM0GB105457 | LYV612TM0GB189201 | LYV612TM0GB172883; LYV612TM0GB147840 | LYV612TM0GB111193

LYV612TM0GB144873 | LYV612TM0GB110187

LYV612TM0GB169725 | LYV612TM0GB183429; LYV612TM0GB146476 | LYV612TM0GB148096; LYV612TM0GB110884; LYV612TM0GB194835; LYV612TM0GB138183 | LYV612TM0GB165044 | LYV612TM0GB158062

LYV612TM0GB116989 | LYV612TM0GB198285 | LYV612TM0GB176304 | LYV612TM0GB175900 | LYV612TM0GB183575 | LYV612TM0GB185892; LYV612TM0GB163407; LYV612TM0GB150303 | LYV612TM0GB176769 | LYV612TM0GB122792; LYV612TM0GB166646; LYV612TM0GB179400 | LYV612TM0GB138054 | LYV612TM0GB150690; LYV612TM0GB115180 | LYV612TM0GB146977 | LYV612TM0GB133808; LYV612TM0GB128138 | LYV612TM0GB137809; LYV612TM0GB198111 | LYV612TM0GB150852; LYV612TM0GB153153 | LYV612TM0GB121738 | LYV612TM0GB172835 | LYV612TM0GB145683; LYV612TM0GB109976 | LYV612TM0GB135283 | LYV612TM0GB132335 | LYV612TM0GB194754 |

LYV612TM0GB167957

; LYV612TM0GB171393 | LYV612TM0GB130584

LYV612TM0GB191238

LYV612TM0GB180112 | LYV612TM0GB112568; LYV612TM0GB133422 | LYV612TM0GB199243 |

LYV612TM0GB140760

| LYV612TM0GB173371; LYV612TM0GB187142; LYV612TM0GB174486 | LYV612TM0GB116037; LYV612TM0GB164461 | LYV612TM0GB180871

LYV612TM0GB116975; LYV612TM0GB176867 | LYV612TM0GB195547; LYV612TM0GB103028; LYV612TM0GB167070 | LYV612TM0GB174519 | LYV612TM0GB109122 | LYV612TM0GB167859 | LYV612TM0GB107502

LYV612TM0GB111792 | LYV612TM0GB137714 | LYV612TM0GB113414 | LYV612TM0GB178604 | LYV612TM0GB157199 | LYV612TM0GB150799; LYV612TM0GB180675; LYV612TM0GB165061 | LYV612TM0GB199971 | LYV612TM0GB118077

LYV612TM0GB159650 | LYV612TM0GB171197 | LYV612TM0GB161768

LYV612TM0GB190588; LYV612TM0GB111856 | LYV612TM0GB156246 | LYV612TM0GB157574 | LYV612TM0GB199095 | LYV612TM0GB183737 | LYV612TM0GB189182; LYV612TM0GB177744 | LYV612TM0GB171944 | LYV612TM0GB198514; LYV612TM0GB109847; LYV612TM0GB124669 | LYV612TM0GB184080; LYV612TM0GB189425; LYV612TM0GB199954 | LYV612TM0GB187545 | LYV612TM0GB198237 | LYV612TM0GB195709 | LYV612TM0GB123215; LYV612TM0GB197850 | LYV612TM0GB152777; LYV612TM0GB188260 | LYV612TM0GB182457 | LYV612TM0GB159731; LYV612TM0GB162841 | LYV612TM0GB105443; LYV612TM0GB194026; LYV612TM0GB146526; LYV612TM0GB109721 | LYV612TM0GB159552 |

LYV612TM0GB198397

; LYV612TM0GB182815 | LYV612TM0GB179459 | LYV612TM0GB162872; LYV612TM0GB158711 | LYV612TM0GB135333 | LYV612TM0GB111842 | LYV612TM0GB175475 | LYV612TM0GB168168

LYV612TM0GB195080; LYV612TM0GB198092; LYV612TM0GB110660 | LYV612TM0GB147790; LYV612TM0GB187092 | LYV612TM0GB159387 | LYV612TM0GB173452; LYV612TM0GB164573 | LYV612TM0GB149989; LYV612TM0GB131699 | LYV612TM0GB125367; LYV612TM0GB178909 | LYV612TM0GB183642 | LYV612TM0GB125515 | LYV612TM0GB177307; LYV612TM0GB149779 | LYV612TM0GB116409; LYV612TM0GB186377; LYV612TM0GB141116 | LYV612TM0GB141133 | LYV612TM0GB117365; LYV612TM0GB170793; LYV612TM0GB133212 | LYV612TM0GB198724

LYV612TM0GB144310; LYV612TM0GB151211 | LYV612TM0GB173998 | LYV612TM0GB157851; LYV612TM0GB155078 | LYV612TM0GB155517 | LYV612TM0GB157736; LYV612TM0GB190526; LYV612TM0GB123716 | LYV612TM0GB141956; LYV612TM0GB165139; LYV612TM0GB122629 | LYV612TM0GB109461 | LYV612TM0GB141939 | LYV612TM0GB139365; LYV612TM0GB161916; LYV612TM0GB196911 | LYV612TM0GB190798 | LYV612TM0GB101621 | LYV612TM0GB134019 | LYV612TM0GB109170; LYV612TM0GB181907; LYV612TM0GB108715; LYV612TM0GB166212 | LYV612TM0GB169269; LYV612TM0GB161267; LYV612TM0GB107953 | LYV612TM0GB184192; LYV612TM0GB126597 | LYV612TM0GB173015 | LYV612TM0GB196973; LYV612TM0GB177534 | LYV612TM0GB187271 | LYV612TM0GB118581 | LYV612TM0GB100145 | LYV612TM0GB155596 | LYV612TM0GB131914; LYV612TM0GB115843 | LYV612TM0GB125496 | LYV612TM0GB101103; LYV612TM0GB132626; LYV612TM0GB123294; LYV612TM0GB192910; LYV612TM0GB138586; LYV612TM0GB103157 | LYV612TM0GB139656; LYV612TM0GB160510 | LYV612TM0GB104812; LYV612TM0GB181924; LYV612TM0GB110755; LYV612TM0GB125398 | LYV612TM0GB134084; LYV612TM0GB192034; LYV612TM0GB138622; LYV612TM0GB158482; LYV612TM0GB176416 | LYV612TM0GB134795; LYV612TM0GB126082 | LYV612TM0GB143240; LYV612TM0GB140323

LYV612TM0GB177145 | LYV612TM0GB122646 | LYV612TM0GB177677

LYV612TM0GB131802 | LYV612TM0GB178098

LYV612TM0GB175718; LYV612TM0GB130214 | LYV612TM0GB130925 | LYV612TM0GB174696 | LYV612TM0GB102218 | LYV612TM0GB117947; LYV612TM0GB185567 | LYV612TM0GB120220 | LYV612TM0GB134909

LYV612TM0GB169580 | LYV612TM0GB198075 | LYV612TM0GB149202 | LYV612TM0GB149958 | LYV612TM0GB170969; LYV612TM0GB148034 | LYV612TM0GB189683; LYV612TM0GB178389 | LYV612TM0GB167179; LYV612TM0GB127751 | LYV612TM0GB103840 | LYV612TM0GB132528 | LYV612TM0GB133324 | LYV612TM0GB186203; LYV612TM0GB193846 |

LYV612TM0GB193104

; LYV612TM0GB154285 | LYV612TM0GB145523; LYV612TM0GB196021 | LYV612TM0GB101991 | LYV612TM0GB101604 | LYV612TM0GB147353; LYV612TM0GB101067 | LYV612TM0GB128107 | LYV612TM0GB113039 | LYV612TM0GB180966; LYV612TM0GB173788 | LYV612TM0GB174861; LYV612TM0GB116040 | LYV612TM0GB121982

LYV612TM0GB177565 | LYV612TM0GB119729;

LYV612TM0GB119035

; LYV612TM0GB101179; LYV612TM0GB152102 | LYV612TM0GB184547 | LYV612TM0GB172771

LYV612TM0GB162175; LYV612TM0GB174827; LYV612TM0GB134800 | LYV612TM0GB186444

LYV612TM0GB109394 | LYV612TM0GB184015 | LYV612TM0GB112702 | LYV612TM0GB132061 | LYV612TM0GB187061

LYV612TM0GB176545

LYV612TM0GB199906 | LYV612TM0GB144078 | LYV612TM0GB180899; LYV612TM0GB100940 | LYV612TM0GB165545 | LYV612TM0GB134439; LYV612TM0GB111971 | LYV612TM0GB195306 | LYV612TM0GB130150 | LYV612TM0GB165187; LYV612TM0GB152004 | LYV612TM0GB189537 | LYV612TM0GB188534; LYV612TM0GB102963 | LYV612TM0GB176660 | LYV612TM0GB159762 | LYV612TM0GB126535 | LYV612TM0GB120444; LYV612TM0GB182197 | LYV612TM0GB109783

LYV612TM0GB138121; LYV612TM0GB193233 | LYV612TM0GB165674; LYV612TM0GB142976; LYV612TM0GB174004 | LYV612TM0GB169630 | LYV612TM0GB198013 | LYV612TM0GB128348 | LYV612TM0GB171927; LYV612TM0GB143156; LYV612TM0GB188081; LYV612TM0GB151726 | LYV612TM0GB170907; LYV612TM0GB146638 | LYV612TM0GB181390 | LYV612TM0GB119293 | LYV612TM0GB104311; LYV612TM0GB139107 | LYV612TM0GB186850 | LYV612TM0GB132951 | LYV612TM0GB169112

LYV612TM0GB199761 | LYV612TM0GB112957; LYV612TM0GB128866 | LYV612TM0GB168901;

LYV612TM0GB156425

| LYV612TM0GB170115 | LYV612TM0GB116815; LYV612TM0GB174875 | LYV612TM0GB114269 | LYV612TM0GB136577

LYV612TM0GB187819; LYV612TM0GB186668 |

LYV612TM0GB188713

; LYV612TM0GB146171 | LYV612TM0GB145828 | LYV612TM0GB190431; LYV612TM0GB146381 | LYV612TM0GB132822; LYV612TM0GB193376

LYV612TM0GB164914 | LYV612TM0GB141620 | LYV612TM0GB163021 | LYV612TM0GB151824; LYV612TM0GB142461 | LYV612TM0GB142458; LYV612TM0GB125031

LYV612TM0GB164119 | LYV612TM0GB162757; LYV612TM0GB137762 | LYV612TM0GB120072 | LYV612TM0GB140399 | LYV612TM0GB173158 | LYV612TM0GB149278; LYV612TM0GB197394; LYV612TM0GB195676 | LYV612TM0GB174441 | LYV612TM0GB156067 | LYV612TM0GB173130; LYV612TM0GB180014; LYV612TM0GB120332 | LYV612TM0GB140693 | LYV612TM0GB141813 | LYV612TM0GB141004; LYV612TM0GB191319 |

LYV612TM0GB199159

| LYV612TM0GB113073 | LYV612TM0GB170406 | LYV612TM0GB174472; LYV612TM0GB184242 | LYV612TM0GB150205 | LYV612TM0GB113168; LYV612TM0GB192258 | LYV612TM0GB120668; LYV612TM0GB199596 | LYV612TM0GB171443; LYV612TM0GB172799 | LYV612TM0GB180384 | LYV612TM0GB144193 | LYV612TM0GB197444; LYV612TM0GB157719

LYV612TM0GB163925 | LYV612TM0GB182068 | LYV612TM0GB120962 | LYV612TM0GB167991 | LYV612TM0GB198500 | LYV612TM0GB172348; LYV612TM0GB187710; LYV612TM0GB135851 | LYV612TM0GB132562 | LYV612TM0GB138362; LYV612TM0GB172589; LYV612TM0GB142542; LYV612TM0GB142153; LYV612TM0GB128026; LYV612TM0GB197119 | LYV612TM0GB118452; LYV612TM0GB121979 | LYV612TM0GB120282 | LYV612TM0GB161530 | LYV612TM0GB185410; LYV612TM0GB129662; LYV612TM0GB179655; LYV612TM0GB120928 | LYV612TM0GB141150 | LYV612TM0GB139804 | LYV612TM0GB196939

LYV612TM0GB150544; LYV612TM0GB122775; LYV612TM0GB173743 | LYV612TM0GB133727

LYV612TM0GB136885 | LYV612TM0GB189473 | LYV612TM0GB186900; LYV612TM0GB142010; LYV612TM0GB173824 | LYV612TM0GB153069 | LYV612TM0GB139947; LYV612TM0GB149524; LYV612TM0GB156778; LYV612TM0GB183611 |

LYV612TM0GB189859

| LYV612TM0GB144730

LYV612TM0GB121657 | LYV612TM0GB123781 | LYV612TM0GB106091 | LYV612TM0GB100727 | LYV612TM0GB150480 | LYV612TM0GB130083 | LYV612TM0GB184337

LYV612TM0GB175587

LYV612TM0GB164721; LYV612TM0GB194382 | LYV612TM0GB139995 | LYV612TM0GB187335 |

LYV612TM0GB184371LYV612TM0GB195323; LYV612TM0GB147286; LYV612TM0GB116894

LYV612TM0GB179686 | LYV612TM0GB178084 | LYV612TM0GB140516 | LYV612TM0GB188744; LYV612TM0GB115728 | LYV612TM0GB133971 | LYV612TM0GB102090; LYV612TM0GB124400; LYV612TM0GB190235 | LYV612TM0GB150124 | LYV612TM0GB153492

LYV612TM0GB112098; LYV612TM0GB162211 | LYV612TM0GB166338 | LYV612TM0GB138779 | LYV612TM0GB195824 | LYV612TM0GB167215 | LYV612TM0GB197105

LYV612TM0GB110156 | LYV612TM0GB168896

LYV612TM0GB159308; LYV612TM0GB102106 | LYV612TM0GB135722 | LYV612TM0GB171426; LYV612TM0GB192003; LYV612TM0GB122985 | LYV612TM0GB140192 | LYV612TM0GB167733; LYV612TM0GB194415 | LYV612TM0GB163293 | LYV612TM0GB170485 | LYV612TM0GB197458 | LYV612TM0GB162578 | LYV612TM0GB106561; LYV612TM0GB186959 | LYV612TM0GB185553; LYV612TM0GB137793 | LYV612TM0GB198819; LYV612TM0GB165075 | LYV612TM0GB178411 | LYV612TM0GB196679 | LYV612TM0GB181437

LYV612TM0GB167537 | LYV612TM0GB141391 | LYV612TM0GB193457 | LYV612TM0GB163066; LYV612TM0GB110898; LYV612TM0GB194513; LYV612TM0GB110710 | LYV612TM0GB108083 | LYV612TM0GB133307 | LYV612TM0GB182264 | LYV612TM0GB104213 | LYV612TM0GB197928 | LYV612TM0GB131363 | LYV612TM0GB124395 | LYV612TM0GB186041 | LYV612TM0GB171300 | LYV612TM0GB191725 | LYV612TM0GB140564 | LYV612TM0GB100744 | LYV612TM0GB164153; LYV612TM0GB192700; LYV612TM0GB171510; LYV612TM0GB163214 | LYV612TM0GB141066 | LYV612TM0GB120556 | LYV612TM0GB153847; LYV612TM0GB158370 | LYV612TM0GB178196; LYV612TM0GB110951; LYV612TM0GB140953; LYV612TM0GB182605 | LYV612TM0GB104504 | LYV612TM0GB130620 | LYV612TM0GB100775 | LYV612TM0GB152567 | LYV612TM0GB102820; LYV612TM0GB159633; LYV612TM0GB122923; LYV612TM0GB103868

LYV612TM0GB120587; LYV612TM0GB151094; LYV612TM0GB174522 | LYV612TM0GB121285 | LYV612TM0GB154710; LYV612TM0GB127233 | LYV612TM0GB145652; LYV612TM0GB197671; LYV612TM0GB127703; LYV612TM0GB142511 | LYV612TM0GB195404; LYV612TM0GB100968 | LYV612TM0GB151841 | LYV612TM0GB198030; LYV612TM0GB109427; LYV612TM0GB177551; LYV612TM0GB137082; LYV612TM0GB143058; LYV612TM0GB117494;

LYV612TM0GB190557

| LYV612TM0GB106446 | LYV612TM0GB110383 | LYV612TM0GB182121 | LYV612TM0GB146798 | LYV612TM0GB127894; LYV612TM0GB135963 | LYV612TM0GB129757 | LYV612TM0GB193975 | LYV612TM0GB139186; LYV612TM0GB166789 | LYV612TM0GB124185 | LYV612TM0GB194379; LYV612TM0GB191479 | LYV612TM0GB147465

LYV612TM0GB197590

LYV612TM0GB178960

| LYV612TM0GB194656 | LYV612TM0GB103174 | LYV612TM0GB147160 | LYV612TM0GB126826 | LYV612TM0GB185830 | LYV612TM0GB167795 | LYV612TM0GB186704; LYV612TM0GB169420; LYV612TM0GB114109; LYV612TM0GB161480; LYV612TM0GB160278 | LYV612TM0GB141648 | LYV612TM0GB136711; LYV612TM0GB107158; LYV612TM0GB108472; LYV612TM0GB154853; LYV612TM0GB177730

LYV612TM0GB146350; LYV612TM0GB117107; LYV612TM0GB129046 | LYV612TM0GB192096 | LYV612TM0GB158207

LYV612TM0GB170034 | LYV612TM0GB140029 | LYV612TM0GB170647 | LYV612TM0GB172057 | LYV612TM0GB123831; LYV612TM0GB112571; LYV612TM0GB148082

LYV612TM0GB167702; LYV612TM0GB131931 | LYV612TM0GB168087 | LYV612TM0GB112554

LYV612TM0GB174794 | LYV612TM0GB135445; LYV612TM0GB116488 | LYV612TM0GB153895; LYV612TM0GB125322 | LYV612TM0GB109217; LYV612TM0GB167943 | LYV612TM0GB124865; LYV612TM0GB153296 | LYV612TM0GB133288 |

LYV612TM0GB177453

| LYV612TM0GB124820

LYV612TM0GB157638; LYV612TM0GB137860 | LYV612TM0GB148857 | LYV612TM0GB149751

LYV612TM0GB154450; LYV612TM0GB199677 | LYV612TM0GB152276; LYV612TM0GB183236; LYV612TM0GB193720; LYV612TM0GB116250 | LYV612TM0GB158269

LYV612TM0GB124056

LYV612TM0GB151760; LYV612TM0GB176352 | LYV612TM0GB175735; LYV612TM0GB155355; LYV612TM0GB152813 | LYV612TM0GB132769; LYV612TM0GB191885 | LYV612TM0GB120993 | LYV612TM0GB110173; LYV612TM0GB107306 | LYV612TM0GB181776 | LYV612TM0GB100470 | LYV612TM0GB151659

LYV612TM0GB134781 | LYV612TM0GB143187 | LYV612TM0GB128589 | LYV612TM0GB171507 | LYV612TM0GB197878 | LYV612TM0GB171832 | LYV612TM0GB107922; LYV612TM0GB179364; LYV612TM0GB190266 | LYV612TM0GB193488

LYV612TM0GB167134; LYV612TM0GB156750 | LYV612TM0GB136160 | LYV612TM0GB125062 | LYV612TM0GB169918 | LYV612TM0GB160457; LYV612TM0GB177968 | LYV612TM0GB144257; LYV612TM0GB192499; LYV612TM0GB123635; LYV612TM0GB143139 | LYV612TM0GB159499 | LYV612TM0GB131928 | LYV612TM0GB122680; LYV612TM0GB184872; LYV612TM0GB135199 | LYV612TM0GB109735; LYV612TM0GB151709 | LYV612TM0GB147188 | LYV612TM0GB153363 | LYV612TM0GB123148; LYV612TM0GB159406 | LYV612TM0GB103479 | LYV612TM0GB152889; LYV612TM0GB163827 | LYV612TM0GB156523 | LYV612TM0GB177825 | LYV612TM0GB110481; LYV612TM0GB112280; LYV612TM0GB133646 | LYV612TM0GB157543 | LYV612TM0GB142220 | LYV612TM0GB183169; LYV612TM0GB172012 | LYV612TM0GB143335; LYV612TM0GB125773; LYV612TM0GB164265 | LYV612TM0GB154514 | LYV612TM0GB101120 | LYV612TM0GB133131; LYV612TM0GB188145 | LYV612TM0GB120539 | LYV612TM0GB171037; LYV612TM0GB193216; LYV612TM0GB112991 | LYV612TM0GB133310; LYV612TM0GB184497; LYV612TM0GB152746 | LYV612TM0GB128642 | LYV612TM0GB184287 | LYV612TM0GB150060; LYV612TM0GB166758; LYV612TM0GB192177 | LYV612TM0GB143383; LYV612TM0GB171586

LYV612TM0GB153525; LYV612TM0GB144386 | LYV612TM0GB144338

LYV612TM0GB149443 | LYV612TM0GB166629; LYV612TM0GB147000; LYV612TM0GB182152 | LYV612TM0GB195581 | LYV612TM0GB157607; LYV612TM0GB107807 | LYV612TM0GB185536

LYV612TM0GB124753 | LYV612TM0GB131248 | LYV612TM0GB163035 | LYV612TM0GB177291 | LYV612TM0GB158773 | LYV612TM0GB191711 | LYV612TM0GB107578 | LYV612TM0GB137857

LYV612TM0GB108780 | LYV612TM0GB156957 |

LYV612TM0GB104678

| LYV612TM0GB100243 | LYV612TM0GB102719; LYV612TM0GB197508 | LYV612TM0GB188999 | LYV612TM0GB106723; LYV612TM0GB192079 | LYV612TM0GB138801; LYV612TM0GB195922 | LYV612TM0GB127359 | LYV612TM0GB104101; LYV612TM0GB174679 | LYV612TM0GB194317 | LYV612TM0GB164184 | LYV612TM0GB167974; LYV612TM0GB186380; LYV612TM0GB174634 | LYV612TM0GB110125 | LYV612TM0GB132982; LYV612TM0GB173547; LYV612TM0GB122596;

LYV612TM0GB144369LYV612TM0GB169479

LYV612TM0GB168347 | LYV612TM0GB169952 | LYV612TM0GB121013; LYV612TM0GB183222 | LYV612TM0GB147613 | LYV612TM0GB133291 | LYV612TM0GB108598; LYV612TM0GB154447; LYV612TM0GB143030; LYV612TM0GB108164; LYV612TM0GB193166 | LYV612TM0GB163715; LYV612TM0GB150365 | LYV612TM0GB107774; LYV612TM0GB164959; LYV612TM0GB134814 | LYV612TM0GB121352

LYV612TM0GB130133 | LYV612TM0GB137034; LYV612TM0GB106737; LYV612TM0GB107984; LYV612TM0GB186878 | LYV612TM0GB158059; LYV612TM0GB153606 | LYV612TM0GB101117; LYV612TM0GB184855; LYV612TM0GB185973

LYV612TM0GB104082; LYV612TM0GB151533 | LYV612TM0GB171751; LYV612TM0GB148647; LYV612TM0GB182510 | LYV612TM0GB122453; LYV612TM0GB185147; LYV612TM0GB174911 | LYV612TM0GB190655 | LYV612TM0GB187741; LYV612TM0GB100422 | LYV612TM0GB158661 | LYV612TM0GB176786 | LYV612TM0GB155193 | LYV612TM0GB185701 | LYV612TM0GB196343 | LYV612TM0GB115602

LYV612TM0GB183950; LYV612TM0GB134974; LYV612TM0GB195385 | LYV612TM0GB114661; LYV612TM0GB122226 | LYV612TM0GB147661 | LYV612TM0GB146168 | LYV612TM0GB151886 | LYV612TM0GB186055 | LYV612TM0GB170812 | LYV612TM0GB165240 | LYV612TM0GB194706 | LYV612TM0GB133470 | LYV612TM0GB114286 | LYV612TM0GB153038 | LYV612TM0GB166677; LYV612TM0GB149488 | LYV612TM0GB161172 | LYV612TM0GB107645; LYV612TM0GB129371; LYV612TM0GB195208 | LYV612TM0GB174746 | LYV612TM0GB132111

LYV612TM0GB111033 | LYV612TM0GB142900 | LYV612TM0GB170731 | LYV612TM0GB178277 | LYV612TM0GB139723 | LYV612TM0GB101781; LYV612TM0GB161589 | LYV612TM0GB117883 | LYV612TM0GB169515

LYV612TM0GB112795 | LYV612TM0GB147899 | LYV612TM0GB166372 | LYV612TM0GB168204; LYV612TM0GB159471; LYV612TM0GB173256 | LYV612TM0GB184628 | LYV612TM0GB189358 | LYV612TM0GB137499 | LYV612TM0GB151130; LYV612TM0GB141844 | LYV612TM0GB164735; LYV612TM0GB162760 | LYV612TM0GB189912 | LYV612TM0GB159230 | LYV612TM0GB120198 | LYV612TM0GB163990; LYV612TM0GB130813 | LYV612TM0GB195399; LYV612TM0GB184483 | LYV612TM0GB131962 | LYV612TM0GB159423 | LYV612TM0GB130715 | LYV612TM0GB103207 | LYV612TM0GB169191 | LYV612TM0GB116765 | LYV612TM0GB121920 | LYV612TM0GB130276 | LYV612TM0GB148955; LYV612TM0GB168154 | LYV612TM0GB103188 | LYV612TM0GB142699 | LYV612TM0GB186685 | LYV612TM0GB191417; LYV612TM0GB181857; LYV612TM0GB168378; LYV612TM0GB135896 | LYV612TM0GB133629 | LYV612TM0GB147692 | LYV612TM0GB171040 | LYV612TM0GB186718 | LYV612TM0GB150141 | LYV612TM0GB105541 | LYV612TM0GB142721; LYV612TM0GB126034 | LYV612TM0GB128530 | LYV612TM0GB123005 | LYV612TM0GB177906

LYV612TM0GB197301 | LYV612TM0GB136109 | LYV612TM0GB153962; LYV612TM0GB128852; LYV612TM0GB188727; LYV612TM0GB113994; LYV612TM0GB179770; LYV612TM0GB139060 | LYV612TM0GB166260; LYV612TM0GB152181; LYV612TM0GB127183 | LYV612TM0GB106298; LYV612TM0GB180028; LYV612TM0GB110108 | LYV612TM0GB159339 | LYV612TM0GB118399 | LYV612TM0GB155727; LYV612TM0GB148390 | LYV612TM0GB120752; LYV612TM0GB163438 | LYV612TM0GB145425 | LYV612TM0GB196245; LYV612TM0GB165738; LYV612TM0GB199579; LYV612TM0GB124204; LYV612TM0GB175671 | LYV612TM0GB119813; LYV612TM0GB146736; LYV612TM0GB129791 | LYV612TM0GB185648; LYV612TM0GB124039 | LYV612TM0GB168686 | LYV612TM0GB199078 | LYV612TM0GB140127 | LYV612TM0GB147787 | LYV612TM0GB149832 | LYV612TM0GB146431 |

LYV612TM0GB127698

| LYV612TM0GB111937 | LYV612TM0GB160152 | LYV612TM0GB170972

LYV612TM0GB117138 | LYV612TM0GB145702; LYV612TM0GB161835 | LYV612TM0GB153198 | LYV612TM0GB110996; LYV612TM0GB196603 | LYV612TM0GB191255 | LYV612TM0GB102994; LYV612TM0GB123280; LYV612TM0GB196729 | LYV612TM0GB101294 | LYV612TM0GB172284; LYV612TM0GB189098 | LYV612TM0GB124431 | LYV612TM0GB176481 | LYV612TM0GB146042 | LYV612TM0GB133064

LYV612TM0GB122789; LYV612TM0GB160099 | LYV612TM0GB139737 | LYV612TM0GB183009; LYV612TM0GB120976; LYV612TM0GB195368 | LYV612TM0GB192826; LYV612TM0GB120184

LYV612TM0GB138040 | LYV612TM0GB185441 | LYV612TM0GB155789; LYV612TM0GB193989 | LYV612TM0GB114501 | LYV612TM0GB109198; LYV612TM0GB163097; LYV612TM0GB134831 | LYV612TM0GB164444 | LYV612TM0GB161110 | LYV612TM0GB108021 | LYV612TM0GB173564 | LYV612TM0GB193863

LYV612TM0GB101697 |

LYV612TM0GB150186

| LYV612TM0GB107693 | LYV612TM0GB176142 | LYV612TM0GB195192 | LYV612TM0GB143206; LYV612TM0GB190770

LYV612TM0GB153881; LYV612TM0GB185343 | LYV612TM0GB192728 | LYV612TM0GB139026; LYV612TM0GB139253 | LYV612TM0GB143688; LYV612TM0GB189635 | LYV612TM0GB100811 | LYV612TM0GB157526 | LYV612TM0GB107435 | LYV612TM0GB163794 | LYV612TM0GB143433 | LYV612TM0GB171166; LYV612TM0GB146770; LYV612TM0GB131024; LYV612TM0GB179199; LYV612TM0GB144159; LYV612TM0GB102008; LYV612TM0GB126891 | LYV612TM0GB190476 | LYV612TM0GB166792 | LYV612TM0GB106348 | LYV612TM0GB123442 | LYV612TM0GB186475; LYV612TM0GB124980

LYV612TM0GB154562 | LYV612TM0GB164069 | LYV612TM0GB185083 | LYV612TM0GB141472 | LYV612TM0GB157476 | LYV612TM0GB197783; LYV612TM0GB114904 | LYV612TM0GB146249 | LYV612TM0GB149233 | LYV612TM0GB149037; LYV612TM0GB138569; LYV612TM0GB185925 | LYV612TM0GB182488 | LYV612TM0GB136658

LYV612TM0GB114174 | LYV612TM0GB135915; LYV612TM0GB117091 |

LYV612TM0GB112439

; LYV612TM0GB191854; LYV612TM0GB102638 |

LYV612TM0GB129127

| LYV612TM0GB152472 | LYV612TM0GB153475 | LYV612TM0GB134943; LYV612TM0GB120637 | LYV612TM0GB167246 | LYV612TM0GB180238 | LYV612TM0GB181275 | LYV612TM0GB168803; LYV612TM0GB122517 |